Reaching Users Through Social Media: A Case Study On The Use Of Instagram By Islamic Higher Education Libraries In Indonesia

No Thumbnail Available
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro
Abstract
ENG: Objective. This research aims to identify the use of social media by Indonesian Islamic Higher Education Libraries to communicate with their users through their regular postings on Instagram and the users’ responses to them. Methods. This research applies quantitative methods to uncover data concerning the number of Instagram posts made by UIN libraries and the users’ responses (i.e. like, comment, share, and save), and then analyzes them using a qualitative approach to identify the users’ responses. Results. UIN libraries reach users by posting information related to libraries on Instagram that can be classified into eight types of posts; greetings, announcements, library promotions, book donations, quotes, and others. The number of responses to these types of posts varies from each library but posting information related to library services will invite most responses from library users. The library of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta is the most active library in posting information on Instagram. Conclusion. Instagram is a good medium to reach library users in UIN libraries. However, the availability of policies regarding the use of Instagram in the library is needed since it influences the number of posts on Instagram. Timing (i.e.. when is the best time to make an Instagram post?) is also important since it makes a post get more responses.
UKR: Мета. Це дослідження має на меті визначити, як ісламські бібліотеки закладів вищої освіти Індонезії використовують соціальні медіа для комунікації зі своїми користувачами через регулярні публікації в Instagram та реакцію користувачів на них. Методика. У цьому дослідженні застосовано кількісні методи для виявлення даних щодо кількості постів в Instagram, зроблених бібліотеками UIN, та реакції користувачів (тобто лайки, коментарі, поширення та збереження), а потім проаналізовано їх за допомогою якісного підходу, щоб визначити реакцію користувачів на них. Результати. Бібліотеки UIN залучають користувачів через публікацію інформації про бібліотеки в Instagram, яку можна класифікувати на вісім типів постів: привітання, оголошення, бібліотечні акції, дарування книг, цитати та інші. Кількість відповідей на ці типи постів варіюється від бібліотеки до бібліотеки, але публікація інформації, пов'язаної з бібліотечними послугами, викликає найбільше відповідей від користувачів бібліотеки. Бібліотека UIN Сунан Каліджага в Джок'якарті є найактивнішою бібліотекою p розміщення інформації в Instagram. Висновок. Інстаграм є гарним засобом для охоплення користувачів бібліотек UIN. Однак необхідна наявність політики щодо використання Instagram в бібліотеці, оскільки вона впливає на кількість постів в Instagram. Вибір часу (тобто, коли найкращий час для публікації в Instagram?) також важливий, оскільки він сприяє отриманню більшої кількості відповідей на допис.
Description
Zain Labibah: ORCID 0000-0002-6772-5722
Keywords
social media, Instagram, Academic library, Islamic Higher Education, presentation, академічна бібліотека, ісламська вища освіта, соціальні медіа, презентація
Citation
Marwiyah, Zain Labibah. Reaching Users Through Social Media: A Case Study On The Use Of Instagram By Islamic Higher Education Libraries In Indonesia : [presentation]. University Library at a New Stage of Social Communications Development : матеріали VІII Міжнар. конф., (м. Дніпро, 05.10–06.10.2023 р.). Дніпро, 2023. URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2023/paper/view/29008.