Порівняння експлуатаційної надійності пресового з’єднання буксового вузла, відновленого різними методами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Викладено результати експлуатаційних досліджень з’єднання з гарантованим натягом буксового вузла рухомого складу залізниць, внутрішня поверхня внутрішніх кілець підшипників яких була відновлена електролітичним цинкуванням на імпульсно-реверсивному струмі. Проведено порівняльний аналіз зносу поверхонь деталей нерухомого з’єднання, кільця яких були відновлені за запропонованою технологією з кільцями відновленими на постійному струмі, а також не відновленими взагалі.
RUS: Описаны результаты эксплуатационных исследований соединений с гарантированным натягом буксового узла подвижного состава железных дорог, внутренняя поверхность внутренних колец подшипников которых была восстановлена электролитическим цинкованием на импульсно-реверсивных токах. Проведен сравнительный анализ износа поверхностей деталей неподвижного соединения, кольца которых были восстановлены по предложенной технологии с кольцами восстановленными на постоянном токе, а также не восстановленных вообще.
ENG: The articie describes results of operational tests of the joints with guaranteed tension of the axle-box of rail rolling stock, the inside surface of inner racers of which was restored by electrolytic galvanizing on pulse-reverse currents operation. A comparative analysis has been performed of the wear of surfaces of immobile joint parts, whose racers have been restored according to the proposed technique with the racers restored on direct current and the unrestored ones.
Description
Keywords
рухомий склад, електролітичне цинкування, імпульсно-реверсивні струми, подвижной состав, электролитическое цинкование, импульсно-реверсивные токи, rolling stock, electrolytic galvanizing, pulse-reverse currents, КЕПЗ
Citation
Михаліченко, П. Є. Порівняння експлуатаційної надійності пресового з'єднання буксового вузла, відновленого різними методами / П. Є. Михаліченко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 15. – С. 96–101. – DOI: 10.15802/stp2007/17736.