Leadership Communication for Community Reader: Case Study at Komunitas Gada Membaca, West Java, Indonesia

No Thumbnail Available
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro
Abstract
ENG: Leadership communication in managing a reading garden has a strategic role. The character of the community reader in Indonesia in general requires assistance from a figure who has a leader character. The reading community has contributed a lot to providing solutions in the field of non-formal education. The rise and fall of a reading garden community is heavily influenced by a manager with a strong leadership personality. This article draws on research results from a case study in the Komunitas Gada Membaca (Gada Reading Community). The purpose of this study is expected to be a reference for information literacy activists to develop a leadership communication model in the management of the Community Reading Garden. This research uses qualitative methods and a case study approach. The author will reveal the findings from observations and interviews in the field. The reading garden community is located in Kawali, Ciamis, West Java Province. The result of this research is that there is a leadership communication model that is needed in managing a reading garden. Gada Baca kawali with the assistance of information literacy activists. The leader of Komunitas Gada Membaca uses communication to persuade library users and stakeholders to join the literacy movement. The leader of the reading garden must have communication skills, which include advising, counseling, and guiding volunteers to contribute to the literary movement.
UKR: Комунікацііне лідерство в управлінні читацькою аудиторією грає стратегічну роль. Характер читацької спільноти в Індонезії загалом вимагає допомоги від людини, що має лідерський характер. Читацька спільнота зробила великий внесок у пошук рішень у галузі неформальної освіти. Зліт і падіння спільноти людей, що читають, багато в чому залежить від менеджера з сильним лідерським характером. Ця стаття ґрунтується на результатах дослідження, проведеного в Komunitas Gada Membaca (Спільнота читачів Gada). Очікується, що це дослідження буде орієнтиром для активістів інформаційної грамотності у розробці моделі комунікаційного лідерства в управлінні Громадською читацькою спільнотою. У цьому дослідженні використовуються якісні методи та метод тематичного дослідження. Автор розповідає про результати спостережень та інтерв'ю на місцях. Співтовариство людей, що читають, розташоване в Кавалі, Сіаміс, провінція Західна Ява. Результатом цього дослідження є комунікаційна модель лідерства, яка необхідна для керування читацькою аудиторією. Gada Baca kawali підтримує активістів інформаційної грамотності. Лідер Komunitas Gada Membaca використовує комунікацію, щоб переконати користувачів бібліотек та зацікавлені сторони приєднатися до руху за розповсюдження грамотності. Лідер читацької аудиторії повинен мати комунікативні навички, у тому числі давати поради, консультувати та направляти волонтерів, щоб вони вносили свій внесок у літературний рух.
Description
Andri Yanto: ORCID 0000-0001-7041-0134
Keywords
leadership communication, community reader, information literacy, комунікація лідерства, читацька спільнота, інформаційна грамотність
Citation
Lusiana Elnovani, Yanto Andri, CMS Samson, Rukmana Evi Nursanti, Perdana Fitri. Leadership Communication for Community Reader: Case Study at Komunitas Gada Membaca, West Java, Indonesia : [presentation]. University Library at a New Stage of Social Communications Development : матеріали VІI Міжнар. конф., (м. Дніпро, 06.10–07.10.2022 р.). Дніпро, 2022. URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2022/paper/view/26676.