Інші праці НБ (раніше НТБ)

Permanent URI for this collection

UK: Інші праці НБ (раніше НТБ) EN: Other works of SL (formerly STL)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 65
 • Item
  Ліцензії Creative Commons (СС) і відкриті освітні ресурси (OER): Запитання та відповіді
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Колесникова, Тетяна Олександрівна
  UKR: Порадник як навчально-консультативне видання містить матеріали, отримані під час підготовки і проведення всеукраїнського вебінару за участю зарубіжних спікерів “Ліцензії СС – один із механізмів формування екосистеми відкритих освітніх ресурсів в Україні”, який відбувся 9 січня 2024 р. (Дніпро, УДУНТ). У виданні наведені запитання від учасників заходу та відповіді на них вітчизняних і зарубіжних фахівців. Порадник може бути цікавим для науково-педагогічних і наукових працівників, бібліотекарів, фахівців з ІТ та інтелектуальної власності, студентів, а також всім, хто спрямований на відкритість знань в освіті та науці.
 • Item
  Реєстрація авторських профілів науковців в мережі ResearchGate. Інструкція для науково-педагогічних працівників, науковців і студентів УДУНТ
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Романко, Вікторія Миколаївна
  UKR: ResearchGate - це соціальна мережа для науковців та дослідників, де вони можуть публікувати свої наукові статті, обговорювати дослідження та спілкуватися з колегами. ResearchGate може бути корисним інструментом для збільшення видимості вашої наукової роботи. В інструкції надається по-кроковий опис процесу реєстрації і створення акаунту в цій мережі.
 • Item
  OER: Інформаційна підтримка освіти і науки в кризовий час
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2023) Колесникова, Тетяна Олександрівна
  UKR: Університети України вже майже 5 років перебувають в складних умовах невизначеності (пандемія COVID-2019 та російсько-українська війна як криза найвищого рівня) і переходу на дистанційну форму навчання. За цей час вони сформували певну концепцію: - Усвідомлення, що готовність до змін – це і візія, і ключова цінність ЗВО; - Зосередження на рішеннях, а не на проблемах Розвиток інформаційних технологій і перехід на дистанційну, онлайн чи змішану форми навчання потребують інформаційних ресурсів і послуг в цифровому форматі. Серед викликів для університетських спільнот: мотивація науково-педагогічних працівників; відсутність фінансування; подолання тривалого системного лінгвоциду української мови в підручниках для ЗВО; відсутність у комерційних видавців моделей роботи з електронними підручниками для бібліотек ЗВО України тощо. Авторка фокусувалась на питаннях: - OER – світові реалії і міфи; - чому саме зараз OER у фокусі, в т. ч. відкриті підручники?; - пілотні проєкти OER в Україні; - чи можливе стимулювання викладачів, бібліотекарів, інших причетних до створення OER та його збереження й поширення?; - чи є можливим формування в Україні екосистеми OER? Тощо. Ліцензовано за ліцензією Creative Commons Attribution (CC BY-NC-SA 4.0).
 • Item
  Представлення Українського державного університету науки і технологій у Вікіпедії України
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Петренко, Олена Анатоліївна; Сідорчик, Олена Володимирівна
  UKR: В роботі розглянуті питання представлення УДУНТ на сторінках Вікіпедії України. Освітлені етапи створення статей про видатних особистостей університету для Вікіпедії.
 • Item
  Бібліотека як місце психологічної підтримки користувача (презентація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Долматова, Ніна Іванівна
  UKR: В складних умовах прифронтового міста бібліотека надає користувачам інформаційні послуги. Важливою є психологічна підтримка відвідувачів. Завдяки читанню книг зменшується стрес та поповнюється словниковий запас.
 • Item
  Бібліотека як місце психологічної підтримки користувача (тези)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Долматова, Ніна Іванівна
  UKR: В складних умовах прифронтового міста бібліотека надає користувачам інформаційні послуги. Важливою є психологічна підтримка відвідувачів. Завдяки читанню книг зменшується стрес та поповнюється словниковий запас.
 • Item
  Пошук наукової інформації під час кризового стану
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Щербатюк, Тетяна Григорівна; Романко, Вікторія Миколаївна; Савіна, Ольга Петрівна
  UKR: Наукове дослідження передбачає пошук і обробку ряду джерел інформації з досліджуваної теми для виявлення найцінніших та найавторитетніших наукових інформаційних ресурсів. Різноманітні інформаційні бази даних є одними з перевірених і надійних джерел, з яких можна отримати інформацію, необхідну для написання статті або проведення дослідження в тій чи іншій галузі.
 • Item
  Роль бібліотеки університету у національно-патріотичному виховані молоді під час війни
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Бондаренко, Олена Олегівна
  UKR: Розглядається роль наукової бібліотеки Українського державного університету науки і технологій у національно-патріотичному вихованні молоді під час воєнного стану в Україні.
 • Item
  Відкриті освітні ресурси: сучасний україномовний контент
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Покровська, Наталія Василівна; Іванько, Тетяна Сергіївна; Сорока, Оксана Володимирівна; Федорович, Марина Миколаївна; Щербина, Марина Олегівна
  UKR: Тези презентують сучасні тенденції розвитку, використання, створення та поширення відкритих освітніх ресурсів, досвід застосування відкритих освітніх ресурсів (OERs). Ми спираємося на потенціал і можливості створення та використання відкритих освітніх ресурсів. Описано стан та перспективи використання електронних відкритих освітніх ресурсів у закладах вищої освіти, вимоги до структурних елементів OERs. Презентовано участь у міжнародному грантовому проєкті “The Creative Commons Global Network”.
 • Item
  Роль бібліотеки в розповсюдженні знань у теперішній час
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Юнаковська, Вікторія Вікторівна; Шитікова, Тетяна Миколаївна; Матвєєва, Олена Володимирівна
  UKR: Одне з завдань бібліотеки в сучасний час – забезпечення доступу до інформації та її збереження. Запроваджуються нові онлайн-послуги для забезпечення потреб користувачів. Для підвищення кваліфікації та обміном досвідом бібліотеки організовують проведення та приймають участь у вебінарах та онлайн конференціях. Сьогодення змушує швидко пристосовуватись до змін.
 • Item
  Роль бібліотек у забезпеченні доступу до відкритих освітніх ресурсів (з досвіду роботи наукової бібліотеки Українського державного університету науки і технологій)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Покровська, Наталія Василівна; Слищенко, Тетяна Анатоліївна; Скорченко, Ілона Володимирівна; Тарахова, Наталія Олександрівна
  UKR: У роботі розглянуто тему ролі відкритих освітніх ресурсів (OER) у сучасному світі й висвітлено участь університетської бібліотеки в процесі їх створення. OER є важливим елементом сучасної освітньої парадигми, спрямованої на доступність, відкритість, зменшення навчального навантаження. Зосереджено увагу на роботі бібліотеки УДУНТ щодо оформлення підручників згідно ДСТУ.
 • Item
  Комунікаційні моделі діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації (дисертація)
  (Харківська державна академія культури, 2011) Колесникова, Тетяна Олександрівна
  UKR: Дисертація присвячена визначенню тенденцій розвитку комунікаційних моделей діяльності бібліотек ВНЗ України під впливом інформатизації. Охарактеризовано умови формування нових моделей комунікаційної діяльності бібліотек, особливістю яких є можливість поєднання лінійного та нелінійного подання інформації. Досліджено, що в процесі еволюції на основі новітніх технологічних рішень лінійна (документально-комунікаційний рівень) комунікаційна модель діяльності бібліотеки змінюється на інтеракційну (інформаційно-комунікаційний рівень), а надалі — на інтеграційну (когнітивно-комунікаційний рівень). Доведено, що застосування комунікаційних моделей діяльності, які мають нелінійний характер, збільшує можливість якісних змін у разі неперервних змін параметрів діяльності бібліотек ВНЗ та інформаційного простору освіти і науки. Розглянуто стан та уточнено періодизацію інформатизації в бібліотеках ВНЗ України; обґрунтовано відповідність застосування визначеної комунікаційної моделі діяльності бібліотеки в різні періоди їх інформатизації.
 • Item
  Відкриті освітні ресурси та бібліотекарі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Колесникова, Тетяна Олександрівна; Щербатюк, Тетяна Григорівна
  UKR: Відкриті освітні ресурси (Open Educational Resources, OER) – це матеріали для викладання, навчання та досліджень в будь-якому форматі й на будь-якому носії (цифровому або іншому). Вони є складовою Відкритої освіти (Open Education, OE) і сприяють вільному та відкритому обміну знаннями в національній і глобальній освіті. В усіх країнах діяльність академічних бібліотек у напрямі OER цілком співпадає з найголовнішою характеристикою освіти як обміну знаннями, ідеями та інформацією з іншими, на основі яких можуть бути побудовані нові знання, навички, ідеї та розуміння. Українська освіта робить перші кроки у прийнятті OER. Тому бібліотекарям ЗВО України потрібне розуміння, які ролі в OER мають їх зарубіжні колеги. Ролі бібліотекарів: 1) інформаційні фахівці з теорії та практик відкритості; 2) фахівці з е-публікацій; 3) консультанти; 4) педагоги; 5) бібліотекарі; 6) автори; 7 користувачі; 8) креативні менеджери проектів; 9) організатори спільнот тощо.
 • Item
  Робота з профілями авторів і профілями наукових журналів в Google Scholar : методичні рекомендації для студентів, науково- педагогічних і наукових співробітників УДУНТ
  (Український державний університет науки і технологій, 2023) Колесникова, Тетяна Олександрівна; Щербатюк, Тетяна Григорівна
  UKR: Методичні рекомендації призначені для використання студентами, науково-педагогічними і науковими співробітниками Українського державного університету науки і технологій. Рекомендації містять інформацію про систему Google Scholar, а також покрокову інструкцію зі створення або редагування профілів авторів та наукових журналів, в тому числі в контексті об’єднання ЗВО.
 • Item
  Гуманізм Мішеля де Монтеня – представника епохи Відродження (презентація)
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Адамян, Ганна Рафіківна
  UKR: У презентації розглянута біографія філософа Мішеля Монтеня та його головний твір "Спроби". Світ і людина в ньому. Рефлексія автора подіям у Франції та Європі часів контрреформації, релігійних війн та Відродження.
 • Item
  Гуманізм Мішеля де Монтеня – представника епохи Відродження (тези доповіді)
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Адамян, Ганна Рафіківна
  UKR: У тезах розглянута біографія філософа Мішеля Монтеня та його головний твір "Спроби". Світ і людина в ньому. Рефлексія автора подіям у Франції та Європі часів контрреформації, релігійних війн та Відродження.
 • Item
  Ліцензії Creative Commons
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Щербатюк, Тетяна Григорівна; Колесникова, Тетяна Олександрівна
  UKR: Ліцензії Creative Commons надають усім, від окремих авторів до великих установ, стандартизований спосіб надання публічного дозволу на використання їхніх творчих робіт відповідно до закону про авторське право. З точки зору повторного використання, наявність ліцензії Creative Commons на твір, захищений авторським правом, відповідає на запитання: «Що я можу робити з цим твором?». На слайді розглянуто: з яких елементів складаються ліцензії СС, шість різних типів ліцензій та що дозволено по кожній із них.
 • Item
  European Practices of Overcoming Language Barriers in Times of Crisis: Open Educational Resources
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2022) Kolesnykova, Tetiana O.; Corti, Paola; Buist-Zhuk, Mira
  ENG: Objective. In any given country, the national language and education not only help to impart knowledge but also broaden the horizons of students, teaching them to be more tolerant of different cultures. Today, the Ukrainian language as an important component of national identity and state building is one of the main goals of Russia in its war against Ukraine. That is why one of the main challenges for higher education in Ukraine during wartime is to create modern and high-quality educational materials in the national language as quickly as possible, in order to facilitate remote teaching, learning and research processes at universities. The mechanism for responding to this challenge is to turn to the experience of creating, adapting and using Open Educational Resources (OER) in Europe and the rest of the world. The aim of the study is to consider the practices of creating, adapting and using OER in European universities and libraries in the context of their benefits, including the possibilities of overcoming language barriers in times of crisis. Methods. This article is based on the analysis of the literature on OER practices in facilitating the overcoming of language barriers, on the activities of ENOEL, on the practices of librarians and educationalists of several European universities, as well as on self-reflection and direct experience of the circumstances of the war by Ukrainian librarians, who continue information support of the educational process. Results. The theoretical aspects and implemented practical solutions demonstrate that OER can be an effective solution in times of crisis (whether a pandemic or a war) to the issue of quality information support of distance education with materials in the national language in any country in Europe and the world. In the context of higher education in Ukraine, OER is a means and one of the methods of overcoming linguocide by the Russian Federation – the purposeful destruction of the Ukrainian language as the main feature of the ethnic group. The experience of working with OER of the USUST Scientific Library (Dnipro, Ukraine) is the story of a library that was looking for opportunities to answer its local challenges and resolve problems during the COVID-19 pandemic, and found solutions that became necessary during the war with Russia. Conclusions. The authors hope that Ukrainian-language OER will soon become a mandatory element in the cultural environment of Ukrainian universities. And it is OER that can help overcome Ukrainian linguocide in educational resources. The experience of librarians of the European Network of Open Education Librarians (ENOEL) proves that one of the most important roles in this is played by university librarians.
 • Item
  Відкритий доступ та відкрита освіта
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Колесникова, Тетяна Олександрівна; Щербатюк, Тетяна Григорівна
  UKR: Відкритий доступ (ВД) та відкрита освіта (ВО) підкреслюють важливість забезпечення доступності інформації для людей по всьому світу, незалежно від матеріального становища чи соціального статусу. Це не зовсім окремі ідеї або несумісні практики. Цей слайд дає чітке уявлення про схожість і відмінності між ними. Також на слайді представлені причини, чому слід використовувати Відкритий доступ та відкриту освіту.
 • Item
  Перетин типів навчальних матеріалів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Колесникова, Тетяна Олександрівна; Щербатюк, Тетяна Григорівна
  UKR: OER підпадають під категорію доступних навчальних матеріалів, хоча не всі доступні навчальні матеріали є OER. На слайдіі це представлено, як діаграму Венна, де найширший рівень контенту - це "навчальні матеріали", і лише після того, як ви визначите та відфільтруєте ці матеріали на предмет доступності, вільного доступу та відкритої ліцензії з дозволом на ремікс, ви досягнете рівня, на якому знаходяться OER.