Моделювання динаміки спеціалізованих вантажних вагонів з урахуванням контргребеня

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: В статті запропоновано математичний опис взаємодії колеса спеціалізованого вантажного вагона і рейки, при цьому розглядається поверхня кочення колеса особливої конфігурації. З використанням варіанта колісної пари з контргребенем для немагістральних спеціалізованих вантажних вагонів запропоновано результати моделювання руху екіпажу.
RU: В статье предложено математическое описание взаимодействия колеса специализированного грузового вагона и рельса, при этом рассматривается поверхность катания колеса особой конфигурации. С использованием варианта колесной пары с контргребнем для немагистральных специализированных грузовых вагонов предложены результаты моделирования движения экипажа.
EN: In the article a mathematical description of interaction of the special-purpose freight wagon wheel and rail is proposed, in so doing a special configuration of the tread contact surface of wheel is under consideration. The results of simulation of vehicle motion using the variant of wheelset with counterflange for non-mainline special-purpose freight wagons are proposed.
Description
С. Мямлін: ORCID 0000-0002-7383-9304
Keywords
спеціалізовані вантажні вагони, колісна пара з контргребенем, моделювання руху екіпажу, специализированные грузовые вагоны, колесная пара с контргребнем, моделирование движения экипажа, special-purpose freight wagons, wheelset with counterflange, simulation of vehicle motion, НДІ РСК і ТС
Citation
Мямлін, С. В. Моделювання динаміки спеціалізованих вантажних вагонів з урахуванням контргребеня / С. В. Мямлін, Л. М Дегтярьова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 36. – С. 25–28. – DOI: 10.15802/stp2011/8704.