Альтметрікс: вимірювання впливу та видимості результатів наукових досліджень (презентація)

No Thumbnail Available
Date
2015-03-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Презентація присвячена методам оцінки авторитетності вченого у веб-просторі, способам відстеження видимості та впливовості наукових робіт, а також напрямкам використання отриманих показників.
RU: Презентация посвящена методам оценки авторитетности ученого в веб-пространстве, способам отслеживания видимости и влиятельности научных работ, а также направлениям использования полученных показателей.
EN: The presentation devoted to assessment methods of the scientist credibility in the web space, tracking visibility and influence of scientific work and the ways of using the indicators
Description
Keywords
алтметрікс, наукометрія, наукова комунікація, алтметрикс, наукометрия, научная коммуникация, altmetriks, scientometrics, scientific communication, impactstory
Citation
Назаровець, С. А. Альтметрікс: вимірювання впливу та видимості результатів наукових досліджень [Електронний ресурс] / С. А. Назаровець // Інформаційний аналіз та інфометрична діагностика наукового документального потоку ВНЗ України : Всеукр. наук.-практ. семінар, 26.03.2015 р : [презентація] / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. – Дніпропетровськ, 2015.