Інші праці КІТ

Permanent URI for this collection

RU: Другие труды
EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 148
 • Item
  Дослідження ефективності використання формальних граматик для формування мережевого трафіку
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Сербенюк, Андрій Васильович
  UKR: Пояснювальна записка складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, бібліографічного списку, та двох додатків. Таблиць — 7, рисунків — 15, бібліографія — 7 джерел. Об’єктом цього дослідження є використання формальних граматик для задання інтерфейсу представлення мережевого трафіку. Метою дослідження є визначення ефективності використання формальних граматик для представлення мережевого трафіку. Методи дослідження: порівняння ергономічних характеристик використання інтерфейсів програм-аналогів, та розробленого інтерфейсу, що використовує розроблену формальну граматику. Результати та їх новизна: дослідження робить внесок у визначення доцільності використання формальних граматик для представлення мережевого трафіку.
 • Item
  Розпізнавання обличчя з використанням нейронних мереж
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Юхно, Нікіта Андрійович
  UKR: Кваліфікаційна робота магістра складається з 1 таблиці та 70 використаних джерел. Мета даної магістерської роботи полягає в розробці та впровадженні нового методу та програмного продукту для автоматизованого розпізнавання обличчя з використанням нейронних мереж. З метою досягнення цієї мети було проведено аналіз існуючих проблем та рішень у сфері розпізнавання обличчя з використанням нейронних мереж. Огляд проблеми включав аналіз сучасного стану вирішення проблеми розпізнавання обличчя, визначення успіхів у різних аспектах цієї проблеми. Методика та дослідження розглядали методологію, що лежить в основі дослідження розпізнавання обличчя з використанням нейронних мереж. Розділ "Проектування й розробка програмного продукту" включав в себе деталізацію ключових етапів розробки, зокрема етапи проектування та імплементації. Дослідження ефективності нейронних мереж було присвячено вивченню ефективності нейронних мереж у контексті розпізнавання обличчя. Результати дослідження показали, що запропонований метод та програмний продукт можуть спростити та прискорити процес розпізнавання обличчя, зменшити кількість помилок та покращити якість, продуктивність, надійність та безпеку системи. Дана робота може бути корисною для фахівців у галузі розпізнавання обличчя та розвитку сфери застосування нейронних мереж.
 • Item
  Дослідження часової ефективності Ajax- запитів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Таряник, Сергій Валерійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 84 сторінках, містить 17 рисунків, 3 таблиці та 23 використаних джерела. В магістерській роботі було досліджено часову ефективність алгоритмів сортування та пошуку на різних мобільних пристроях та їх часову ефективність при відправлені в Google Sheets. Виділені основні параметри і часові характеристики основних алгоритмів. Також було розглянуто їх основні функціональні відмінності та ефективність в рішенні конкретних задач. Було зафіксовано затрачений час на обробку алгоритмів: сортування бульбашкою, сортування вставками, бінарний пошук, послідовність фібоначі, розрахунок факторіала. Мета дослідження полягає в аналізуванні та порівнянні швидкодії виконання та часової ефективності різних алгоритмів на різних мобільних пристроях та їх відправці до БД. Об’єкт дослідження – запити за допомогою використання Ajax - запитів.
 • Item
  Аналіз математичних моделей для керування природним станом рослин в автоматизованій системі вирощування
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Стешенко, Марина Артурівна
  UKR: Магістерська робота виконана на 74 сторінках, містить 12 ілюстрацій, 25 таблиць та 20 використаних джерел. В магістерській роботі розроблені програмні продукти, що реалізують математичні моделі для автоматизованої системи вирощування рослин. Представлений опис сутності розробки, її актуальність. Проведено огляд математичних моделей та літератури по даній предметній області, а також проведено оцінку результатів використання математичних моделей для визначення найбільш ефективної моделі у рамках поставлених задач. Приведена формалізація задачі. Розроблено фізичний проект та інтерфейс користувача. Виконано аналіз проекту, спроектована динаміка системи та обґрунтовано вибір мови програмування. Обрано критерії оцінювання та проведене на їх основі порівняння математичних моделей. Мета роботи –проаналізувати та визначити найбільш ефективну математичну модель для керування природним станом рослин у автоматизованій системі вирощування. Об’єкт розробки – математичні моделі. Методи дослідження –оцінка за критеріями простоти, точності та витрат ресурсів.
 • Item
  Дослідження методів моделювання часових послідовностей з нерівномірним кроком
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Старина, Андрій Костянтинович
  UKR: Магістерська робота виконана на 147 сторінках, містить 11 рисунків, 6 таблиць та 32 використані джерела. В магістерській роботі було проаналізовано та досліджено ефективність методів та процедур моделювання часових послідовностей з перемінним кроком, процедури прогнозування, мульти-нечітка реляційно-сепарабельна модель аналізу та моделювання часових послідовностей з нерівномірним кроком, дослідження порівняльної ефективності алгоритмів моделювання з перемінним кроком, розробка програмних інструментальних засобів, проведення експериментів із порівняльного аналізу ефективності алгоритмів моделювання з перемінним кроком. Мета дослідження полягає в підвищенні ефективності та точності методів і алгоритмів аналізу та прогнозування характеристик недетермінованих послідовностей спостережень з нерівномірним кроком. Об’єктом дослідження – є процеси моделювання та дослідження параметрів часових послідовностей отриманих з нерівномірним кроком, які являються, зокрема, часовими рядами процесів моніторингу станів хворих.
 • Item
  Розпізнавання рукописних символів засобами нейронних мереж
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Середа, Олександр Андрійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 98 сторінках, містить 30 рисунків, 1 таблицю та 22 використані джерела. Магістерська робота розглядатиме використання нейронних мереж у вирішенні проблем розпізнавання символів, зосереджуючись на ефективності роботи цих мереж за допомогою різних інструментів. Також планується детальний аналіз поведінки нейронної мережі під час навчання та висвітлення результатів дослідження в кінці магістерської роботи. Робота має на меті розкрити потенціал та обмеження цих інноваційних технологій для подальшого розвитку сучасного наукового та технічного прогресу. Застосування нейронних мереж у сучасному суспільстві розповсюджується як на дослідницькому, так і на практичному рівні, перетворюючи спосіб, яким ми розв’язуємо проблеми. Об’єктом дослідження являються інтелектуальні системи розпізнавання символів на зображеннях, що використовують для цього машинне навчання та нейронні мережі. Метою дослідження є визначення того, який з типів нейронних мереж краще підходить для вирішення поставленої задачі, також навчання цієї системи розпізнавати рукописні символи. Для того, щоб приступити до роботи, потрібно розібратися в тому, що таке машинне навчання, нейрон, нейронні мережі.
 • Item
  Дослідження методів та засобів аутентифікації користувача у реальному часі шляхом розпізнавання обличчя
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Різниченко, Максим Олександрович
  UKR: Кваліфікаційна робота магістра виконана на 80 сторінках, містить 45 ілюстрацій, 13 таблиць та 21 використаних джерел. У кваліфікаційній роботі магістра розроблено програмний засіб для проведення дослідження, що присвячене основним проблемам та недолікам систем розпізнавання обличчя на основі бібліотек: Face-recognition та MTCNN. Дослідження спрямоване на вивчення та порівняння ефективності сучасних бібліотек виявлення та розпізнавання обличчя у режимі реального часу. Робота охоплює аналіз метрик, таких як точність виявлення обличчя, час виявлення обличчя, ресурсоємність, матрицю помилок, F-міру, чутливість та стійкість до змін умов навколишнього середовища, для об'єктивної оцінки алгоритмів. Розглядаються важливі аспекти, такі як робота алгоритмів при різних умовах освітлення, кутах обличчя до камери та наявності перешкод на обличчі, а також вивчаються можливості підтримки та налаштування бібліотек. Висновки дослідження визначають практичні застосування отриманих результатів та вказують на можливості подальших вдосконалень у сфері розпізнавання обличчя в реальному часі. Методи дослідження ¬– імітаційне моделювання процесів аутентифікації шляхом розпізнавання обличчя у режимі реального часу та аналіз виявлених статистичних даних.
 • Item
  Дослідження технологій та засобів прогнозування користувацьких дій при конструюванні бізнес процесів виробництва
  (Українсьий державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Погребняк, Володимир Миколайович
  UKR: Магістерська робота виконана на 83 сторінках, містить 12 ілюстрацій та 17 використаних джерел. Програмний застосунок, розроблений в рамках даного проекту, є інноваційним інструментом для дослідження технологій та засобів прогнозування користувацьких дій при конструюванні бізнес-процесів виробництва. Застосунок призначений для проведення експериментів, аналізу та порівняння різних технологій, спрямованих на оптимізацію та прогнозування користувацької взаємодії та подій у виробничому середовищі. Основні функціональності: -збір та обробка даних – забезпечення можливості імпорту та обробки різноманітних даних щодо взаємодій користувачів та виробничих процесів. -експерименти та пілотні проекти – розробка інструментів для проведення пілотних проектів та експериментів з метою ефективного тестування обраних технологій. -візуалізація результатів – виведення результатів досліджень. Очікувані результати - очікується, що програма дозволить здійснювати об'єктивний аналіз, оптимізованих виробничих процесів з урахуванням впливу прогнозування користувацьких дій.
 • Item
  Дослідження функціональних можливостей документ - орієнтованих баз даних MongoDB та Google Firestore
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Пляшко, Максим Сергійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 64 сторінках, містить 76 рисунків, 4 таблиці та 16 використаних джерел. В магістерській роботі було розглянуто функціональні можливості документ-орієнтованих баз даних MongoDB та Google Firestore. Виділені основні параметри і часові характеристики основних запитів до баз даних. Також було розглянуто їх основні функціональні відмінності та ефективність в рішенні конкретних задач. Було зафіксовано затрачений час на обробку запитів додавання, отримання, видалення та оновлення документів в базах даних. Мета дослідження полягає в аналізуванні та порівнянні швидкодії виконання запитів для визначення кращої ДОБД в конкретній ситуації. Об’єкт дослідження – запити до документ-орієнтованих баз даних MongoDB та Google Firestore.
 • Item
  Дослідження методів прогнозування затребуваності спеціальностей і технологій ІТ-сфери
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Моренко, Андрій Олександрович
  UKR: Магістерська робота виконана на 76 сторінках, містить 34 ілюстрацій, та 12 використаних джерел. В магістерській роботі розроблено програмний засіб, для прогнозування затребуваності спеціальностей і технологій ІТ-сфери. Представлений опис сутності розробки, її актуальність. Проведено огляд аналогів програми та літератури по даній предметній області, а також проведено опис прикладів використання для формування найбільш повного представлення мети використання програмного засобу. Проведено огляд зібраних вхідних та отриманих вихідних даних із формалізацією задачі. Розроблено веб-додаток та інтерфейс користувача на основі ескізів форм. Зроблено аналіз проекту, спроектована динаміка системи та обґрунтовано вибір мови програмування. Проведене тестування методами із зазначенням та виправленням помилок. Мета роботи – розробити веб-додаток, що матиме прогнозувати затребуваність спеціальностей і технологій ІТ-сфери. Об’єкт розробки – прогнозування затребуваності. В роботі використовуються методи прогнозування, методи оптимізації.
 • Item
  Дослідження сепарабельних моделей і FTS алгоритмів прогнозування процесів з нечіткими параметрами
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Медич, Сергій Олегович
  UKR: Магістерська робота виконана на 140 сторінках, містить 37 рисунків, 6 таблиць та 46 використані джерела. В магістерській роботі було розглянуто та досліджено ефективність методів на основі процедур FTS, модель та процедура перетворення часових послідовностей з нечітким кроком до часових рядів з перемінним кроком, процедура представлення часових рядів з трикутними нечіткими параметрами до форми сепарабельної нечіткої реляційної моделі, призначеної для прогнозування часових послідовностей з нечітким кроком Мета дослідження полягає в удосконалення математичних моделей, алгоритмів та програмних процедур, що дозволяє підвищити ефективність і точність прогнозування характеристик недетермінованих часових рядів з нечіткими даними про періоди спостережень. Об’єктом дослідження – є процедури моделювання та дослідження параметрів недетермінованих часових рядів, отриманих з нечітким кроком спостережень за характеристиками процесів.
 • Item
  Визначення фрактальної розмірності часткових геометричних фракталів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Маслюк, Віра Олексіївна
  UKR: Магістерська робота виконана на 66 сторінках, містить 41 рисунок, 18 таблиць та 14 використаних джерел. В магістерській роботі було розглянуто дослідження фрактальної розмірності часткових фракталів, що формуються з деякою частиною дефектів. Мета дослідження: метою дослідження є оцінка впливу дефектів на фрактальну розмірність часткових фракталів. Дослідження може спрямовуватися на виявлення закономірностей або залежностей між кількістю дефектів і зміною фрактальної розмірності. Також може бути важливим визначення методу додавання дефектів, які мають значущий вплив на структуру фракталів. Об’єктом дослідження є поведінка розмірності часткових фракталів при різній кількості внесених дефектів.
 • Item
  Прогнозування результатів командних змагань на основі конструктивного підходу та МАІ
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Кумпан, Сергій Володимирвич
  UKR: Магістерська робота виконана на 56 сторінках, містить 17 ілюстрацій, 4 таблиці та 5 використаних джерел. В магістерській роботі розроблено програмний засіб для прогнозування результатів командних змагань за допомогою МАІ. Представлений опис сутності розробки, її актуальність. Проведено огляд аналогів програми та літератури по даній предметній області, а також проведено опис прикладів використання для формування найбільш повного представлення мети використання програмного засобу. Проведено огляд вхідних та вихідних даних із формалізацією задачі. Розроблено фізичний проект. Зроблено аналіз проекту, спроектована динаміка системи та обґрунтовано вибір мови програмування. Обрано стратегії та проведене на їх основі тестування методами «чорної» та «білої» скриньки із зазначенням та виправленням помилок. Мета роботи – розробити програмний засіб, щоб дослідити можливість прогнозування результатів спортивних змагань за допомогою МАІ.
 • Item
  Дослідження часових рядів за критерієм часткової схожості
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Кдиров, Тімур Айткалійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 139 сторінці, містить 56 ілюстрацій, 2 таблиці та 67 використаних джерел. В магістерській роботі розроблено програмний засіб, для реалізації досліджень часових рядів за критерієм часткової схожості. Представлений опис сутності розробки, її актуальність. Проведено дослідження залежностей та методів для розуміння та впровадження алгоритмів аналізу часових рядів з використанням систематизованого підходу. Проведено огляд можливостей та переваг використання нейронних мереж у сучасному аналізі часових рядів. Забезпечено повний огляд програмної реалізації, розкриваючи як програма обробляє та виводить результати аналізу часових рядів. Мета роботи – розглянути методи побудови дослідження часових рядів за критерієм часткової схожості. Об’єкт дослідження – розробка програмного коду та desktop-додатку візуалізації даних для дослідження часових рядів за критерієм часткової схожості. Предмет дослідження – математичні методи візуалізації даних та скорингу.
 • Item
  Дослідження підходів реактивного програмування у мові DART
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Калінченко, Катерина Олегівна
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 86 сторінках, містить 29 ілюстрацій, 3 таблиці та 10 використаних джерел. В бакалаврській роботі розроблено програмний засіб, для моделювання певних процесів клітинними автоматами. Представлений опис сутності розробки, її актуальність. Проведено огляд аналогів програми та літератури по даній предметній області, а також проведено опис прикладів використання для формування найбільш повного представлення мети використання програмного засобу. Проведено огляд вхідних та вихідних даних із формалізацією задачі. Розроблено фізичний проект та інтерфейс користувача на основі ескізів форм. Зроблено аналіз проекту, спроектована динаміка системи та обґрунтовано вибір мови програмування. Обрано стратегії та проведене на їх основі тестування методами «чорної» та «білої» скриньки із зазначенням та виправленням помилок. Мета роботи – розробити програмний засіб, що матиме змогу моделювати поведінку масових персонажів комп’ютерних ігор. Об’єкт розробки – поведінка ігрових персонажів. Метод дослідження – метод клітинних автоматів.
 • Item
  Дослідження моделей оптичних перетворень негладких фрактальних поверхонь
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Зайцев, Олександр Валерійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 189 сторінках, містить 83 ілюстрації, 5 таблиць та 39 використаних джерел. В магістерській роботі розроблено програмний комплекс, для створення тривимірної сцени з моделлю фракталу та джерелом освітлення. Додано можливість зберегти використані конфігурації та отримані зображення. Створено програмне забезпечення для можливості розрахунку показників прозорості фракталу для подальшого аналізу та розроблено програму автоматизації вказаних вищу процесів. Проведено огляд аналогів серед графічних рушіїв. Мета роботи – розробити програмний засіб, що надаватиме можливість генерувати ряд тривимірних моделей фракталу, кожна з моделей повинна мати відповідні правила, які застосовуються з підвищенням ступеня розвитку. Реалізувати можливість збереження мета-даних та отриманих зображень. Розробити програмний засіб для розрахунків показників прозорості моделей фракталу. Розробити програму для автоматизації процесу збору показників прозорості. Виконати значну кількість генерацій тривимірних моделей фракталів, у різних комбінаціях, зі зміною типу фігури, ступеню розвитку, повороту фігури за осями та прозорістю матеріалу. Дослідити отриманні результати. Об’єкт розробки – тривимірні моделі фракталів, на які направлено джерело освітлення, тінь на площині під об’єктом фракталу.
 • Item
  Дослідження і моделювання процедур менеджменту програмної інженерії при управлінні проєктами
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Дудник, Ілля Петрович
  UKR: Магістерська робота виконана на 139 сторінках, містить 45 рисунків, 9 таблиць та 39 використані джерела. Об’єктом дослідження є інтелектуальні програмні засоби моделювання процедур менеджменту програмної інженерії при управлінні проєктами. Предметом дослідження є математичні моделі та алгоритми процедур менеджменту програмної інженерії при управлінні проєктами на основі інтелектуальних процедур асоціативної пам’яті мережі Хеммінга при не точно визначених характеристиках даних, а також на основі процедур редкуції математичних моделей і статистики «каппа Коена». Метою роботи являється є розвиток постановок завдань та удосконалення математичних моделей для завдань менеджменту програмної інженерії при управлінні проєктами, При цьому також передбачається реалізація завдань відтворення достовірних багатопараметричних моделей класифікації (ДБМК) при невизначених даних на основі застосування процедур редукції (метод граничних спрощень) та каппа статистики. Математичними моделями ДБМК являються структури параметрів (кількість і склад), тип даних і множина шаблонів, які складають базу даних/знань досліджуваної предметної області.
 • Item
  Аналіз швидкодійності платформ ASP NET та ASP NET Core
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Гетманенко, Олександр Русланович
  UKR: Магістерська робота виконана на 63 сторінках, містить 55 рисунків, 15 таблиць та 7 використаних джерел. В магістерській роботі було розглянуто дослідження швидкодії колекцій даних на основі структур даних (словник, список, черга), що використовуються при розробці веб-додатків на платформах ASP.NET і ASP.NET Core та швидкість обробки асинхронних й синхронних запитів у вказаних платформах. Мета дослідження: метою даного дослідження є аналіз та порівняння продуктивності й ефективності двох популярних платформ розробки веб- додатків – ASP.NET та ASP.NET Core. Основний акцент робиться на оптимізації обробки даних та використанні різних структур даних для забезпечення швидкодії та ефективності роботи веб-додатків. Об'єкт дослідження: об'єктом дослідження є колекції даних (словник, список, черга) та їх робота на платформах ASP.NET та ASP.NET Core. Предмет дослідження: предметом дослідження є реалізація колекцій даних на основі структур даних веб-додатків на платформах ASP.NET та ASP.NET Core та швидкість обробки асинхронних й синхронних запитів у вказаних платформах. Досліджується взаємодія з цими колекціями в різних умовах виконання.
 • Item
  Дослідження веб-сайтів на доступність
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Бібе, Анастасія Євгеніївна
  UKR: Магістерська робота виконана на 142 сторінках, містить 49 ілюстрацій, та 23 використаних джерела. В магістерській роботі розроблено програмний засіб – розширення для браузеру, для перевірки веб-ресурсів на доступність. Представлений опис сутності розробки, її актуальність. Проведено огляд аналогів програми та літератури по даній предметній області, а також проведено опис прикладів використання для формування найбільш повного представлення мети використання програмного засобу. Досліджено користувацький досвід у сфері доступності. Проведено огляд вхідних та вихідних даних із формалізацією задачі. Розроблено фізичний проект та інтерфейс користувача на основі ескізів форм. На базі розробленого розширення проведено програмні дослідження веб-сайтів на доступність. Мета роботи – розробити програмний засіб, що матиме змогу аналізувати веб-ресурси на відповідність стандартам доступності. Об’єкт розробки – розширення для браузеру.
 • Item
  Дослідження методів прогнозування появи помилки в програмному коді
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Бердник, Тетяна Володимирівна
  UKR: Магістерська робота виконана на 116 сторінках, містить таблиць – 5, рисунків – 33 та 42 бібліографічних джерела. Об’єктом цього дослідження є процес розробки програмного забезпечення, зокрема, ті аспекти процесу, які пов'язані з виникненням та виявленням помилок у програмному коді. Предметом дослідження є методи та техніки, що використовуються для прогнозування та виявлення помилок в програмному коді. Метою роботи є розробка ефективного методу для прогнозування появи помилок у програмному коді, що сприятиме підвищенню якості та надійності ПЗ. Методи дослідження: математичне моделювання, штучний інтелект та машинне навчання. Результати та їх новизна: удосконалено методику прогнозування помилок у програмному коді за допомогою машинного навчання, використовуючи алгоритм логістичної регресії із стохастичним спуском.