Спосіб гасіння коливань висотних споруд

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: Спосіб гасіння коливань висотних споруд включає розташування в'язів підвищеної жорсткості по висоті конструкції. Для зменшення амплітуд коливань у декількох рівнях по висоті конструкції розташовують жорсткі в'язі. Рівень влаштування в'язів визначається за допомогою емпірики.
RU: Способ гашения колебаний высотных сооружений включает расположение связей повышенной жесткости по высоте конструкции. Для уменьшения амплитуд колебаний в нескольких уровнях по высоте конструкции располагают жесткие связи. Уровень устройства связей определяется по помощи эмпирики.
EN: A method for suppression of vibrations of high-rise buildings includes arrangement of links with increased rigidity by height of construction. To decrease amplitudes of vibrations in several levels in height of construction rigid links are placed. The level of arrangement of links is determined by means of empirics.
Description
Д. Банніков: ORCID 0000-0002-9019-9679
Keywords
МПК E04B 1/19, конструкції будівельних споруд, коливання будівельних споруд, вимушені коливання, патент, КБВ
Citation
Спосіб гасіння коливань висотних споруд: пат. 87838 Україна: МПК E04B 1/19. № u201309076; заявл. 19.07.2013; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4. 4 с.