Цифрові мережеві технології в академічних бібліотеках під час сучасних викликів (презентация)

No Thumbnail Available
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Розглянуто сучасні світові тенденції у освітній та бібліотечній системі, пов’язані з поширенням дистанційної форми навчання, а також вплив виклику у вигляді пандемії COVID-19 на інноваційний розвиток академічних закладів завдяки більш широкому впровадженню у діяльність цифрових мережевих технологій. Висвітлено позитивні зміни у практичній діяльності Науково-технічної бібліотеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна після опанування фахівцями бібліотеки навичками роботи з новітніми сервісами для роботи у віддаленому режимі.
EN: The modern world trends in the educational and library system associated with the spread of distance learning, as well as the impact of the call in the form of the COVID-19 pandemic on the innovative development of academic institutions due to the wider introduction of digital network technologies in their activities, are examined. Positive changes in the practical activities of the Scientific and Technical Library of the Dnieper National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan after the library specialists have mastered the skills to work with the modern services for working to remote mode are considered.
Description
Keywords
їакадемічні бібліотеки; цифрові мережеві технології, COVID-19, розширення онлайн-послуг, віддалений доступ, academic libraries, networking technologies, expansion of online services, remote access, НТБ
Citation
Семенова Л. А., Щетініна Т.В., Колесник О. Т. Цифрові мережеві технології в академічних бібліотеках під час сучасних викликів. : [презентация]. University Library at a New Stage of Social Communications Development : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Дніпро, 8–9 жовт. 2020 р.). Дніпро, 2020. URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library2020/paper/view/22181/11404