На шляху до наукової творчості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара , Дніпро
Abstract
UKR: Розглянуто методику проведення наукових досліджень і написання наукових робіт, а також усного оприлюднення результатів наукових досліджень студентів, що здійснюються під керівництвом викладачів. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів.
RUS: Рассмотрена методика проведения научных исследований и написания научных работ, а также устного обнародования результатов научных исследований студентов, которые осуществляются под руководством преподавателей. Рассчитано на студентов высших учебных заведений.
Description
Г. Кривчик: ORCID: 0000-0001-7504-4575, І. Накашидзе: ORCID: 0000-0002-7816-2339
Keywords
фундаментальні наукові дослідження, прикладні наукові дослідження, реферати, курсові роботи, наукові статті, результати наукових досліджень, фундаментальные научные исследования, прикладные научные исследования, рефераты, курсовые работы, научные статьи, результаты научных исследований, КУГПІС
Citation
На шляху до наукової творчості : метод. вказівки студентам ВНЗ / уклад.: В. В. Іваненко, Г. Г. Кривчик, І. С. Накашидзе ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В Лазаряна. – Дніпро : Ліра, 2017. – 28 с.