Презентації НБ (Раніше Презентації НТБ)

Permanent URI for this collection

ENG: Presentations of library

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 39
 • Item
  Be(com)ing OE Librarians in Ukraine During Wartime: Taking Down Language Barriers and Practising Inclusion
  (Open/Technology in Education, Society, and Scholarship Association, Canada, 2023) Kolesnykova, Tetiana O.; Buist-Zhuk, Mira; Corti, Paola
  ENG: Ukrainian librarians are champions of positive change despite the ongoing war with Russia. The academic library of the Ukrainian State University of Science and Technologies has continued to support students and faculty, even while working remotely from home basements, sharing computers, and taking care of each others’ children, despite air-raid alarms and daily electricity and heating outages. However, this is just a part of their work. They take every opportunity to advance their open agenda by upskilling through peer-to-peer learning, participating in international networks, and adapting existing and creating new OER. They are building bridges between the present and the future: as soon as this war is over, Ukrainian librarians will facilitate enhanced teaching and learning opportunities with fresh, professional skills and external collaborations. All this while relentlessly facing language issues: rejecting Russia’s linguicide attempts and working with colleagues from other countries. The latter incentivises the international community to provide support. The former requires a different strategy: Ukrainian librarians are actively working to preserve their country’s language and heritage, ensuring that its history and culture are not forgotten, despite the war. This presentation offers an opportunity to hear their story and build new collaborative pathways while strengthening existing ones.
 • Item
  В фокусе университетской библиотеки военного времени – открытые образовательные ресурсы: на примере Украинского государственного университета науки и технологий
  (The Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan; The Association of University Libraries in the Republic of Kazakhstan; Nazarbayev University, Kazakhstan, 2022) Kolesnykova, Tetiana O.
  UKR: У презентації показано, наскільки важливими в сьогоднішніх реаліях є принципи відкритості цифрових інфраструктур у контексті освіти та наукової діяльності. Зазначається, що війна стала каталізатором розвитку OER — відкритих освітніх ресурсів, які забезпечують доступність, інклюзивність та соціальну справедливість у здобутті вищої освіти. Показано досвід роботи Наукової бібліотеки УДУНТ у цьому напрямку починаючи з 2009 року до сьогодення, вже в умовах воєнного часу. Підкреслюється, що бібліотека має бути сполучною ланкою між викладачами та студентами, оскільки може допомагати у створенні, використанні та опублікуванні OER.
 • Item
  USUST'S Library Publishing Programme during the Russian-Ukrainian War
  (Association of European University Presses, 2023) Kolesnykova, Tetiana O.; Demydovych, Inn
  ENG: The presentation describes the publishing activities of the Scientific Library of the USUST (Dnipro) in the context of a full-scale war with Russia. The library staff focused their activities on Open Educational Resources (OER), in particular Open Textbooks, as one of the methods of overcoming the Ukrainian linguistic genocide in educational resources.
 • Item
  Топ-10 науковців УДУНТ: публікаційна діяльність (2021–2022 рр.)
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2023) Матвєєва, Олена Володимирівна; Юнаковська, Вікторія Вікторівна
  UKR: У презентації наводяться дані про публікаційну активність вчених УДУНТ у 2021-2022 рр. за даними міжнародних БД Scopus та Web of Science, за відомостями з бази даних «Публікаційний профіль університетської науки», що підтримується науковою бібліотекою, та за статистикою інституційного репозитарію.
 • Item
  Створення екологічного документального простору шляхом актуалізації бібліотечних фондів (з досвіду роботи Наукової бібліотеки Українського державного університету науки і технологій) (презентація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Долматова, Ніна Іванівна; Слищенко, Тетяна Анатоліївна; Скорченко, Ілона Володимирівна; Іванова, Тетяна Дмитрівна
  UKR: В роботі розглядаються питання актуалізації комплектування фондів в складних умовах сьогодення. Увагу зосереджено на вилученні морально-застарілих видань, а особливо тих, що несуть ворожий інформаційний вплив на суспільство, пропагують насильство та агресію.
 • Item
  Історія античних бібліотек. Олександрійська бібліотека. Від папірусу до електронних книг (презентація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Адамян, Ганна Рафіківна; Щетініна, Тетяна Вікторівна
  UKR: Без знання історії стає неможливим рух до майбутнього. Бібліотеки існували з давніх давен і мали величезне значення для сучасників, а згодом і до наступних поколінь. Людина завжди прагнула до здобуття знань і саме бібліотеки несли в собі основне принципове навантаження просвітництва. Тому неможливо переоцінити значення та вагомий вклад античних бібліотек в історію людства.
 • Item
  Бібліотека як центр знань для громадянської науки (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Долматова, Ніна Іванівна
  UK: В роботі розглянуто сутність понять «громадянська участь», «громадянська наука», «громадянські вчені», «цивільні вчені», «відкритий доступ», «відкрита наука», «відкрита бібліотека», історія та міжнародні проекти громадянської науки, роль бібліотеки ЗВО в умовах невизначеності для розбудови громади й розвитку громадянської науки на прикладі Науково-технічної бібліотеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
 • Item
  Використання та розвиток інституційного репозитарію (з досвіду роботи бібліотекарів-депозиторів Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна) (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Бондаренко, Олена Олегівна
  UK: Розглядається досвід роботи з наповнення електронного архіву (репозитарію eaDNURT) бібліотекарами-депозиторами науково-технічної бібліотеки (НТБ) Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.
 • Item
  «Citizen Science»: де тут університетські бібліотекарі? (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Колесникова, Тетяна Олександрівна; Адамян, Ганна Рафіківна; Щербина, Марина Олегівна
  UKR: Продемонстровано можливості сучасних бібліотек і бібліотекарів світу в підтримці руху громадянської науки. На конкретних прикладах розглянуті поняття «citizen science» і «citizen scientists». Так, представлено пілотний проєкт у вже сталій діяльності науково-технічної бібліотеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту за напрямком Digital Library Publishing зі створення популярного видання «Історія старого Катеринослава та губернії у світлинах» (уклад. А. Адамян).
 • Item
  Відкриті Освітні Ресурси (OER) : роль університетських бібліотек (презентація)
  (Українська бібліотечна асоціація; Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021-09-23) Колесникова, Тетяна Олександрівна
  UKR: Розглянуті питання «Відкритої освіти» і «Відкритих освітніх ресурсів» та ролі в цих процесах університетських бібліотекарів. Пояснено, чому бібліотекарі університетів Європи активно об’єднуються в спільну мережу та визначають спільну стратегію на 2021- 2023 рр. «Бібліотекарі в дії для відкритої освіти. Виконання Рекомендації ЮНЕСКО щодо OER». Запропоновано шляхи поступового включення бібліотекарів українських університетів в процеси підтримки OER, в тому числі для вагомого підтвердження своєї значущіості для університетських спільнот в період глобальної невизначеності.
 • Item
  Видатні жінки-вчені ДНУЗТ (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Брюховецька, Олена Олександрівна
  UK: Презентація присвячена проєкту «Видатні жінки-вчені ДНУЗТ». У презентації наводяться дані про життєвий шлях та вклад в наукову діяльність університету видатної жінки-вченого Зазимко Валерії Георгіївни. Шлях від лаборанта до завідувачки кафедри “Будівельні матеріали”.
 • Item
  "Квантовый прыжок" в новые правила социальной практики: университетские библиотеки Украины (презентация)
  (Белорусский национальный технический университет, Минск, 2020) Колесникова, Татьяна Александровна
  RUS: Пандемия COVID-19 создала неожиданные вызовы для библиотек и библиотекарей. Например, брошен вызов нашему образу мышления о постепенной интеграции многокомпонентной университетской библиотеки в цифровую экосистему научно-образовательных коммуникаций. Все произошло почти стремительно… Появились новые правила социальной практики и принимались нестандартные управленческие решения руководителей университетских библиотек. При этом, необходимость – главный источник находчивости, изобретательности и креатива, позволяющий сформировать мощный энергетический импульс и “прыгнуть” на более высокий уровень коммуникативных практик в экосистеме науки и образования.
 • Item
  Цифрові мережеві технології в академічних бібліотеках під час сучасних викликів (презентация)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Семенова, Людмила Анатоліївна; Щетініна, Тетяна Вікторівна; Колесник, Ольга Тимофіївна
  UK: Розглянуто сучасні світові тенденції у освітній та бібліотечній системі, пов’язані з поширенням дистанційної форми навчання, а також вплив виклику у вигляді пандемії COVID-19 на інноваційний розвиток академічних закладів завдяки більш широкому впровадженню у діяльність цифрових мережевих технологій. Висвітлено позитивні зміни у практичній діяльності Науково-технічної бібліотеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна після опанування фахівцями бібліотеки навичками роботи з новітніми сервісами для роботи у віддаленому режимі.
 • Item
  “Эффект бабочки” или что влияет на эволюцию научных библиотек? (презентация)
  (Київський національний університет ім. Т. Шевченка; Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2019) Колесникова, Татьяна Александровна
  RUS: Автор, обращаясь к теме случайностей, изменяющих мир, рассматривает это на примере эволюции университетских библиотек. До начала ХХI века мировое научное сообщество можно было условно представить как систему, состоящую из “Создателей знаний”, “Издателей знаний”, “Менеджеров знаний” (библиотекарей и другие специалистов, несущих ответственность за постоянное хранение полученных знаний для последующих поколений). Но сегодня библиотекам представилась возможность вернуть функции издателей знаний (однажды утерянные в процессе эволюции). Библиотеки все активнее заставляют говорить о себе не только как о владельцах цифровых коллекций и поставщиках услуг, но и как о надежных партнерах в издательстве знаний – Digital Library Publishing (DLP), ориентированных на Open Access. Что же влияет на развитие экосистемы библиотечных услуг и видов деятельности? “Эффект Бабочки” как метафора о размерах исходного воздействия и конечного результата позволяет ответить на этот вопрос.
 • Item
  Open Textbooks: університетські бібліотеки і відкрита освіта (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Колесникова, Тетяна Олександрівна
  UKR: Нинішня модель видання підручників в усьому світі визнана нестійкою. Однією з головних причин цього (на фоні підвищення плати за навчання) є висока ціна на підручники, яка створює проблеми і для студентів, і для викладачів, і для бібліотек. Ця проблема може бути вирішена університетськими бібліотеками, які розвивають цифрове бібліотечне видавництво (digital library publishing – DLP) як новий сервіс на основі відкритого доступу до знань. Створити високоякісний цифровий контент, який відповідає вимогам установ для підтримки наукових досліджень, викладання і навчання, – важливе завдання для бібліотек. Надання безкоштовних відкритих підручників (Open Textbooks) дозволяє: 1) студентам економити їхні кошти; 2) поліпшити студентські інформаційні практики, особливо – для осіб із обмеженими можливостями; 3) економити кошти бібліотек та служб підтримки осіб із обмеженими можливостями; 4) сприяти забезпеченню високої якості викладання, відкритих ресурсів для викладачів; 5) отримати репутаційні вигоди для університету.
 • Item
  Мережеві інформаційні технології як засіб інноваційних змін в академічних бібліотеках (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Говоруха, Володимир Борисович; Семенова, Лариса Анатоліївна; Семенова, Людмила Анатоліївна
  UK: Розглянуто сучасні світові тенденції у освітній та бібліотечній системі, пов’язані з розвитком дистанційної форми навчання. Виявлено чинники, які спонукають інноваційний розвиток академічних закладів завдяки упровадженню у діяльність мережевих інформаційних технологій. Висвітлено позитивні зміни у практичній діяльності НТБ ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна після опанування фахівцями бібліотеки навичками роботи з новітніми мультимедійними технологіями.
 • Item
  Бібліотека і хмарні технології. Доповідь з досвіду роботи (презентація)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпрo, 2018-10-19) Картузов, Костянтин Миколайович
  UK: Розглянуто «хмарну» платформу як послугу (Platform as a service). Наведено приклади позитивних і негативних моментів використання «хмарної» платформи в діяльності бібліотек. Особливу увагу зосереджено на застосуванні «хмарних» сервісів при розробці та наповненні бібліотечного сайту.
 • Item
  Інформаційні ресурси та сервіси для науковців і бібліотекарів (презентація)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Матвєєва, Олена Володимирівна
  UK: Надано огляд iнтернет-ресурсів E-Lis, Figshare та ResearchGate, історія їх створення, сучасний стан, безкоштовні можливості. Наводиться досвід бібліотеки ДНУЗТ у використанні хмарних продуктів Google для створення опитувань.
 • Item
  База даних «Публікаційний профіль науки ДНУЗТ» (презентація)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Юнаковська, Вікторія Вікторівна
  UK: З метою виявлення публікаційної активності науковців університету, починаючи з 2013/2014 навчального року, формується реєстр наукових публікацій. База даних «Публікаційний профіль університетської науки» раніше виконана в системі управління базами даних Firebird. Сьогодні на основі «хмарних» технологій дану базу було удосконалено і створено новий цифровий ресурс – Інформаційно-аналітичну та наукометричну систему «Публікаційний профіль науки ДНУЗТ». Це своєрідні реєстри, де відображено відомості щодо публікаційної діяльності кожного науковця та підрозділу, необхідних для формування звітності та представлення наукової діяльності університету в WWW.
 • Item
  “Хмари“ в наукових бібліотеках: реалії та перспективи (презентація)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Колесникова, Тетяна Олександрівна
  UKR: Розглянуто питання звернення наукових бібліотек до ефективних практик цифрової стратегії – застосуванні «хмарних» технологій (ХТ). Представлено «хмарний» аспект сучасних цифрових бібліотечних сервісів інформаційної підтримки освіти та досліджень. Наприклад, у дистанційній освіті, в процесах покращення академічної доброчесності, репозитаріях, системах OJS, OCS та OMP, наукометричних системах Scopus, Web of Science, Google Scholar, онлайн-профілях науковців, сторінок у Вікіпедії, при розробці сайтів. ХТ є також як потужним інструментом вимірювання продуктивності роботи бібліотеки, проведення бібліотекознавчих досліджень, організації веб-конференцій, вебінарів, онлайн-нарад. Представлено бачення впливу «хмарних» технологій, у т.ч. Internet of Things (Інтернет речей) на майбутні практики наукових бібліотек.