Розробка мобільного додатку керування аудіофайлами з урахуванням музичного смаку користувача

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 132 сторінках, містить 35 ілюстрацій, 13 таблиць та 8 використаних джерел. В бакалаврській роботі виконано розробку мобільного додатку керування аудіофайлами з урахуванням музичного смаку користувача. Проведено зовнішнє та внутрішнє проектування додатку. Створено та спроектовано ескізи мобільного додатку, описано статичну архітектуру системи, примітивні типи та моделювання динаміки системи. Виконано розробку програми, тестування та налагодження. Обґрунтовано використані способи отримання інформації з аудіофайлів формату Mp3. Метою роботи є розробка мобільного додатку керування аудіофайлами з урахуванням музичного смаку користувача. Об’єктом дипломної роботи є розвиток у сфері керування аудіофайлами на пристроях платформи Android.
ENG: The bachelor's thesis is completed on 132 pages, contains 35 illustrations, 13 tables and 8 sources used. In the bachelor's thesis, the development of a mobile application for managing audio files, taking into account the musical taste of the user. External and internal application design was performed. Sketches of the mobile application are created and designed, static system architecture, primitive types and modeling of system dynamics are described. Program development, testing and debugging have been performed. The methods used to obtain information from Mp3 audio files are substantiated. The aim of the work is to develop a mobile application for managing audio files based on the user's musical taste. The thesis focuses on the development of audio file management on Android devices.
Description
Keywords
аудіофайли, метадані, мобільний застосунок, рекомендації, аналіз смаку користувача, система, розробка, користувач, audio files, metadata, MP3, mobile application, recommendations, user taste analysis, system, development, user, КІТ
Citation
Різниченко М. О. Розробка мобільного додатку керування аудіофайлами з урахуванням музичного смаку користувача : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 121 – Інженерія програмного забезпечення / наук. керівник О. П. Іванов ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 132 с.