University of Groningen Press: Navigating the Open Textbook Publishing Landscape

No Thumbnail Available
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro
Abstract
ENG: In this session, we will share the experience of the University of Groningen Press (UGP) with its first open textbook publishing pilot. UGP is a new university press that has transformed into a dynamic hub for diamond open access publishing. Our experience in facilitating open access journals and monographs has paved the way for our latest initiative - an open textbook publishing service. UGP's integration of interactive, student-centered open textbooks into its portfolio embodies our commitment to supporting open education and facilitating the cross-disciplinary synergy within open science. Drawing upon insights from the ongoing pilot, we will briefly explore UGP's open textbook publishing journey. We will do so by discussing what it takes to set up a functional open textbook pilot and garner support for its implementation. Additionally, we will showcase the platforms we use to support academics in publishing our university’s first open textbooks. We hope this session helps the audience generate valuable insights for their own endeavors in open textbook publishing and ensuring access to knowledge, especially in times of high-level crisis.
UKR: На цій сесії ми поділимося досвідом видавництва Університету Гронінгена (UGP) з першого пілотного видання відкритого підручника. UGP — це нова університетська преса, яка перетворилася на динамічний центр видавничої діяльності у відкритому доступі. Наш досвід у створенні журналів і монографій із відкритим доступом проклав шлях до нашої останньої ініціативи – служби відкритого видання підручників. Включення UGP інтерактивних відкритих підручників, орієнтованих на студентів, у своє портфоліо втілює нашу відданість підтримці відкритої освіти та сприянню міждисциплінарній синергії в рамках відкритої науки. Спираючись на висновки поточного пілоту, ми коротко розглянемо шлях UGP до видання відкритих підручників. Ми обговоримо те, що потрібно для створення пілотного функціонального відкритого підручника та отримання підтримки для його впровадження. Крім того, ми продемонструємо платформи, які використовуємо для підтримки науковців у публікації перших відкритих підручників нашого університету. Ми сподіваємося, що ця сесія допоможе аудиторії отримати цінну інформацію для власних зусиль у виданні відкритих підручників і забезпеченні доступу до знань, особливо під час кризи високого рівня.
Description
M. Buist-Zhuk: ORCID: 0000-0002-2235-3814, M. Nieborg: ORCID 0000-0001-9034-2853
Keywords
textbook publishing, open education, open science, open access, University of Groningen Press, видання підручників, відкрита освіта, відкрита наука, відкритий доступ, видавництво Університету Гронінгена
Citation
Buist-Zhuk Mira, Nieborg Margreet. University of Groningen Press: Navigating the Open Textbook Publishing Landscape : [presentation]. University Library at a New Stage of Social Communications Development : матеріали VІII Міжнар. конф., (м. Дніпро, 05.10–06.10.2023 р.). Дніпро, 2023. URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2023/paper/view/29022.