Випуск 01

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Вип. 1 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2003)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Темпи реформування системи управління на залізницях окремих держав світу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2003) Тесленко, Тетяна Вікторівна
  UK: Зміст статті передбачає аналіз темпів реформування структур управління залізничним транспортом в Німеччині, Польщі та Росії.
 • Item
  Экономико-правовые проблемы формирования качественно новой системы транспортных сообщений СНГ в условиях становления современного рыночного хозяйства
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Покотилов, Анатолий Антонович
  RU: В статье исследуются экономико-правовые проблемы и основные направления формирования нового качества системы транспортных сообщений СНГ в условиях становления современного рыночного хозяйства.
 • Item
  Аналіз реформування структур управління залізничним транспортом у розвинених країнах Європи
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2003) Бараш, Юрій Савелійович
  UK: У статті аналізуються проміжні результати реформування структур управління залізничним транспортом у розвинених європейських країнах після прийняття декларацій Європейського Союзу (ЄС) з цього питання. Зроблено висновок про те, що уряди європейських країн по-різному ставляться до вимог Директив ЄС та не завжди вважають за необхідне реформувати структуру управління залізничним транспортом.
 • Item
  Аналіз і узагальнення теоретичних положень забезпечення капітального відновлення підприємствами будівельного виробництва
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2003) Радкевич, Анатолій Валентинович
  UKR: У даній статті за допомогою застосування високоефективного потокового алгоритму та з використанням міжсистемних зв’язків, на основі прямих і двоїстих задач розроблені теоретичні положення обґрунтованого вибору підрядчика, своєчасного і ефективного відновлення будівель та споруд.
 • Item
  Обґрунтування наукових напрямків механіки грунтів при підвищенні швидкості рухомого складу залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2003) Костюк, Михайло Дмитрович; Пшінько, Олександр Миколайович; Петренко, Володимир Дмитрович; Цепак, Станіслав Владиславович
  UKR: Проведені порівняльні розрахунки земляного залізничного полотна та виявлені закономірності впливу навантаження на зміну напружень.
 • Item
  Управление структурообразованием в активированном гидротехническом бетоне
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Клочко, Борис Григорьевич; Горидько, Д. В.; Пунагин, В. В.
  UK: У статті подані результати експериментально-теоретичних досліджень процесів структуроутворення активованої цементної матриці бетону. Показана можливість одержання бетонів з проектними експлуатаційними властивостями.
 • Item
  Динамическое поведение систем с несимметричными кусочно-линейными упругими характеристиками
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Волкова, Виктория Евгеньевна
  UK: При теоретичному дослідженні коливань виникає необхідність побудови математичної моделі. Для цього використовують дані технічних креслень, описів, а також іншу документацію, яка містить інформацію про структуру і значення окремих параметрів. Проте в деяких випадках ця інформація може бути недостатньою. Ефективним при цьому виявляється використання методів ідентифікації систем. Вони полягають у побудові математичної моделі об'єкта по експериментальних записах.
 • Item
  Направления совершенствования современной концепции проектирования жестких стальных бункеров
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Банников, Дмитрий Олегович; Казакевич, Михаил Исаакович
  UK: У статті викладені найбільш важливі положення сучасної концепції проектування жорстких сталевих бункерів як окремого класу будівельних конструкцій. Виділені та проаналізовані її недоліки, а також основні проблеми, які перешкоджають створенню достатньо надійної, довговічної та ремонтопридатної конструкції. Разом з цим авторами наводяться власні рекомендації щодо цих проблем вирішення і намічаються подальші перспективи розвитку теорії бункеробудування.
 • Item
  Современные тенденции развития конструкций тележек локомотивов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Клименко, Ирина Владимировна
  RU: В статье приводится описание современных конструкций тележек с улучшенными динамическими характеристиками для скоростных электровозов и тепловозов зарубежного и украинского производства, а также тенденции развития отечественного электровозостроения.
 • Item
  Применение МКЭ к задачам оптимального проектирования несущих конструкций подвижного состава железнодорожного транспорта
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Кострица, Сергей Анатольевич
  RU: Рассмотрены вопросы применения МКЭ в задачах оптимального проектирования подвижного состава железных дорог. Приведена общая схема процесса оптимизации, построенная на основе метода проекции градиента.
 • Item
  Оценка коэффициентов запаса выносливости и эквивалентных по разрушающей способности циклических напряжений по данным натурных испытаний подвижного состава
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Горобец, Владимир Леонидович
  RU: С целью уточненного определения коэффициентов запаса выносливости несущих конструкций подвижного состава и расчета амплитуд эквивалентных по разрушающей способности симметричных циклов их нагружения предлагается расчетная модель, которая учитывает распределение параметров циклов нагрузки несущей конструкции в эксплуатационных условиях.
 • Item
  Оценка влияния веса поезда на динамическую нагруженность электромеханической части асинхронного тягового привода при коротких замыканиях в цепях питания статорных обмоток
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Бондарев, Александр Матвеевич
  RU: В статье приведены результаты теоретических расчетов аварийных режимов коротких замыканий в цепях питания статорных обмоток асинхронных тяговых двигателей при троганиях с места локомотива с составом грузового поезда
 • Item
  Дослідження роботи еластомерних поглинаючих апаратів типу ЕПУ-2, встановлених на вагонах швидкісного поїзда
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2003) Пуларія, Андрій Луарсабович; Шатунов, Олександр Васильович; Грічаний, Микола Андрійович
  UK: За результатами експлуатаційних випробувань та випробувань на зіткнення проведена оцінка можливості використання еластомерних поглинаючих апаратів на вітчизняних швидкісних пасажирських вагонах.
 • Item
  Визначення функції напрацювання ізоляції ТЕД за експериментальними даними
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2003) Капіца, Михайло Іванович
  UKR: У статті розглянутий один із варіантів визначення функції опірності ізоляції обмоток збудження ТЕД за значеннями зворотної напруги на основі згладжування функцій та теорії відновлення технічних об’єктів.
 • Item
  Оптимізація витрат підприємств вугільної промисловості по транспортуванню та переробці сировини
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2003) Михайлова, Тетяна Федорівна; Піскунова, О. В.; Рядно, О. А.; Приходько, П. І.
  UK: За допомогою математичної моделі лінійного програмування розглянута задача оптимізації затрат по переробці та транспортуванню вугільної сировини.
 • Item
  Модель плану розподілу порожніх вагонів під навантаження
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2003) Кукушкіна, Ірина Миколаївна
  UK: Запропоновано економіко-математичну модель раціонального регулювання потоків порожніх вагонів із врахуванням витрат, що пов’язані з втратами часу вагонами та вантажем у чеканні навантаження, а також на пересування між пунктами навантаження та розвантаження.
 • Item
  Определение эффективной структуры пассажирского поезда
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Босов, Аркадий Аркадьевич; Момот, Е. А.
  RU: Предложена методика определения вариантов рациональной структуры пассажирского поезда.
 • Item
  Прогнозирование показателей движения вагонов иностранных собственников на основе нечетких моделей исходных данных
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2003) Андрющенко, Вадим Александрович; Скалозуб, Владислав Васильевич; Цейтлин, Семен Юльевич; Великодный, В. В.
  UKR: Побудовано аналоги топологічних рівнянь Мейсона для нечітких потокових графів. Розглянуто питання прогнозування строків руху іновагонів на основі нечітких даних про процеси перевезень.
 • Item
  Обґрунтування параметрів плану лінії для ліквідації бар’єрних місць при реконструкції залізниці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2003) Рибкін, Віктор Васильович; Курган, Микола Борисович; Халіпова, Наталія Володимирівна; Харлан, Володимир Іванович
  UK: Запропонований підхід обґрунтування параметрів плану лінії для ліквідації бар’єрних місць базується на моделюванні просторових коливань вантажного і пасажирського вагонів, що забезпечує комфортабельність їзди пасажирів при провадженні швидкісного руху.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна