Дослідження параметрів короткого замикання при впровадженні джерел фотоелектричної генерації електроенергії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська робота виконана на 64 сторінках, містить 24 рисунки, 12 таблиць та 10 використаних джерел. використаних джерел. Метою роботи є аналіз використання відновлюваних джерел електроенергії та дослідження основних причини переходу до їх застосування. В першому розділі аналізуються перспективи впровадження відновлюваних джерел та їх вплив на роботу електричних мереж. В другому розділі описується метод розрахунку коротких замикань в електричних мережах. В третьому розділі проводяться розрахунки к. з. до підключення та після підключення альтернативного джерела. У висновках аналізуються результати дослідження.
ENG: Master's thesis consist of 64 pages, contains 24 figures, 12 tables and 10 sources. The purpose of the work is to analyze the use of renewable energy sources and to study the main reasons for the transition to their use. The first section analyzes the prospects for the introduction of renewable energy sources and their impact on the operation of power grids. The second section describes the method of calculating short circuits in electrical networks. In the third section, the calculations of short-circuits before and after the connection of an alternative source are carried out. In the conclusion the results of the study are analyzed.
Description
Keywords
коротке замикання, фотоелектрична генерація електроенергії, електропостачання, струмове навантаження, тягова підстанція, альтернативне джерело електроенергії short circuit, photovoltaic power generation, power supply, current load, traction substation, alternative power source, ВКР, КІСЕ
Citation
Хорбенко Р. О. Дослідження параметрів короткого замикання при впровадженні джерел фотоелектричної генерації електроенергії : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник Д. О. Босий ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 64 с.