Відкриті Освітні Ресурси (OER) : роль університетських бібліотек (презентація)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-09-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Українська бібліотечна асоціація; Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UKR: Розглянуті питання «Відкритої освіти» і «Відкритих освітніх ресурсів» та ролі в цих процесах університетських бібліотекарів. Пояснено, чому бібліотекарі університетів Європи активно об’єднуються в спільну мережу та визначають спільну стратегію на 2021- 2023 рр. «Бібліотекарі в дії для відкритої освіти. Виконання Рекомендації ЮНЕСКО щодо OER». Запропоновано шляхи поступового включення бібліотекарів українських університетів в процеси підтримки OER, в тому числі для вагомого підтвердження своєї значущіості для університетських спільнот в період глобальної невизначеності.
ENG: The issues of "Open Education", "Open Educational Resources" and the role of university librarians in these processes are considered. Explained why librarians from universities in Europe are actively joining in a common network and determining a common strategy for 2021-2023. Librarians in Action for Open Education. Implementation of the UNESCO OER Recommendation”. Ways of gradual inclusion of librarians of Ukrainian universities in the support processes of the OER are proposed, including for a significant confirmation of their importance for university communities in a period of global uncertainty.
Description
Т. Колесникова: ORCID 0000-0002-4603-4375
Keywords
відкрита освіта, відкриті освітні ресурси, нові ролі бібліотек, університетські бібліотеки, бібліотекарі України, open education, open educational resources, new roles of libraries, university libraries, librarians of Ukraine, НТБ
Citation
Колесникова Т. О. Відкриті Освітні Ресурси (OER) : роль університетських бібліотек : [презентація] / Т. О. Колесникова // Антишкола університетських бібліотекарів : Заняття 4. / УБА ; Дніпров. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпро, 2021.