Інші праці КЛ

Permanent URI for this collection

RU: Другие труды
EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 109
 • Item
  САПР в локомотивному господарстві
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Очкасов, Олександр Борисович; Бобирь, Дмитро Валерійович; Десяк, Андрій Євгенійович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації містять систематизовані нормативно-довідникові відомості та методику необхідні для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «САПР в локомотивному господарстві». Для студентів усіх форм навчання освітнього ступеня «бакалавр» за ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство» спеціальності 273 «Залізничний транспорт».
 • Item
  Гідравлічні передачі локомотивів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Боднар, Борис Євгенович; Бобирь, Дмитро Валерійович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами всіх форм навчання спеціальності 273 «Залізничний транспорт» ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство» під час практичних занять з дисципліни «Гідравлічні передачі локомотивів». Навчально-методичні рекомендації містять загальні вимоги, розрахункові нормативи, довідкові данні та методику виконання практичних робіт.
 • Item
  Теорія та конструкція локомотивів. Оцінка динамічних якостей ло-комотива під час руху кривими ділянками колії
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Бобирь, Дмитро Валерійович; Кислий, Дмитро Миколайович; Десяк, Андрій Євгенович
  UKR: Методичні рекомендації призначені для використання студентами всіх форм навчання спеціальності 273 «Залізничний транспорт» ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство» під час виконання курсового проєкту з дисципліни «Теорія та конструкція локомотивів» та дипломного проєктування. Методичні рекомендації містять методику виконання розрахунку динамічних показників при вписуванні локомотива в криву й побудови динамічного паспорта в горизонтальній площині.
 • Item
  Поздовжнє розважування локомотивів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Бобирь, Дмитро Валерійович; Кислий, Дмитро Миколайович; Боднар, Євген Борисович
  UKR: Методичні рекомендації призначені для використання студентами всіх форм навчання спеціальності 273 «Залізничний транспорт» ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство» під час виконання контрольної роботи, курсового проєкту з дисципліни «Теорія та конструкція локомотивів» та дипломного проєктування. Методичні рекомендації містять загальні вимоги, розрахункові нормативи, довідкові данні та методику виконання поздовжнього розважування локомотивів.
 • Item
  Логістичні процеси в експлуатації та ремонті локомотивів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Боднар, Борис Євгенович; Капіца, Михайло Іванович; Боднар, Євген Борисович
  UKR: У навчальному посібнику викладено поняття, сутність, зміст, етапи розвитку та інші характеристики логістичних процесів. Розглянуті структури логістичного управління та методи управління виробничими процесами і матеріальними потоками на локомотиворемонтному підприємстві. Призначений для опанування навчальної дисципліни «Логістичні процеси в експлуатації та ремонті локомотивів» зі спеціальності «Залізничний транспорт» за ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство». Ліцензовано за ліцензією Creative Commons Attribution (CC BY-NC-SA 4.0).
 • Item
  Загальний курс транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Капіца, Михайло Іванович; Кислий, Дмитро Миколайович; Десяк, Андрій Євгенійович
  UKR: У підручнику викладено загальні відомості про транспортну систему України та світу в цілому, також показаний зв'язок усіх видів транспорту між собою, який утворює єдину транспортну систему. Приведена техніко-економічна характеристика основних видів транспорту, основні переваги та недоліки, схеми та порівняння видів транспорту між собою. Розглянуті основні засади організації перевізного процесу, сучасні тенденції розвитку транспорту та транспортної системи в цілому, наукові проблеми та шляхи їх вирішення. Підручник призначений для опанування навчальної дисципліни «Загальний курс транспорту» зі спеціальності 073 «Менеджмент». Ліцензовано за ліцензією Creative Commons Attribution (CC BY-NC-SA 4.0).
 • Item
  Методологія інженерної діяльності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Бобирь, Дмитро Валерійович; Сердюк, Володимир Никандрович
  UKR: Методичні вказівки містять матеріали для вивчення та розв’язання творчих інженерних задач. Для студентів денної та безвідривної форм навчання спеціальності «Локомотиви та локомотивне господарство».
 • Item
  Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» ОП «Локомотиви та локомотивне господарство»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Боднар, Борис Євгенович; Бобирь, Дмитро Валерійович; Боднар, Євген Борисович
  UKR: Методичні рекомендації містять вступ, основні правила та етапи виконання кваліфікаційної роботи, а також вимоги до її оформлення. Методичні рекомендації розроблені з метою допомогти здобувачам вищої освіти під час планування структури, обсягу, змісту та оформлення кваліфікаційної роботи відповідно до встановлених вимог. Методичні рекомендації розроблено для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» ОП «Локомотиви та локомотивне господарство».
 • Item
  Технічне переоснащення цеху ПР-3 локомотивного депо Ш
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Кравцов, Олександр Андрійович
  UKR: Кваліфікаційна робота складається з пояснювальної записки та графічної частини. Пояснювальна записка складається з трьох розділів на 78 сторінках, налічує 10 ілюстрацій, 10 таблиць та 11 літературних джерел. Об’єктом дослідження у роботі є процес технічного переоснащення цеху ПР-3 та ремонту дизелів тепловозів депо ім. Т. Шевченко. Метою роботи е аналіз якісних і кількісних показників роботи депо та поліпшення показників ремонту за рахунок технічного переоснащення тепловозоремонтного виробництва. Проаналізовано технічний стан локомотивів депо та запропоновано певні заходи щодо технічного переоснащення цеху ПР-3, а саме позицію ремонту колісно-моторних блоків, лазерний вимірювач блоків дизелів СКБД-3 та прес для тарирування пружин візків локомотивів. Для підвищення якості ремонту дизеля та зниження часу ремонту на основі детальних розрахунків запропонований кантувач. Виконано перевірочний розрахунок пересувної рами кантувача на згин, розрахунок привода кантувача (визначено зусилля, що діють на привод, виконано кінематичні розрахунки, розрахунок тихохідної та швидкохідної передач з підбиранням матеріалу, виконані теплові розрахунки, перевірочні розрахунки шпонкових з’єднань, з’єднувальних муфт, хвостовика вала кантувача на зріз, фіксатора положення рухомої рами). Результати роботи можуть бути застосовані в роботі локомотивних депо.
 • Item
  Стенд для випробування тягових генераторів постійного та змінного струмів магістральних і маневрових тепловозів
  (ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, м. Київ, 2020) Красильников, Володимир Микитович; Сердюк, Володимир Никандрович; Сидоренко, Юрій Олегович
  UKR: Стенд для випробування тягових генераторів постійного та змінного струмів магістральних і маневрових тепловозів складається з приводного електродвигуна та тягового генератора постійного або змінного струму, які з'єднані між собою загальною опорною муфтою і встановлені на фундаментній рамі, причому обмотки якоря та обмотки незалежного збудження випробувальних машин підключені до трифазних керованих випрямлячів, а до виходу генератора підключені контрольно-вимірювальні прилади та перемикаючі пристрої. Для розширення функціональних можливостей випробувальний стенд містить додатковий перехідний фланець для з'єднання з загальною опорною муфтою та тяговими генераторами
 • Item
  Спосіб діагностування гідравлічної передачі тепловоза при стендових випробуваннях
  (ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, м. Київ, 2020) Боднар, Борис Євгенович; Очкасов, Олександр Борисович; Коренюк, Роман Олександрович
  UKR: Спосіб діагностування гідравлічної передачі тепловоза при стендових випробуваннях. При випробуваннях для визначення величини механічних втрат в гідравлічній передачі турбінні колеса розганяють до встановленої окружної швидкості, гідравлічну передачу переводять в режим гальмування під дією власних сил тертя, за допомогою датчика частоти обертання вимірюють час зупинки вихідного вала гідравлічної передачі від встановленої окружної швидкості до нуля.
 • Item
  Теорія локомотивної тяги. Тягові розрахунки для маневрової роботи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Бобирь, Дмитро Валерійович; Білоконь, Ірина Миколаївна; Очкасов, Олександр Борисович; Сердюк, Володимир Никандрович
  UKR: У навчальному посібнику викладено методику тягових розрахунків для маневрової роботи. Призначений для опанування освітньої компоненти «Теорія локомотивної тяги» та дипломного проєктування за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» для ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство».
 • Item
  Напівпровідникове реле часу
  (ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, м. Київ, 2019) Сердюк, Володимир Никандрович; Красильников, Володимир Микитович
  UKR: Напівпровідникове реле часу містить блок живлення з параметричним стабілізатором напруги (випрямляючий прилад, резистори, стабілітрон), генератор імпульсів та лічильник імпульсів зі змінюваним коефіцієнтом перерахунку на мікросхемі, вихідний підсилювач на транзисторі, каскад установки в нуль на транзисторі, реле з магнітокерованими контактами. Для розширення діапазону витримки часу реле оснащене двома двійковими лічильниками та одновібратором, зібраним на інверторах, та оптронною парою, яка забезпечує припинення живлення мікросхем електронної частини схеми на весь час включеного стану реле.
 • Item
  Організація та планування виробництва : методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної роботи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Боднар, Борис Євгенович; Очкасов, Олександр Борисович
  UKR: Методичні рекомендації містять варіанти для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація та планування виробництва» та методику її виконання. Для студентів усіх форм навчання освітнього ступеня «бакалавр» за ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство» спеціальності 273 «Залізничний транспорт».
 • Item
  Організація та планування виробництва : довідник для виконання розрахунково-графічної роботи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Боднар, Борис Євгенович; Очкасов, Олександр Борисович
  UKR: Довідник містить систематизовані нормативно-довідникові відомості необхідні для виконання розрахунково- графічної роботи з дисципліни «Організація та планування виробництва». Для студентів усіх форм навчання освітнього ступеня «бакалавр» за ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство» спеціальності 273 залізничний транспорт.
 • Item
  Стенд для випробування тягових генераторів постійного та змінного струму магістральних тепловозів
  (ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, м. Київ, 2019) Красильников, Володимир Микитович; Сердюк, Володимир Нікандрович; Черняєв, Дмитро Вікторович
  UKR: Стенд для випробування тягових генераторів постійного та змінного струму магістральних тепловозів складається з взаємно навантажених електричних машин постійного струму послідовного збудження, додаткового приводного двигуна та спеціального джерела живлення на базі трансформатора постійної напруги. Для розширення функціональних можливостей випробувальний стенд містить приводний електродвигун та тяговий генератор постійного або змінного струму, які з'єднані між собою загальною опорною муфтою і встановлені на фундаментній рамі. Обмотки якоря та обмотки незалежного збудження випробувальних машин підключені до трифазних керованих випрямлячів. До виходу генератора підключені контрольно-вимірювальні прилади та перемикаючі пристрої.
 • Item
  Удосконалення системи утримання локомотивів за рахунок впровадження методології RCM
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Яблонський, Владислав Анатолійович
  UKR: Об’єкт дослідження: системи управління локомотивного парку. Мета дослідження: аналіз способів скорочення витрат на утримання локомотивів за рахунок удосконалення системи утримання. В роботі виконано аналіз існуючих підходів до організації систем утримання локомотивів, розглянуто основні складові методології RCM. Практична реалізація підходів методології RCM виконана на прикладі колісних пар електровозів. При виконанні дипломної магістерської роботи зібрано статистичні дані щодо зносу колісних пар в експлуатації. На основі проведених розрахунків щодо динаміки зносу колісних пар автор показав доцільність впровадження індивідуальних підходів в плануванні ТО та ремонтів. Галузь застосування: ремонт та технічне обслуговування. Економічний ефект: скорочення витрат часу, що утворюються в результаті очікування локомотивами обслуговування.
 • Item
  Удосконалення конструкції пружного підвішування електровоза
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Удовиченко, Віктор Ігорович
  UKR: Об’єкт роботи – пружне підвішування електровоза. Предмет дослідження – пружні характеристики підвішування електровоза. Мета роботи – поліпшення характеристик пружного підвішування електровоза шляхом аналізу можливості використання в конструкції екіпажної частини пружин з поперечною рухливістю та розробка проекту встановлення таких пружин у пружне підвішування електровоза. У кваліфікаційній роботі виконано розробку проекту екіпажної частини електровоза змінного струму шляхом використання у другому ступені пружного підвішування перспективних пружин типу Флексікойл з метою поліпшення характеристик пружного підвішування. Виконано розрахунок екіпажної частини, а саме за заданими параметрами тягового двигуна визначено масогабаритні характеристики механічної частини електровоза з осьовою формулою 20-20-20. Також здійснено розрахунок буксового ступеню пружного підвішування на міцність і необхідний статичний прогин. Проаналізовано досвід використання пружин Флексікойл на залізничному транспорті, а також виконано розрахунок таких пружин на горизонтальну та вертикальну жорсткість та міцність. Розрахунок пружин проводився за допомогою програмного пакету системи комп’ютерної алгебри Maple. Також за його допомогою виконано аналіз впливу різних конструктивних параметрів пружин на їхню роботу. Виконано проект встановлення пружин типу Флексікойл у пружне підвішування електровоза. Це дозволить відмовитися від колискових підвісок, також виключається значна кількість вузлів із тертям, підвищується плавність ходу електровоза, знижуються шуми та вібрації, що діють на локомотивну бригаду. Результати роботи можуть бути застосовані під час проектування нових та модернізації існуючих серій електровозів.
 • Item
  Підвіищення якості струмоз’єму при швидкісному русі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Савчак, Олександр Володимирович
  UKR: Метою роботи є удосконалення конструкції струмоприймачів для швидкісного руху при експлуатації поїздів на високих швидкостях руху, аналіз існуючих конструкцій верхніх вузлів струмоприймачів та оцінка їх впливу на несучу здатність; створення методики розрахунку взаємодії струмоприймачів з контактної мережею з урахуванням різного виконання верхнього вузла струмоприймача; розробка конструкції верхніх вузлів струмоприймачів для забезпечення якісної передачі робочого струму до 3000 А при швидкостях руху до 250 км/год; формування методики та обладнання, що забезпечує проведення випробувань розроблених вузлів струмоприймача і перспективних контактних пар, що застосовуються в системах струмознімання магістрального електрорухомого складу, експериментальні дослідження розроблених пристроїв. Запропоновано полоз струмоприймача електрорухомого складу, що містить контактні елементи , встановлені на коробах, з'єднаних з каркасом полоза за допомогою пружинних елементів і фіксуючих стрижнів , встановлених з зазором в нижній частині пазів, розташованих по обох кінцях коробів. Проведено удосконалення стенду для визначення аеродинамічної характеристики струмоприймачів.
 • Item
  Поліпшення ходових якостей вантажного тепловоза
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Савельєв, Артур Олександрович
  UKR: Об’єкт роботи – пружне підвішування вантажного тепловоза. Предмет дослідження – демпфуючі характеристики пружного підвішування вантажного тепловоза. Мета роботи – поліпшенні характеристик пружного підвішування магістрального тепловоза шляхом математичного моделювання параметрів системи пружного підвішування та встановлення у першому ступені демпфера з оптимальними характеристиками. Виконано аналіз вертикальних коливань візкового екіпажу локомотива, здійснено розрахунок динамічного навантаження від колісної пари на рейки, розглянуто вплив демпфування вертикальних коливань у пружному підвішуванні, здійснено розрахунок параметрів гасників коливань енергетичним методом. Робота сил тертя демпферів має становити щонайменше 5…6 % від роботи пружних сил пружин. В результаті розрахунків встановлено, що гідравлічний демпфер з коефіцієнтом пропорційності забезпечує пружному підвішуванні необхідний демпфуючий ефект, а для фрикційного демпферу встановлено, що він різко знижує коливання підресореної маси. Запропоновано використання у пружному підвішуванні пневматичну ресору, для якої визначено оптимальні конструкційні параметри та параметри додаткового резервуара. За результатами розрахунку виконано схему пневматичного гасника коливань. При динамічному вписуванні тепловоза у криву із заданими характеристиками величина допустимої швидкості руху в кривій за умови комфортабельності по найбільшій величині незгашеного прискорення склала 105,9 км/год, що більше за конструкційну. Гранична величина швидкості руху у заданій кривій у відповідності з технічними вимогами на проектовані локомотиви за величиною бокового тиску склала 76,3 км/год. Результати роботи можуть бути застосовані під час проектування нових та модернізації існуючих серій електровозів.