Модель плану розподілу порожніх вагонів під навантаження

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Запропоновано економіко-математичну модель раціонального регулювання потоків порожніх вагонів із врахуванням витрат, що пов’язані з втратами часу вагонами та вантажем у чеканні навантаження, а також на пересування між пунктами навантаження та розвантаження.
RU: Предлагается экономико-математическая модель рационального регулирования потоков пустых вагонов с учетом затрат, связанных с потерями времени вагонами и грузом в ожидании погрузки, а также на перемещение между пунктами погрузки и разгрузки.
EN: An economic and mathematical model of empty carflow rational regulation has been offered, with account of expenditures, related to the time losses by cars and the freight in a pre-loading demurrage, and also the costs of the cars moving from the points of loading to those of unloading.
Description
Keywords
модель раціонального регулювання, вагони, навантаження, модель рационального регулирования, вагоны, погрузки, model of rational regulation, cars, loading, КОАІВ
Citation
Кукушкіна, І. М. Модель плану розподілу порожніх вагонів під навантаження / І. М. Кукушкіна // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 1. – С. 95–98. – DOI: 10.15802/stp2003/21480.