Інформаційні ресурси та сервіси для науковців і бібліотекарів (презентація)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Надано огляд iнтернет-ресурсів E-Lis, Figshare та ResearchGate, історія їх створення, сучасний стан, безкоштовні можливості. Наводиться досвід бібліотеки ДНУЗТ у використанні хмарних продуктів Google для створення опитувань.
RU: Дан обзор интернет-ресурсов E-Lis, Figshare и ResearchGate, история их создания, современное состояние, бесплатные возможности. Приводится опыт библиотеки ДНУЖТ в использовании облачных продуктов Google для создания опросов.
EN: The paper presents an overview of the Internet resources E-Lis, Figshare and ResearchGate, the history of their creation, current status, free opportunities. It also highlights the experience of the DNURT library in using of Google cloud products for creating the surveys.
Description
О. Матвєєва: ORCID 0000-0002-2616-0454
Keywords
E-Lis, Figshare, ResearchGate, продукти Google, репозитарій, науковий портал, соціальна мережа, форум, блог, опитування, продукты Google, репозитарий, научный портал, социальная сеть, опросы, Google products, repository, science portal, social network, forum, blog, polls, НТБ
Citation
Матвєєва, О. В. Інформаційні ресурси та сервіси для науковців і бібліотекарів [Електроний ресурс] : [презентація] / О. В. Матвєєва // Наукова бібліотека в «хмарах»: реалії та перспективи : регіон. наук.-практ. семінар, 19 жовт. 2018 р. – Дніпро : ДНУЗТ, 2018.