Випуск 36

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 40
 • Item
  Вип. 36 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Еволюція теорії та практики обліку витрат
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Шигіда, С. А.; Ломтєва, Ірина Миколаївна; Сначов, Микола Павлович
  UK: Розглядається теорія та практика обліку витрат в історичному аспекті, а також класифікація витрат для цілей управління.
 • Item
  Економічний критерій для порівняння конкурентоспроможності послуг, що надаються пасажирськими видами транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Чаркіна, Тетяна Юріївна
  UKR: Робота присвячена розробці економічного критерію для порівняння конкурентоспроможності різних видів пасажирського транспорту з урахуванням їх негативного впливу на довкілля та утримання власної інфраструктури.
 • Item
  Побудова сучасного механізму управління підприємствами вантажного господарства в умовах реформування галузі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Тесленко, Тетяна Вікторівна
  UK: Запропоновано теоретико-методичний підхід до побудови сучасного механізму управління підприємствами вантажного господарства в умовах реформування галузі за рахунок організаційної структури управління вантажними перевезеннями та механізму розрахунків за міжнародні вантажні перевезення.
 • Item
  Повышение уровня системности экономики - основной путь выхода из кризиса
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Пшинько, Александр Николаевич; Мямлин, Владислав Витальевич; Мямлин, Сергей Витальевич
  UKR: Показано необхідність використання системного підходу при побудові працюючої моделі економіки. Говориться про необхідність підвищення рівня системності економіки. В якості основної причини «фінансово-економічної» кризи, яка порушує баланс між пропозицією товарів і платоспроможним попитом на них, називається категорія «прибутку». Дається посилання на розроблену в інституті «модель високоефективної національної економіки», яка дозволить усунути всі негативні явища, притаманні сучасній моделі господарювання і збільшити ВВП у кілька разів.
 • Item
  Висвітлення проблеми підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень в наукових працях
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Пінчук, Олена Петрівна
  UK: В даній роботі подано аналіз пропозицій науковців та фахівців щодо підвищення ефективності пасажирських перевезень у приміському сполученні, зроблено критичний аналіз цих заходів.
 • Item
  Визначення структури витрат і доходів пасажирських компаній у залізничних приміських перевезеннях
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Задоя, В’ячеслав Олександрович
  UKR: У статті розглянуто основні підходи до визначення та оптимізації структури витрат і доходів пасажирських приміських компаній у залізничному сполученні, наведено розрахунок експлуатаційних витрат приміської пасажирської компанії, що входять до локомотивної складової собівартості тарифу з визначення економічного ефекту.
 • Item
  Сек'юритизація банківських активів у системі ризик-менеджменту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Бобиль, Володимир Володимирович; Сторожик, Г. О.
  UK: У статті досліджується механізм сек’юритизації банківських активів у якості сучасного інструменту управління фінансовими ризиками кредитної установи.
 • Item
  Вплив структурного стану вуглецевої сталі на процес утворення аустеніту при нагріві в двофазну (a + y)-область
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Вакуленко, Ігор Олексійович; Кіндрацький, Б. І.; Яковлєв, Сергій Олександрович; Крамар, Ігор Євгенович; Шаптала, Олександр Іванович
  UKR: На основі аналізу результатів дослідження кінетики процесу аустенізації визначається порядок розташування вихідних структур в напрямку зростання швидкості утворення аустеніту.
 • Item
  Імітаційна модель розподілу поїздопотоку по оптимальних маршрутах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Чибісов, Юрій Віталійович
  UK: Запропоновано імітаційну модель для вирішення задачі раціонального розподілу поїздопотоків за двома показниками: час руху поїзда та затрати механічної роботи.
 • Item
  Автоматизація планування неоднорідних динамічних потоків у транспортних мережах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Панік, Леонід Олександрович
  UK: У представленій статті виконано аналіз динамічних потоків, коли одиниці потоку мають індивідуальні властивості (неоднорідності).
 • Item
  Примусова авторизація в мережі Інтернет
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Огарков, А. С.; Васецький, Євген Григорович; Морозов, Герман Леонідович; Кухлівський, Сергій Вікторович
  UKR: У статті висунуто перспективну ідею рішення все більш актуального питання ідентифікації особи в мережі Інтернет. Зростаюча популярність Інтернету несе з собою проблему анонімності людини в мережі. Стаття пропонує упровадити новий спосіб ідентифікації, який при всій своїй строгості уточнення інформації за паспортними і біометричними даними людини, є досить демократичним і надає користувачеві можливість самому вирішувати, як розпоряджатися цією інформацією.
 • Item
  Модульна система як засіб підвищення якості під час вивчення нарисної геометрії студентами технічних ВНЗ
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Краснюк, Андрій Віталійович; Ульченко, Тетяна Володимирівна
  UK: У статті виконане порівняння класичної й комп’ютерної системи оцінки знань студентів, проаналізований ефект застосування системі дистанційного навчання «Прометей». Показано позитивні сторони проходження студентами модульного контролю.
 • Item
  Система моніторингу корпоративної інформаційної мережі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Івченко, Юрій Миколайович; Івченко, Валентина Гаврилівна; Гондар, О. М.
  UKR: В статті надано оцінку небезпеці збоїв сервісів та служб корпоративної інформаційно-телекомунікаційної системи Придніпровської залізниці, важливості виконання постійного контролю функціонування основних компонентів системи. Запропоновано класифікацію компонентів за категоріями залежно від функціонального призначення і програмне забезпечення для контролю компонентів кожної категорії.
 • Item
  Побудова математичної моделі на основі пасивного експерименту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Босов, Аркадій Аркадійович; Горбова, Олександра Вікторівна
  UKR: Запропоновано алгоритм побудови математичних моделей на основі пасивного експерименту.
 • Item
  Конструктивное представление мультиграфов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Андрющенко, Вадим Александрович; Ильман, Валерий Михайлович; Шинкаренко, Виктор Иванович
  UKR: Запропоновано модельну схему конструювання множин мультиграфових об’єктів, вершинами яких є елементи гібридних мультимножин з унікальними ваговими навантаженнями.
 • Item
  Розробка системи захисту рейкових кіл від електромагнітного впливу контактної мережі суміжної колії
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Щека, Вадим Ігорович; Завгородній, Олександр Вікторович
  UK: В статті розглянуто побудову та принцип дії системи захисту рейкових кіл від електромагнітних завад. Проведена оцінка економічна ефективність впровадження системи.
 • Item
  Сучасні принципи управління станом навколишнього середовища в процесах транспортування та використання нафтопродуктів на залізничному транспорті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Зеленько, Юлія Володимирівна; Бойченко, Сергій Валерійович; Білокопитов, Ю. В.; Лещинська, Анна Львівна
  UK: У статті наведено результати аналізу сучасних принципів управління станом навколишнього природного середовища на залізничному транспорті в процесах транспортування і використання нафтопродуктів. Запропоновано оптимізацію існуючих схем управління з метою підвищення еколого-економічних показників.
 • Item
  Numerical Simulation of the Black Sea Pollution for the Case of the Mine Waters Dischargev
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Biliaiev, Mykola M.; Kirichenko, Pavlo S.
  EN: The 3D numerical model was developed and used to simulate the sea pollution after mine waters discharge. The model is based on the numerical integration of the K-gradient transport model and the model of potential flow. The results of numerical experiment are presented.
 • Item
  Численное моделирование затекания токсичного газа в помещение при аварии на промплощадке химически опасного объекта
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Беляев, Николай Николаевич; Гунько, Елена Юрьевна; Решетняк, Татьяна Павловна
  UK: Розроблено тривимірну чисельну модель розрахунку процесу поширення токсичного газу на проммайданчику та затіканні токсичного газу у приміщення при аварійному викиді на підприємстві. Модель базується на чисельному інтегруванні рівняння конвективно-дифузійного переносу домішки та моделі течії нестислої рідини. Наводяться результати обчислювального експерименту.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна