Інші праці КЛ

Permanent URI for this collection

RU: Другие труды
EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 154
 • Item
  Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство. Організація роботи локомотивів та локомотивних бригад
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Боднар, Борис Євгенович; Капіца, Михайло Іванович; Боднар, Євген Борисович
  UKR: У підручнику розглянуто: організацію та технологію експлуатації локомотивів; показники використання локомотивів; планування та організація роботи локомотивних бригад; енергозаощаджуючі режими ведення поїздів; автоматизована система управління локомотивним господарством та організація системи утримання локомотивів під час експлуатації. Викладено методи розрахунку: потреби локомотивного парку при перспективному та оперативному плануванні; показників використання локомотивного парку; штату локомотивних бригад. Також запропонована методика оцінки впливу чисельності парку локомотивів на їх систему утримання. Підручник відповідає структурі та змісту робочої навчальної програми з дисципліни «Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство» та призначений для закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців для залізничного транспорту.
 • Item
  Теорія локомотивної тяги
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Бобирь, Дмитро Валерійович; Грищенко, Микола Анатолійович; Сердюк, Володимир Никандрович
  UKR: Відповідно до програми освітньої компоненти у підручнику розглянуто загальні питання механіки транспортного руху, сили, що діють на залізничний поїзд під час його руху (сили тяги, основного та додаткового опору та гальмівні), та фактори, що їх визначають. Наведено необхідні дані для розрахунку цих сил. Дано відомості про тягові характеристики локомотивів. Наведено аналіз рівняння руху поїзда та можливостей його розв’язання за різних умов. На цій основі викладено традиційну техніку тягових розрахунків, а також з використанням ЕОМ. Розглянуто методи випробування локомотивів, історію їх розвитку, відзначено роль вітчизняних учених у розвитку науки про локомотивну тягу поїздів. Призначений для опанування освітньої компоненти «Теорія локомотивної тяги» та дипломного проектування за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» для ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство».
 • Item
  Поліпшення техніко-економічних характеристик тепловозних дизелів за рахунок удосконалення паливної системи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Шевченко, Владислав Русланович
  UKR: Об'єктом дослідження в дипломній магістерській роботі виступають техніко-економічні характеристики тепловозних дизелів, а метою дослідження –пошук можливостей поліпшення техніко-економічних характеристик тепловозних дизелів при удосконаленні паливної системи дизеля. Для досягнення поставленої мети в дипломній магістерській роботі при визначенні актуальності питання удосконалення паливної системи8 виконано огляд показників та параметрів, які впливають на паливну економічність дизеля, проаналізовано питання поліпшення паливної економічності за рахунок регулювання кута випередження вприску палива. Під час розрахунку основних параметрів дизеля використано методику експериментального дослідження по визначенню потужності приводу насосів високого тиску для отримання зусилля для реалізації апаратної частини, а саме силового розрахунку приводного механізму, гідравлічного приводу. При проектуванні пристрою автоматичного корегування вприску палива розглянуто схематичне розташування елементів модернізованого приводу паливних насосів, розроблено методику алгоритму функціонування пристрою, обрано шестерні, які будуть рухатися в осьовому напрямку.
 • Item
  Дослідження електрообладнання локомотивів змінного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Шарафан, Сергій Олексійович
  UKR: Об’єктом дослідження являється електричної передачі змінного струму тепловоза ТЭ120. Метою роботи є дослідження існуючої тягової електричної передачі змінного струму тепловоза ТЭ120, а саме нове рішення важливої проблеми підвищення енергетичних показників електровозів і якості споживаної ними електричної енергії. Для досягнення зазначеної вище мети у дипломній магістерській роботі виконаний комплекс розрахункових і дослідницьких робіт, які дали змогу запропонувати заміну і впровадження електричного обладнання на заміну застарілого. Запропоновано концепцію, яка дозволяє реалізувати математичне моделювання на узагальненій моделі системи «тягова підстанція – контактна мережа – електровоз» з метою проведення досліджень процесу роботи електровоза. В проекті запропоновані заміна тягових електродвигунів постійного струму на асинхронні електродвигуни та використання автономного інвертора для регулювання напруги на кожному двигуні. Результати розрахунків свідчать, що заміна передачі є доцільною. Це призведе до підвищення технічних показників.
 • Item
  Удосконалення технологічних процесів при виконанні ПР-3 тепловозів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Чехлов, Роман Русланович
  UKR: Об'єктом дослідження в магістерській дипломній роботі виступає ремонтне виробництво, а метою – удосконалення технологічних процесів при виконанні поточних ремонтів обсягом ПР-3 тепловозів. Для вирішення питання удосконалення технологічних процесів ми проаналізували відмови і показники ремонту, виконали їх розрахунок, навели методики аналізу показників ремонту локомотивів з використанням математичного аналізу. З урахуванням того, що екіпажна частина локомотива є одним з найнавантаженіших вузлів, який до того ж забезпечує безпеку руху, ми виконали удосконалення технологічного оснащення процесу ремонту рами візка. Для удосконалення технологічних процесів ми запропонували модернізувати наявне та встановити нове оснащення, а саме: удосконалити пристрій для переміщення візків, для якого ми виконали ескізне та розрахункове проектування; модернізувати кантувач рам візків; впровадити у ремонтне виробництво модуль лазерного контролю геометрії візка, для якого ми виконали ескізне проектування. Вказані рішення удосконалення технологічних процесів ми систематизували при складанні маршрутно-операційної карти ремонту рами візка. Економічну ефективність впровадження модуля лазерного контролю геометрії візка ми довели визначенням строку окупності та економічного ефекту.
 • Item
  Удосконалення процесів екіпірування локомотивів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Чернецький, Владислав Володимирович
  UKR: Об'єктом дослідження в дипломній магістерській роботі виступає експлуатаційна робота депо промислового підприємства та пункт екіпірування локомотивів, а метою дослідження – розробка пропозицій з удосконалення процесів екіпірування. Предмет дослідження – технологічні процеси екіпірування локомотивів. Для досягнення поставлених завдань ми розрахували основні показники роботи депо промислового транспорту. Згідно розрахунків, для поліпшення показників роботи депо, необхідно збільшити експлуатаційний парк локомотивів на дві одиниці. Це забезпечить меншу завантаженість локомотивів, збільшить їх ресурс роботи (що є актуальною проблемою для нинішнього технічного стану локомотивів депо). При аналізі питань екіпірування тепловозів ми надали рекомендації по будові екіпірувального пункту за сучасними нормами. Запропоновано пристрій для промивання паливних баків, який зменшить ймовірність засмічення паливної системи. Запропоновано метод визначення кількості палива в паливних резервуарах. Враховуючи проблеми депо з мастильними матеріалами, запропоновано впровадження установки для регенерації відпрацьованого масла. За розрахунками доведено, що економічний ефект є досить вагомим при строку окупності близько двох років.
 • Item
  Удосконалення технології випробування та діагностування гідропередачі тепловозів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Червоноштан, Микола Олександрович
  UKR: Об'єктом дослідження в магістерській дипломній роботі виступає процес випробування та діагностування гідропередачі, а метою – удосконалення технології випробування та діагностування. Для вирішення питання удосконалення технології випробування та діагностування гідропередачі ми розглянули конструкцію, призначення та принцип дії гідропередачі тепловозів cерії ТГМ4 та виконали розрахунки з експлуатації локомотивів та організації ремонтного виробництва. Для поліпшення ремонтних процесів та технології ми розробили пропозиції щодо технічного переоснащення дільниці з ремонту гідравлічних передач – впровадження гідравлічного преса та індуктивного нагрівача. Основні питання експлуатаційних пошкоджень гідропередач ми вирішили на підставі аналізу відмов тепловозів. На підставі розглянутого питання вказали напрацювання, яке відповідає необхідності діагностування гідропередачі. При удосконаленні технології діагностування та випробування УГП 750-120ПР ми навели будову та роботу складових частин відповідного стенду. Вказали технологічні аспекти перевірок при діагностуванні. Описали технологію визначення навантажувальної характеристики гідропередачі. Для недопущення випадків травмувань під час випробувань та діагностування гідропередач ми розробили інструкцію з охорони праці під час випробування УГП 750-1200ПР.
 • Item
  Підвищення надійності моторно-осьових вальниць вантажного електровоза
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Худолій, Ігор Вадимович
  UKR: Пояснювальна записка складається з чотирьох розділів на 76 сторінках, налічує 75 ілюстрацій, п’ять таблиць та сім літературних джерел. Об’єктом дослідження у кваліфікаційної роботі є моторно-осьові вальниці (МОВ) тягового електродвигуна електровоза 2ЕЛ5, а предметом їх міцнісні характеристики. Метою дослідження є аналіз, вивчення можливості модернізації та удосконалення цього вузла з використанням сучасних систем автоматизованого проектування. Для здійснення мети: – проаналізовано несправності моторно-осьових вальниць, що виникають в експлуатації; – проаналізовано конструкцію та матеріали моторно-осьових вальниць; – проаналізовано навантаження, що діють на моторно-осьові вальниці в експлуатації; – побудована 3D-модель моторно-осьових вальниць в CAD пакеті та виконано її аналіз у пакеті CAE; – на основі отриманих у результаті аналізу даних розроблено пропозиції щодо вдосконалення конструкції вузла. Отримані дані допоможуть проаналізувати роботу МОВ в експлуатації, а запропоноване рішення щодо вдосконалення конструкції дасть змогу підвищити надійність і знизити витрати на виробництво, експлуатацію та ремонт МОВ електровозів. Результати роботи можуть бути застосовані в локомотивобудівельних заводах при проектуванні локомотивів, а також локомотивних депо для поліпшення показників надійності локомотивів.
 • Item
  Дослідження електричних передач тепловозів з тяговими електричними машинами змінного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Савченко, Микита Олександрович
  UKR: Метою роботи є дослідження існуючої тягової електричної передачі змінного струму тепловоза ТЭ120, а саме двигуна ЭД-900 та автономного інвертора для доцільності заміни існуючих електричних передач змінного струму, котрі використовуються на тепловозах . Для досягнення зазначеної вище мети у дипломній магістерській роботі виконаний комплекс розрахункових і дослідницьких робіт, які дали змогу запропонувати заміну і впровадження електричного обладнання на заміну застарілого. В проекті запропоновані заміна тягових електродвигунів постійного струму на асинхронні електродвигуни та використання автономного інвертора для регулювання напруги на кожному двигуні. Результати розрахунків свідчать, що заміна передачі є доцільною. Це призведе до підвищення технічних показників.
 • Item
  Дослідження буксового вузла тепловоза серії 2ТЭ116
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Романушко, Андрій Сергійович
  UKR: Об'єкт досліджень - процеси експлуатації та ремонту рухомого складу залізниць України. Предмет досліджень - ремонт буксових вузлів колісних пар тепловозів. Методи досліджень. Для оцінки показників надійності буксових вузлів і технологічних процесів відновлення застосовували методи теорій ймовірностей і надійності. Вимірювання зношення корпусів букс здійснювали відомими інструментальними методами. Структуру та механічні властивості відновлювальних шарів заліза досліджували метало фізичними методами. Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні основні завдання дослідження: – представлено методи і прилади експериментальних досліджень буксового вузла; – розглянуто умови та методи досліджень міцності зчеплення та зносостійкості відновлювальних шарів - розроблено модель і методика оцінки надійності технології залізнення як методу відновлення; – розроблено повний фактичний і оптимальний рівень надійності технологічного процесу відновлення залізненням. – розрахована параметрична надійність корпусів букс при зносових відмовах.
 • Item
  Дослідження ефективності використання альтернативних видів тяги на станції Скнилів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Поліщук, Іван Борисович
  UKR: Пояснювальна записка складається з: 52 с., 12 рис., 10 табл., 11 джерел. Об’єктом дослідження у кваліфікаційній роботі є робота маневрового локомотива ЧМЕ3. Метою роботи є дослідження роботи маневрового локомотива ЧМЕ3 при застосуванні бортових накопичувачів енергії, що дозволяє організувати ефективне акумулювання та подальше використання енергії для раціонального та економічного використання паливно-енергетичних ресурсів. Методи дослідження – методи аналізу альтернативних видів тяги для маневрової роботи, розрахунку накопичення енергії та витрати палива при виконанні роботи маневровим локомотивом. Розглянуто альтернативні види тяги для виконання маневрової роботи, показано різні варіанти маневрових локомотивів з альтернативними технологіями тяги та ступінь їх придатності за різних сценарії експлуатації. Побудовано діаграму розподілу часу роботи маневрового локомотива ЧМЕ3 по позиціях контролера машиніста під час виконання маневрової роботи на станції Скнилів. Встановлено, що при роботі тепловоза на умовах, що відповідають IV позиції КМ сумарна величина накопиченої енергії при 0-III позиції КМ становить 3248 МДж, що достатньо для подальшої роботи тепловоза за рахунок накопичувача енергії. Результати роботи можуть бути застосовані при проектуванні маневрових локомотивів з альтернативними видами тяги.
 • Item
  Удосконалення випробування механічного обладнання електропоїзда 81.717.5М
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Петрашак, Олег Миколайович
  UKR: Пояснювальна записка складається з: 68 с., 18 рис., 7 табл., 14 джерел. Об’єктом дослідження є процес випробування механічного обладнання електропоїзда метрополітену. Метою роботи є підвищення надійності і безпеки експлуатації вагонів метрополітену за рахунок впровадження засобів технічного діагностування при випробуванні механічного обладнання. Методи дослідження – методи технічної діагностики . Магістерська робота присвячена питанням підвищення надійності та транспорту метрополітену шляхом аналізу та вдосконалення випробувань механічного обладнання електродепо. Надано характеристику рухомого складу метрополітену, зосереджуючись на технічних характеристиках вагонів та конструкції колісних пар. Вдосконалено випробувань механічного обладнання електропоїзда. Розглянуто методи неруйнівного контролю, вібраційного діагностування при випробувані колісних пар, що є ключовим внеском у розвиток ефективних стратегій технічного обслуговування.
 • Item
  Аналіз експлуатаційної надійності та удосконалення технології ремонту компресорів локомотивів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Павленко, Микола Володимирович
  UKR: Магістерська робота загальним обсягом 6 креслень та 78 аркушів розрахунково-пояснювальної записки, яка складається з 4 розділів. Проект містить 29 ілюстрацій, 11 таблиць та список літературних джерел з 13 найменувань. Об'єктом дослідження в магістерській дипломній роботі виступають гальмівні поршневі компресори локомотивів, а метою – аналіз експлуатаційної надійності та удосконалення технології ремонту компресорів. Предмет дослідження – експлуатаційна надійність та технологічні операції діагностування й ремонту. При розробці теми магістерської дипломної роботи розглянуто одне з основних питань безпеки руху поїздів, оскільки компресор є першою ланкою, яка відповідає за забезпечення поїзда гальмами. При виконанні аналізу пошкоджень та експлуатаційної надійності компресорів локомотивів ми проаналізували несправності та пошкодження компресора. На підставі аналізу даних про відмови компресорів в експлуатації ми виконали первинний аналіз статистичних даних про надійність з визначенням основних характеристик та закону розподілу напрацювання компресорів до відмови. Визначення кількісних характеристик надійності за статистичним даними про відмови компресорів локомотивів дозволило визначити певні терміни для діагностування компресорів та виконання планових ремонтів. Для удосконалення технології обкатувальних випробувань компресорів локомотивів ми проаналізували індикаторну діаграму компресора. Для теоретичного моделювання струму привідного двигуна ми обрали та обґрунтували математичну модель при узгодженні основних параметрів роботи компресора з параметрами привідного електродвигуна й запропонували варіант модернізації стенду обкатки компресорів з можливістю діагностування роботи окремого циліндра.
 • Item
  Удосконалення електричної передачі тепловоза постійного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Ніколаєнко, Володимир Іванович
  UKR: Дипломна магістерська у загальному обсязі 82 аркуші розрахунково-пояснювальної записки і 6 аркушів демонстраційного матеріалу складається з 3 розділів. Магістерська робота містить: 26 рисунків та 11 таблиць. Під час підготовки магістерської роботи було використано 14 наукових джерел, перелік яких наведено у розділі «Список літератури». Об'єктом дослідження в дипломній магістерській роботі виступає тепловоз постійного струму, а метою дослідження – удосконалення електричної передачі тепловоза за рахунок впровадження мікропроцесорної системи керування електричними силовими колами. Предмет дослідження – електро-механічні та тягові параметри тепловоза. Для досягнення поставленої мети в дипломній магістерській роботі ми виконали аналіз літературних джерел з удосконалення тепловозної електричної передачі постійного струму із застосуванням мікропроцесорної техніки та розглянули досвід експлуатації тепловозів серій 2ТЕ10 та М62. При удосконаленні електричної передачі тепловоза постійного струму ми вказали принципи підвищення зчіпних властивостей тепловозів. На підставі аналізу зв’язків електричних та механічних параметрів в тягових електродвигунах ми розробили систему підвищення тягових властивостей тепловозів з автоматичним керування магнітним потоком. На підставі цієї системи розрахували тягові властивості тепловозів й побудували тягову характеристику проектного тепловоза. Обґрунтування удосконалення електричної передачі тепловоза ми виконали шляхом порівняння показників, отриманих на підставі тягових розрахунків, а саме витрати дизельного палива та часу ходу поїзда зі складом однакової маси на реальному профілі колії. Визначення витрат енергоресурсів тепловозом вказало на доцільність удосконалення електричної передачі тепловоза вказаним методом, що додатково підтверджено порівнянням результатів тягових розрахунків, таких як технічна швидкість та час ходу.
 • Item
  Подовження ресурсу роботи колісних пар локомотивів при удосконаленні системи рейкозмащувачів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Нехаєнко, Владислав Олександрович
  UKR: Дипломна магістерська робота у загальному обсязі 87 аркушів розрахунково-пояснювальної записки і 6 аркушів демонстраційного матеріалу складається з 5 розділів. Магістерська робота містить 24 рисунки та 14 таблиць. Під час підготовки магістерської роботи було використано 15 літературних джерел, перелік яких наведено у розділі «Список літератури». Об'єктом дослідження в дипломній магістерській роботі виступає колісна пара локомотива, а метою дослідження – розробка пропозицій з подовження ресурсу роботи колісних пар локомотивів при удосконаленні системи рейкозмащувачів. Предмет дослідження – механічні параметри взаємодії колісних пар з рейками. Для досягнення поставлених завдань ми проаналізували ефективність застосування рейкозмащувачів на локомотивах й зупинились більш конкретно на таких питаннях: оглянули проблематику зносу рейок та гребнів колісних пар, проаналізували відмови колісних пар в експлуатації, проаналізували діючі системи рейкозмащувачів, навели склад і властивості протизносного покриття для гребнів колісних пар та рейок, розглянули показники зниження зносу гребнів колісних пар локомотивів. За результатами досліджень надали пропозиції щодо вдосконалення системи змащування рейок. При розгляді питання подовження ресурсу роботи колісних пар локомотивів ми обґрунтували технологічне устаткування, яке пропонується до впровадження та модернізації для подовження ресурсу роботи колісних пар. Оскільки рейкозмащування безпосередньо впливає на стійкість локомотива на колії, ми виконали математичне моделювання динамічних якостей локомотива в кривих ділянках колії при застосуванні рейкозмащувачів й аналітично розв’язали задачу динамічної стійкості локомотива в кривих ділянках колії. Результати свідчать про необхідність застосування лубрикації рейок та гребнів коліс.
 • Item
  Підвищення надійності електрообладнання електропоїзда ЕПЛ2Т
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Мірошніков, Анатолій Васильович
  UKR: Магістерська дипломна робота загальним обсягом 6 аркушів демонстраційного матеріалу, 90 аркушів розрахунково-пояснювальної записки, яка складається з 5 розділів. Робота містить 29 ілюстрацій, 18 таблиць та список літературних джерел з 16 найменувань. Об'єктом дослідження в магістерській дипломній роботі виступає електричне обладнання електропоїзда, а метою – підвищення надійності електрообладнання електропоїзда за рахунок удосконалення конструкції. Предмет дослідження – експлуатаційна надійність та електро-механічні процеси в електричних апаратах. Для вирішення питання підвищення надійності електрообладнання електропоїздів постійного струму ми проаналізували експлуатаційні відмови, визначили основні показники надійності електрообладнання електропоїзда постійного струму, визначили кількісні характеристики надійності за статистичним даними про відмови електроапаратів електропоїзда. При огляді будови контактора типу 1КП-005 проаналізували його основні пошкодження та виконали розрахунок електропневматичного контактора відповідно характеристик електропоїзда. Надали пропозиції підвищення надійності контактора та технічного оснащення для діагностування та підвищення надійності електрообладнання. В роботі запропоновано технологічне обладнання, яке необхідне для перевірки та налаштування силових електропневматичних електроапаратів моторного вагона, яке можна застосовувати без зняття апаратів. Запропонований стенд модернізовано – розроблено технічні рішення для створення струму короткого замикання та визначення часу спрацьовування апаратів, що є важливим моментом для головного роз’єднувача.
 • Item
  Підвищення надійності шкворневого вузла тепловоза
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Лук'янченко, Олексій Вікторович
  UKR: Кваліфікаційна робота складається з шести розділів на 75 сторінках, налічує 57 ілюстрацій, 8 таблиць та 10 літературних джерел. Метою кваліфікаційної роботи є поліпшення характеристик шкворневого вузла тепловоза шляхом підвищення коефіцієнту запасу міцності на основі удосконалення його конструкції з розробкою методики оцінки навантаженості та виробленні рекомендацій щодо вдосконалення конструкції досліджуваного об'єкта. Об’єктом дослідження в роботі є шкворневий вузол тепловоза, а предметом – його характеристики міцності. Актуальність даного питання обумовлена економічними умовами в яких працює залізничний транспорт, – вони ставлять серед першочергових завдань ефективне використання ресурсів локомотивного парку з високою експлуатаційною надійністю для забезпечення безпеки руху поїздів. Методологічною основою дипломного проекту є сучасне уявлення про міцність і довговічність конструкційних елементів тягового рухомого складу. Загальна методика досліджень побудована на використанні чисельних методів аналізу та віртуального тривимірного моделювання.
 • Item
  Підвищення техніко-економічних характеристик використання маневрових тепловозів серії ЧМЭ3
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Кравченко, Володимир Васильович
  UKR: Метою роботи є дослідження можливості та доцільності модернізації тепловозів ЧМЭ3 електронними регуляторами частоти обертання та потужності дизелів K6S310DR. Модернізація тепловоза ЧМЭ3 з дизелем K6S310DR електронними регуляторами частоти обертання та потужності дизелів може забезпечити певне покращення технічного стану дизеля.
 • Item
  Удосконалення системи повітропостачання дизеля тепловоза ТЭМ7
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Кільчинський, Денис Сергійович
  UKR: Дипломна магістерська робота у загальному обсязі 81 аркуш розрахунково-пояснювальної записки і 6 аркушів демонстраційного матеріалу складається з 4 частин. Магістерська робота містить: 21 рисунок та 2 таблиці. Під час підготовки магістерської роботи було використано 15 наукових джерел перелік яких наведено у розділі «Список літератури». Об'єктом дослідження в дипломній магістерській роботі виступає процес повітропостачання в ДВЗ, а метою дослідження – пошук можливостей поліпшення процесів повітропостачання дизеля тепловоза ТЕМ7. Для досягнення поставленої мети в дипломній магістерській роботі виконано огляд питання удосконалювання системи повітропостачання тепловозних дизелів й визначено, що найбільш ефективним засобом підвищення економічності й надійності дизелів з високим газотурбінним наддуванням на часткових режимах роботи є застосування регістрової системи наддування, яка містить два турбокомпресори. При розробці схемних рішень удосконалення системи охолодження наддувочного повітря ми спроектували систему, в яку додано відкритий повітроохолоджувач, який дає змогу додатково знижувати температуру повітря на певних визначених режимах. Для попередження теплового руйнування силової енергетичної установки при збільшенні потужності, ми виконали розрахунок охолоджуючого пристрою тепловоза та потужності привода з використанням математичного моделювання. Для оцінки техніко-економічних показників роботи дизеля з удосконаленою системою повітропостачання ми порівняли ефективну витрату палива цього дизеля з базовим. Різниця витрати палива склала 0,4%.
 • Item
  Підвищення надійності важільної передачі локомотивів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Гренбал, Кирило Сергійович
  UKR: Гальмівна система є найважливішим засобом, що забезпечує безпеку руху та можливість зростання швидкостей руху поїздів. Гальмівна важільна передача як складова гальмівної системи призначена для передачі зусилляь від гальмівних циліндрів або від приводу ручних гальм до гальмівних колодок та виконується таким чином, що зусилля натискання колодки на бандажі коліс у кілька разів перевершує тиск на поршень у гальмівному циліндрі. Запропоновано такі напрямки модернізації: перший – зроблено вирізи в балансирі, поперечині, підвісці та планці, що надало змогу знизити масу ГВП на 89 кг; другий – зменшено товщину тих самих деталей, що надало змогу знизити масу ГВП на 72,54 кг. Перша модернізація має вимагає контролю збільшеної кількості геометричних параметрів, завдяки появі в конструкції "вирізів" і ребер жорсткості. Тому з погляду виробництва для виготовлення такої гальмівної передачі знадобиться більший час обробки заготовок. Другий напрямок модернізації не впливає на значне зниження запасу міцності груп важелів і окремо взятих елементів. З погляду виробництва другий напрямок модернізації здійснюється простіше на відміну від першого за рахунок меншої кількості геометричних параметрів (відсутні "вирізи" і додаткові елементи). Результати економічних розрахунків із запровадження модернізації ГВП підтверджують найдоцільнішим другий напрямок модернізації.