V Міжнародна науково-практична конференція «University Library at a New Stage of Social Communications Development» <br> Тема 2020 «Open Science, Open Access and Open Educational Resources: New Opportunities for Libraries»

Permanent URI for this collection

Відбулася 8-9 жовтня 2020 р.
The V International scientific and practical conference «University Library at a New Stage of Social Communications Development», took plase 8-9 oct. 2020
Topic 2020 «Open Science, Open Access and Open Educational Resources: New Opportunities for Libraries»

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Methods and Tools of Distance Education at the Faculty of Electrical Engineering, Warsaw University of Technology (presentation)
  (Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, 2020) Dabrowski, W.
  EN: The Faculty of Electrical Engineering of the Warsaw Polytechnic University trains masters of engineering and electrical engineers. The presentation introduces the methods and tools of distance learning.
 • Item
  Роль бібліотеки у формуванні інклюзивної компетентності майбутніх педагогів: актуальність, напрями, досвід (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Білоус, Валентина Степанівна; Бровчак, Людмила Сидорівна
  UK: У пропонованій статті здійснено короткий огляд актуального стану впровадження інклюзії в Україні. Визначено термін інклюзивна освіта та показано важливість підготовки висококваліфікованих педагогів в умовах інклюзивної освіти. Акцентовано увагу на досвід роботи бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського щодо створення інклюзивного бібліотечного простору.
 • Item
  Perceptions and Practices of Academic Librarians in Handling and Managing Open Education Resources (Oers): Basis for Capacity Building Plan (presentation)
  (Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, 2020) Calilung, R.
  EN: Objective. This study determined the perceptions of academic librarians on open educational resources (OERs) in terms of familiarity, utilization by patron and purpose, management practices of OERs in terms of handling and storage, organization and marketing, and problems encountered in handling and managing OERs. Methods. It utilized quantitative-qualitative research design or mixed method using a validated researcher-made questionnaire. Descriptive statistics, which mainly consist of frequency distribution, percentile, mean and standard deviation, were used while thematic analysis was utilized for the qualitative data. Results and Discussion. The study revealed that academic librarians are moderately aware on OERs. Regarding digitized library collections, academic librarians are fully aware. In terms of utilization by patron, it was reported that majority of the types of OERs are rarely utilized. The top three types which are seldom utilized by patrons are course materials, digitized library collections and open textbooks. Conclusions. The familiarity of librarians on OERs depends on the degree of their exposure to such resources. Utilization of OERs by patron improves when guided on how to use them. Purpose is defined based on the optimal usage of the OERs. Lack of familiarity and exposure to OERs may lead to poor handling and storage, organization and marketing of these resources resulting to low appreciation from clients. A capacity building plan is needed to improve the handling and management of OERs in academic libraries.
 • Item
  Бібліотеки у цифровому середовищі: виклики та можливості (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Маринич, Тетяна Олександрівна
  UK: Швидкий розвиток інформаційних технологій та радикальні зміни у життєдіяльності суспільства через пандемію COVID-19 актуалізують питання цифрової трансформації бібліотек. У доповіді проаналізовано сучасні ІТ тренди та їх вплив на розвиток бібліотек у майбутньому. Висвітлено проблемні аспекти на шляху цифрової трансформації бібліотек в українських реаліях.
 • Item
  Психоемоційна безпека: профілактика синдрому професійного вигорання бібліотечних працівників (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Шкира, Ольга Іванівна
  UK: У статті висвітлюється напрацьований багаторічний практичний досвід бібліотеки Університету Григорія Сковороди в Переяславі у співпраці з психолого-медико-педагогічною консультативною службою даного вишу про профілактичні заходи психологічної безпеки та пропонується інструментарій подолання професійного вигорання.
 • Item
  Партнерство – ефективна форма консолідації та інтеграції інформаційних ресурсів бібліотек наукових установ Національної Академії Наук України (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Клименко, Оксана Зіновіївна; Сокур, Олена Леонідівна
  UK: Репрезентовано взаємодію бібліотек наукових установ Національної академії наук України через партнерство як визначальну категорію ефективних трансформацій та динамічних змін у сучасній бібліотечній практиці. Висвітлено зміст бібліотечного партнерства через актуальні напрями. Окреслено пріоритети реалізації спільних програм і проектів, зокрема з підготовки бібліографій і біобібліографій видатних українських учених й упровадження плану з оцифровування видань, що створить умови для укріплення позицій бібліотек та сприятиме активнішому входженню наукових досягнень вітчизняних учених у світову наукову комунікацію.
 • Item
  Цифрові мережеві технології в академічних бібліотеках під час сучасних викликів (презентация)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Семенова, Людмила Анатоліївна; Щетініна, Тетяна Вікторівна; Колесник, Ольга Тимофіївна
  UK: Розглянуто сучасні світові тенденції у освітній та бібліотечній системі, пов’язані з поширенням дистанційної форми навчання, а також вплив виклику у вигляді пандемії COVID-19 на інноваційний розвиток академічних закладів завдяки більш широкому впровадженню у діяльність цифрових мережевих технологій. Висвітлено позитивні зміни у практичній діяльності Науково-технічної бібліотеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна після опанування фахівцями бібліотеки навичками роботи з новітніми сервісами для роботи у віддаленому режимі.
 • Item
  Політики та практики академічної доброчесності в університетах України, США та Швеції (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Тимочко, Тарас
  UK: Презентація включає огляд окремих кейсів українських університетів, пояснення причин успіхів та невдач у запобіганні та протидії порушень доброчесності на основі даних попередніх досліджень, а також порівняння практики окремих українських, американських та шведських університетів.
 • Item
  Прес-центр як інструмент інформаційного забезпечення діяльності закладу вищої освіти (з досвіду Криворізького державного педагогічного університету) (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Лебедюк, Олена Олександрівна; Авраменко, Ольга Юріївна
  UK: Висвітлено основні завдання та функції прес-центру Криворізького державного педагогічного університету, доведено значення веб-ресурсів університету в інформаційному забезпеченні діяльності ЗВО. Проаналізовано динаміку наповнення новинної стрічки та кількість уподобань на офіційних сторінках КДПУ в соціальних мережах, розглянуто засадничі принципи та організацію роботи прес-центру, окреслено перспективні напрями його діяльності.
 • Item
  The Main Library of Warsaw University of Technology – the Role of the Academic Library in Support e-Science and Learning Process (presentation)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Tonakiewicz-Kołosowska, Anna; Nikitenko, Anatolij
  EN: Challenges for the academic library are presented in terms of changes taking place in Poland in the last 5 years caused by implementing the reform of higher education and science (Constitution for Science 2.0). The presentation discusses the Library’s activities undertaken in order to support the University in preparing for the evaluation of science in the period of 2017-2021(in accordance with disciplines and new criteria). The presentation also refers to meeting the users' expectations as for the development of electronic resources, new tools and their use, promotion of Open Access to science and research data. Finally, new challenges for librarians and library users during the Covid-19 pandemic are described.
 • Item
  Відкрита наука у Східній Європі (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Кучма, Ірина
  UK: В презентації представлені політики і практики відкритої науки у Східній Європі. Пропонуються тренінги для молодих дослідників та викладачів університетів, які займаються питаннями наукової комунікації.
 • Item
  Втрачена книжкова спадщина: з історії особистої бібліотеки Г. П. Алексєєва (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Лучка, Людмила Миколаївна
  UK: Мета – висвітлити історію приватної бібліотеки катеринославського громадського та культурного діяча Г. П. Алексєєва в контексті соціального та культурного життя окремої родини ХІХ – початку ХХ століть; проаналізувати приватну колекцію за тематикою і мовними ознаками. Методи. У дослідженні використовуються аналітично-синтетичні, системно-структурні, історико-біографічні та статистичні методи. Результати. Розкрито маловідомі сторінки історії українського бібліотекознавства, розширено межі вивчення приватних книжкових зібрань громадських діячів, визначено роль особистості у культурному розвитку та створенні інтелектуального кола краю. Висвітлено важливий напрямок історичної пам’яті, а саме відродження та збереження книжкової спадщини. Висновки. Досліджена приватна бібліотека є вагомим осередком у процесі формування мережі українських бібліотек та створенні цілісної картини культурного розвитку губернії. Репертуар та зміст книжкової колекції катеринославського дворянина та почесного громадянина Г. П. Алексєєва свідчить про високий рівень інтелектуального середовища українського міста. Видова характеристика та кількісний аналіз .підкреслюють унікальність та значущість приватного бібліотечного зібрання.
 • Item
  Професійне самовдосконалення: пошук, зростання, розвиток (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Соболь, Світлана Володимирівна
  UK: Модель сучасного бібліотекара передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися. В статті висвітлено досвід роботи співробітників Наукової бібліотеки ДНУ імені Олеся Гончара з вдосконалення професійної майстерності та підвищення цифрової компетентності.
 • Item
  Library Promotion and User Engagement in Pandemic Times: The Case of Kazakhstan (presentation)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Yap, Joseph Marmol
  EN: Objectives. In these trying times due to the global effect of pandemic, what social media accounts do academic libraries in Kazakhstan maintain and how can they improve their social media engagement to continuously connect with their stakeholders? This report provides an overview of the current status of social media engagement of select academic libraries in Kazakhstan during the COVID-19 crises. This paper will give us a picture about the kinds of online postings shared by these libraries particularly with the use of Facebook. Methods. The top two universities ranked by Independent Quality Assurance Agency (IQAA) were considered in this report to compare with the only autonomous organization of education in Kazakhstan. The library social media accounts of these three organizations were investigated to review the number of followers, frequency of posting, and its overall social media engagement. Data collected is publicly available to all potential users, followers, or subscribers. Using the post engagement rate (PER) formula introduced by Socialbakers (2013) and adapted by Peñaflor (2018) & Magno (2016), this report identifies and analyzes the average PER Facebook pages maintained by academic libraries. The engagement metrics looked into the number of interactions and the widest reach possible in every post. All three academic libraries investigated maintain a Facebook page. The other account was just created last February 2020. To compare Facebook data during the pandemic times, public information available from June – August 2020 were measured. Results and Discussion. The social media platforms operated by the academic libraries in Kazakhstan are Facebook, Twitter, Instagram, VK, and YouTube. One of the earliest academic library Facebook accounts established in Kazakhstan started in 2010 with less than 3,000 accumulated followers after ten years. This shows a very slow rise in the number of followers considering an academic population of more than 5, 000 people in 2020. Data revealed that Eurasian National University Library’s Facebook account had a higher PER of 0.83 even if it only debut in 2020 compared to the Facebook page of Nazarbayev University which garnered 0.22 PER. KAZNU Library’s Facebook page had the highest PER of 1.02. Conclusions. Facebook is the most popular social media platform across the globe but it is not the case in Kazakhstan. Library marketing and promotion in Kazakhstan needs to be addressed as public relations is not the primary focus. The utilization of social media as a tool for user engagement is not fully developed. One way to look at it is to consider library staffing and identify their marketing background. The pandemic situation must be the turning point of academic libraries to enhance their reach with their stakeholders. It was a test to know the readiness of the library in terms of online communication and interaction.
 • Item
  Модель спеціаліста бібліотеки закладу вищої освіти (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Макеєва, Ірина Іванівна
  UK: Доклад висвітлює поняття «модель спеціаліста бібліотеки закладу вищої освіти». Визначено основні складники та принципи побудови моделі спеціаліста з метою раціонального підходу до змісту підготовки й перепідготовки співробітників у системі підвищення інформаційно-бібліографічної кваліфікації.
 • Item
  Емоційне ресурсування як напрям супроводу співробітників бібліотеки: психологічний практикум (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Кузьменко, Тетяна Миколаївна
  UK: У виступі актуалізовано питання надання психологічних послуг співробітникам. Презентовано досвід реалізації проєкту "Емоційне ресурсування". Запропоновано до розгляду психологічний інструмент та техніки емоційного ресурсування.
 • Item
  Дистанционный формат работы университетских библиотек. сравнительная характеристика программных средств цифровой научной коммуникации (презентация)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Савельева, Елена Андреевна; Савина, Ольга Петровна; Романко, Виктория Николаевна
  RU: Цель. Изучение опыта массового внедрения дистанционного формата работы в украинских университетских библиотеках в период режима изоляции, вызванного пандемией COVID-19, анализ работы в различных коммуникативных системах и программах. Оценка возможности наиболее оптимального выбора программного обеспечения для дистанционной работы. Методика. В работе использованы анализ и интерпретация данных работы шести прикладных программ, применяемых при организации дистанционной работы в университетской библиотеке: Hangouts, Zoom, Meet, Microsoft Teams, Skype, Viber. Сочетание аналитического и практического методов исследования позволил оптимизировать выбор программного обеспечения для дистанционного формата работы университетских библиотек в период режима изоляции. Результаты. Изучение исследований эффективности применения прикладных программ Hangouts, Zoom, Meet, Microsoft Teams, Skype, Viber, а также проведенных в период пандемии опроса мнений сотрудников библиотеки ДНУЗТ, о полученном опыте дистанционной работы, позволило выявить основные трудности в организации дистанционной работы библиотеки. Полученная практика применения и освоения прикладных программ цифровой коммуникации раскрыла потенциал дистанционной работы университетской библиотеки и сыграла роль катализатора в развитии дистанционного формата работы. Вывод. Чтобы бесплатно провести качественный онлайн-вебинар, необходимо определиться с сервисом, который проверен временем и имеет хорошую репутацию среди пользователей. Он будет отличаться надежностью, предоставлять весь необходимый функционал для осуществления качественного онлайн-контента. Важно ознакомиться с как можно большим числом отзывов.
 • Item
  Бібліотека вільного університету в Берліні. Екологічність як відповідь на виклики сучасності (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Степанюк, Олена Леонідівна
  UK: Бібліотека Вільного Університету в Берліні – це бібліотека одного з найбільших навчальних закладів Німеччини. У статті розглядається функціональна організація і конструктивне рішення бібліотеки Вільного Університету в Берліні, яка стала не тільки центром інформації, але поєднала в собі центр підтримки наукових досліджень, підтримки та забезпечення навчального та освітнього процесу з екологічним простором. Бібліотека є прикладом здійснення філософії екологічності всіх процесів життєдіяльності організації, не применшуючи при цьому значущості наукової та інформаційної підтримки навчального процесу і наукових досліджень.
Організатор конференції:
– Науково-технічна бібліотека Дніпровського національного університета залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
Співорганізатори:
– Наукова бібліотека Білоруського національного технічного університету (Республіка Білорусь);
– Бібліотека Назарбаєв Університету (Республіка Казахстан);
– Стратегічний партнер -" Українська бібліотечна асоціація.

Организатор конференции:
– Научно-техническая библиотека Днипровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна.
Соорганизаторы:
– Научная библиотека Белорусского национального технического университета (Респу́блика Белару́сь);
– Библиотека Назарбаев Университета (Республика Казахстан)
– Стратегический партнёр - "Украинская библиотечная ассоциация".

Conference Organizer:
– Scientific and Technical Library of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan.
Co-organizers:
– Scientific Library of the Belarusian National Technical University (Republic of Belarus);
– Nazarbayev University Library (Republic of Kazakhstan);
– Strategic Partner – "Ukrainian Library Association" .