Визначення функції напрацювання ізоляції ТЕД за експериментальними даними

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: У статті розглянутий один із варіантів визначення функції опірності ізоляції обмоток збудження ТЕД за значеннями зворотної напруги на основі згладжування функцій та теорії відновлення технічних об’єктів.
RUS: В статье рассмотрен один из вариантов определения функции сопротивляемости изоляции обмоток возбуждения ТЭД по значениям возвратного напряжения на основе сглаживания функций и теории восстановления технических объектов.
ENG: The article examines one of the options of determining the function of insulation resistance in tractive electric motor excitation windings, according to the values of reverse voltage, based on approximation of functions and the theory of technical objects recovery.
Description
M. Капіца: ORCID 0000-0002-3800-2920
Keywords
опірність ізоляції, обмотки, технічні об'єкти, сопротивляемость изоляции, обмотки, технические объекты, nsulation resistance, windings, technical objects, КЛ
Citation
Капіца, М. І. Визначення функції напрацювання ізоляції ТЕД за експериментальними даними / М. І. Капіца // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 1. – С. 102–104. – DOI: 10.15802/stp2003/21487.