Тахометричний блок (патент 29755)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UKR: Тахометричний блок, що містить трансформатор, на виході якого знаходиться випрямляч, який відрізняється тим, що блок містить безконтактний перетворювач частоти у напругу на базі інтегральної мікросхеми, який з'єднаний зі стабілізатором напруги та вихідним підсилювачем.
RUS: Тахеометрический блок относится к измерительной технике и может быть применен для измерения угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.
ENG: Tachometric block relates to measuring engineering and can be used for measurement of angular rate of rotation of crankshaft of combustion engine.
Description
В. Сердюк: ORCID 0000-0003-2337-3478
Keywords
МПК G01P 3/00, трансформатор, випрямляч, блок, інтегральна мікросхема, стабілізатор, патент, КЛ
Citation
Тахометричний блок: пат. 29755 Україна: МПК G01P 3/00. № u200710830; заявл. 01.10.2007; опубл. 25.01.2008, Бюл. № 2. 2 с.