Оптимізація витрат підприємств вугільної промисловості по транспортуванню та переробці сировини

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: За допомогою математичної моделі лінійного програмування розглянута задача оптимізації затрат по переробці та транспортуванню вугільної сировини.
RU: С помощью математической модели линейного программирования рассмотрена задача оптимизации затрат по переработке и транспортировке угольного сырья.
EN: By means of a linear programming mathematical model, the cost optimization problem has been considered for coal raw material processing and transportation processes.
Description
T. Михайлова: ORCID 0000-0003-4609-7744
Keywords
математична модель, лінійне програмування, транспортування, математическая модель, линейное программирование, транспортировка, mathematical model, linear programming, transportation, КПМ
Citation
Оптимізація витрат підприємств вугільної промисловості по транспортуванню та переробці сировини / Т. Ф. Михайлова, О. В. Піскунова, О. А. Рядно, П. І. Приходько // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 1. – С. 99–101. – DOI: 10.15802/stp2003/21482.