Be(com)ing OE Librarians in Ukraine During Wartime: Taking Down Language Barriers and Practising Inclusion

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Open/Technology in Education, Society, and Scholarship Association, Canada
Abstract
ENG: Ukrainian librarians are champions of positive change despite the ongoing war with Russia. The academic library of the Ukrainian State University of Science and Technologies has continued to support students and faculty, even while working remotely from home basements, sharing computers, and taking care of each others’ children, despite air-raid alarms and daily electricity and heating outages. However, this is just a part of their work. They take every opportunity to advance their open agenda by upskilling through peer-to-peer learning, participating in international networks, and adapting existing and creating new OER. They are building bridges between the present and the future: as soon as this war is over, Ukrainian librarians will facilitate enhanced teaching and learning opportunities with fresh, professional skills and external collaborations. All this while relentlessly facing language issues: rejecting Russia’s linguicide attempts and working with colleagues from other countries. The latter incentivises the international community to provide support. The former requires a different strategy: Ukrainian librarians are actively working to preserve their country’s language and heritage, ensuring that its history and culture are not forgotten, despite the war. This presentation offers an opportunity to hear their story and build new collaborative pathways while strengthening existing ones.
UKR: Українські бібліотекарі є поборниками позитивних змін, незважаючи на війну з Росією, що триває. Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій продовжує підтримувати студентів і викладачів, навіть працюючи віддалено з підвалів будинків, користуючись спільними комп'ютерами та піклуючись про дітей одне одного, незважаючи на повітряну тривогу й щоденні відключення електроенергії та опалення. Однак це лише частина їхньої роботи. Вони використовують кожну можливість для просування свого відкритого порядку денного, підвищуючи кваліфікацію за допомогою взаємного навчання, беручи участь у міжнародних мережах, адаптуючи ті, що існують, та створюючи нові відкриті освітні ресурси. Вони будують мости між сьогоденням і майбутнім: щойно війна закінчиться, українські бібліотекарі сприятимуть розширенню можливостей викладання й навчання завдяки новим професійним навичкам і зовнішній співпраці. І все це в той час, коли вони невпинно стикаються з мовними питаннями: відкидаючи спроби лінгвоциду з боку Росії та працюючи з колегами з інших країн. Останнє спонукає міжнародну спільноту до підтримки. Перше вимагає іншої стратегії. Українські бібліотекарі активно працюють над збереженням мови та спадщини своєї країни, гарантуючи, що її історія та культура не будуть забуті, незважаючи на війну. Ця презентація пропонує можливість почути їхню історію та побудувати нові шляхи співпраці, зміцнюючи ті, що вже існують.
Description
T. Kolesnykova: ORCID 0000-0002-4603-4375; M. Buist-Zhuk: ORCID 0000-0002-2235-3814; P. Corti: ORCID 0000-0001-8506-7148
Keywords
Ukrainian librarians, war, Open Education (OE), Open Educational Resources (OER), linguicide, inclusion, international support and cooperation, українські бібліотекарі, війна, Відкрита освіта, Відкриті освітні ресурси, лінгвоцид, інклюзивність, міжнародна підтримка та співпраця, НБ
Citation
Kolesnykova T., Buist-Zhuk M., Corti P. Be(com)ing OE Librarians in Ukraine During Wartime: Taking Down Language Barriers and Practising Inclusion : [presentation]. Proceedings of OTESSA Conference 2023 (Canada, May 27 – June 2, 2023). Canada, 2023.