Презентації. VII Міжнародна конференція «University Library at a New Stage of Social Communications Development». Тема 2022 «Ера трансформацій бібліотек та нова екологія життя»

Permanent URI for this collection

ENG: Presentations. VII International conference «University Library at a New Stage of Social Communications Development». Topic 2022 «The Era of Library Transformations and the New Ecology of Life»

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Бібліотеки Катеринославщини в умовах першої світової війни 1914-1918 років: мережа, формат діяльності, постаті (презентація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Лучка, Людмила Миколаївна
  UKR: Досліджено мережу бібліотечних осередків різного підпорядкування. Висвітлено стан та функції діяльності під час воєнних дій. Увагу приділено процесам комплектування та обслуговування різних читацьких категорій. Проаналізовано форми читання та популярні види літератури, що надходили до Катеринославської губернії. Розкрито значний внесок Попечительських (опікунських) рад у підтримку бібліотечної діяльності краю. Простежено історичний шлях книжкових видань зазначеного періоду.
 • Item
  Віршування як ресурс відновлення емоційної рівноваги
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Шкира, Ольга Іванівна
  UKR: У статті відображено практичний досвід університетської бібліотеки в період російсько-української війни про віршотерапію як ресурс у відновленні емоційної рівноваги і життєвої енергії.
 • Item
  Безпека, як одна з найважливіших складових системи цифрових компетентностей в умовах воєнного часу (презентація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Главчева, Юлія Миколаївна; Одноволикова, Олена Василівна; Новосьолова, Світлана Юріївна
  UKR: Метою доповіді є – визначити місце безпекових навичок в системі цифрових компетентностей та роль бібліотеки університету у їх формуванні у користувачів. Оволодіння безпековими навичками роботи з інформацією дозволить користувачам нівелювати та контролювати негативний вплив зовнішніх інформаційних факторів. Проаналізовано практичний досвід та рекомендації міжнародних та національних експертів у цьому напрямі. Проведено моніторинг рівня їх виконання бібліотекою на даному етапі. Визначено, що для якісного та цілісного формування у користувачів безпекових навичок роботи з інформацією, слід розширити перелік робіт та тем за напрямом для популяризації та навчання.
 • Item
  Визначення підходів до реалізації ефективного навчання цифровим компетентностям (презентація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Бреславець, Олександр Юрійович; Главчева, Юлія Миколаївна
  UKR: Проаналізовано підходи до організації навчання користувачів, які можуть бути застосовані в дистанційному навчанні цифровим компетентностям. Вважаємо, що для отримання якісного результату необхідно забезпечити комплексний супровід користувача. Для цього ми розглядаємо «дорожню карту користувача» – від ідентифікації користувачем необхідних компетентностей до якісного оволодіння ними. На кожному кроці користувач потребує допомоги. Фахівці бібліотек університетів, мають можливість успішно та активно проводити цю роботу завдяки професійним знанням постійній комунікації з користувачами, які мотивовані на навчання. Очікуваний результат – збільшення кількості осіб, що пройшли навчання та підвищення ефективності навчання користувачів цифровим компетентностям.
 • Item
  Роль бібліотеки у розробленні та реалізації політики відкритої науки університету. На прикладі КПІ ім. Ігоря Сікорського (презентація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Бруй, Оксана Миколаївна
  UKR: У виступі представлено передумови відкритої науки в КПІ ім. Ігоря Сікорського, досвід розроблення та плани реалізації політики відкритої науки університету. Особливу увагу приділено тому, яку ролі в цьому відіграє Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка.
 • Item
  Design an Annotated Bibliography of Traditional Medicine in West Java, Indonesia
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2022) Maharani, Nadine Aisha; Erwina, Wina; Yanto, Andri
  ENG: The existence of traditional medicine, especially in the province of West Java, Indonesia, has been recognized and has been used by the general public, one of which is in terms of traditional medicine. West Java is one of the largest provinces in Indonesia which has many medicinal plants. The purpose of this study is to create an information package that stores various sources of information related to traditional medicine in West Java by designing an annotated bibliography of traditional medicine in West Java using the action research method. The stages of action research used are planning, action, evaluation, reflection, and the process of publishing book products. The results obtained are the stages of action in accordance with the stages of the plan so that the annotated bibliographic manuscript can be printed as a book that can be tested by experts with a questionnaire containing suggestions. After being tested and corrected, the contents of the book were then tested publicly with a background in health sciences, information science, and libraries, as well as people who use traditional medicine in West Java using a questionnaire containing an assessment. The results of the public test are above 89%, which means the book product is feasible and can be published as an annotated bibliographic book related to traditional medicine.
 • Item
  Створення екологічного документального простору шляхом актуалізації бібліотечних фондів (з досвіду роботи Наукової бібліотеки Українського державного університету науки і технологій) (презентація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Долматова, Ніна Іванівна; Слищенко, Тетяна Анатоліївна; Скорченко, Ілона Володимирівна; Іванова, Тетяна Дмитрівна
  UKR: В роботі розглядаються питання актуалізації комплектування фондів в складних умовах сьогодення. Увагу зосереджено на вилученні морально-застарілих видань, а особливо тих, що несуть ворожий інформаційний вплив на суспільство, пропагують насильство та агресію.
 • Item
  Правові ресурси історико-культурної спадщини: представлення в бібліотечних колекціях та їх популяризація (презентація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Половинчак, Юлія Миколаївна; Бондаренко, Вікторія Іванівна; Матвійчук, Лариса Олександрівна
  UKR: Досліджено пам’ятки права як складову історико-культурної спадщини, що потребує популяризації у інформаційному просторі з огляду на наукове, освітнє, світоглядне значення. Систематизовано інформаційно-комунікаційні напрямки популяризації цих ресурсів.
 • Item
  Історія античних бібліотек. Олександрійська бібліотека. Від папірусу до електронних книг (презентація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Адамян, Ганна Рафіківна; Щетініна, Тетяна Вікторівна
  UKR: Без знання історії стає неможливим рух до майбутнього. Бібліотеки існували з давніх давен і мали величезне значення для сучасників, а згодом і до наступних поколінь. Людина завжди прагнула до здобуття знань і саме бібліотеки несли в собі основне принципове навантаження просвітництва. Тому неможливо переоцінити значення та вагомий вклад античних бібліотек в історію людства.
 • Item
  Дистанційна освіта бібліотекарів (презентація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Макеєва, Ірина Іванівна
  UKR: Доклад висвітлює поняття «дистанційна освіта бібліотекарів». Визначено основні складники та принципи побудови дистанційної освіти з метою раціонального підходу до змісту підготовки й перепідготовки співробітників у системі підвищення інформаційно-бібліографічної кваліфікації.
 • Item
  Трансформація діяльності університетської бібліотеки в умовах сучасних викликів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Ніколаєнко, Наталія Миколаївна
  UKR: Мета. В статті проаналізовано діяльність університетської бібліотеки в умовах трансформаційних змін, викликаних об’єднанням книгозбірень 4 закладів вищої освіти одночасно з вирішенням проблем діяльності в умовах війни Росії проти України. Методика. Дослідження проводилось шляхом огляду публікацій, пов’язаних з використанням в практиці роботи сучасних університетських бібліотек дистанційних форм роботи, узагальнення досвіду Наукової бібліотеки Державного біотехнологічного університету з організації роботи в умовах реструктуризації діяльності у воєнний час. Результати. Перегляд публікацій і вивчення досвіду дозволив знайти найкращі способи очолити зміни та впоратися із завданнями реорганізації в умовах онлайн-діяльності. Підходи та методи, наведені в цьому дослідженні, ґрунтуються на особистому досвіді автора як керівника університетської бібліотеки, а також на міжнародному досвіді бібліотек світу. Під час дослідження автором визначено, що головна відповідь Наукової бібліотеки ДБТУ на виклики часу – це теоретичне обґрунтування, практична апробація, мобільність та своєчасність виконання завдань інформаційного забезпечення наукового та навчального процесів в умовах дистанційної роботи. Висновки. Наукова новизна полягає в розширенні уявлень про можливості використання дистанційних форм роботи в діяльності університетської бібліотеки, що є важливим чинником для оцінювання результативності її управлінської діяльності. Практична значимість. Отримані результати можуть використовуватись для удосконалення управління університетськими бібліотеками в умовах трансформаційних змін.
 • Item
  Роль екологічних Citizen Science проєктів для підтримки екології життя, ментального здоров’я та протидії дезінформації під час війни в Україні
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Сорока, Максим; Cernochova, Marcela
  UKR: Активні воєнні дії вплинули на усі аспекти безпеки в Україні. Ми стали свідками чисельних випадків порушення усіх принципів гуманітарної, хімічної, радіаційної безпеки. Ворог в якості гідридного інструменту війни активно використовує дезінформацію про техногенно-екологічну небезпеку. У своїй доповіді я продемонструю роль громадських Citizen Science проєктів у боротьбі з Інформаційно-пропагандистськими спеціальними операціями та підтримці ментального здоров’я населення в умовах небезпеки. На прикладі Української мережі громадського моніторингу якості повітря EcoCity та міжнародного проєкту «Чисте повітря для України» у доповіді будуть представлені конкретні кейси протидії дезінформації про радіаційну та екологічну небезпеки на окупованих територіях та місцях активних бойових дій. За результатами досліджень сформовано три додаткових принципи, які допоможуть Citizen Science проєктам поширювати ідеї екології життя та боротися з ІПСО в умовах високого рівні небезпеки.
 • Item
  Студент та бібліотека: творче партнерство (із досвіду роботи наукової бібліотеки ДНУ імені Олеся Гончара (презентація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Соболь, Світлана Володимирівна
  UKR: У статті висвітлюється роль університетської бібліотеки у формуванні та розвитку творчих здібностей студентів шляхом створення сумісних креативних проєктів. Приділено увагу використанню бібліотечних ресурсів для проведення практичних занять зі студентами. Проаналізовано досвід проведення інформаційно-просвітницьких заходів на базі бібліотеки.
 • Item
  The University Library is a Regime of War
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2022) Serbin, Oleh
  ENG: The reorganization of ordinary life in accordance with the demands of wartime affected all segments of Ukrainian society without exception, including universities and libraries. The Maksymovych Scientific Library of the Taras Shevchenko National University of Kyiv is a scientific and methodical center that provides general methodical guidance and coordination of libraries of higher education institutions of Ukraine. Despite the difficult times that our country is going through, we work as usual and continue to provide users with a full range of information and library services. The methodical department of our library is trying to keep in touch with the directors of the libraries of the occupied territories by e-mail and by phone as far as possible. Sending letters this department tries to inform libraries and maintain communication. On the library’s website the scientific and methodological department informs the University Libraries Network about the approval of actual decrees of the President of Ukraine, resolutions of the Cabinet of Ministers, the Ministry of Education and Science, the Ministry of Economy and the Ministry of Health. The work of the university repository, which is part of our library functions, was also organized.
 • Item
  Open Science and Information Literacy as an Incentive for the Democratic Development of Society
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2022) Pušnik, Miro
  ENG: We live in a time of social and technological change. The economic and financial crisis at the beginning of the millennium, the covid-19 epidemic and finally Russia's aggression against Ukraine have shown how vulnerable the global community really is. On the other hand, we are witnessing extraordinary technological progress. In the field of science, we are witnessing an increase in the amount of data and information. In the paper, I aim to present the importance and role of academic libraries in dealing with the challenges brought by the above-mentioned phenomena. Open science, open education, respect for mutual differences, solidarity between differently developed environments must ensure the sustainable development of the community and the development of all its potentials. Academic libraries play a central role as a bridge between individual social groups. In this paper, I will try to outline how libraries can fulfill this mission.
 • Item
  Соціальні мережі як інструмент популяризації інформаційних ресурсів та сервісних можливостей ДОУНБ
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Піскун, Віра Анатоліївна
  UKR: Реалії сьогодення, «зануренність» суспільства у віртуальний світ та суттєвий досвід роботи бібліотек у мережі Інтернет доводить, що це середовище можна використовувати для реалізації найважливішого завдання сучасної бібліотеки – доступу до знань і освітніх можливостей, накопичених цивілізацією. За роки широкого доступу до мережі у бібліотечної спільноти сформувався власний віртуальний бібліотечний простір, який надає бібліотекам можливість заявляти про себе, про про свої досягнення та можливості їх використання громадою. В умовах надлишку інформації та дефіциту часу саме віртуальна бібліотека, віртуальний бібліотечний ресурс може посісти значне місце у читацькому уподобанні. Тож, бібліотека має виходити за бібліотечні стіни. Нескута звичними уявленнями, відкрита читачеві, готова до діалогу, бібліотека може досягти якісно нових обріїв.
 • Item
  Искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения для оценки достоверности научной статьи в Scopus: опыт переводчика (презентация)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Осадчий, Виталий Иванович
  RUS: Корпоративная этика украинской науки побуждает к недобросовестной практике, в частности, научных публикаций. Именно этот аспект научной деятельности рассматривается в докладе. Гипотеза исследования базируется на личном практическом опыте перевода на английский язык статей для журналов, которые индексируются в Scopus.
 • Item
  Artificial Intelligence and Machine Learning Algorithms to Assess the Reliability of a Scientific Paper in Scopus: the Experience of a Translator (presentation)
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2022) Osadchyi, Vitalii I.
  ENG: The corporate ethics of Ukrainian science encourages unfair practices, in particular, scientific publications. This aspect of scientific activity is considered in the report. The research hypothesis is based on personal practical experience of translating articles into English for journals indexed in Scopus.
 • Item
  Переорієнтування бібліотечного простору та послуг книгозбірень в умовах воєнного стану в Україні: на прикладі найбільших бібліотек Закарпаття (презентація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Медведь, Марія Миколаївна
  UKR: На прикладі двох найзахідніших бібліотек України, різних за призначенням і читацькою аудиторією, досліджуються практичні зміни переорієнтування їх простору та послуг, відповідно соціальному виклику суспільства, спричинені війковою агресією росії проти України. Демонстрація яскравого сплеску креативних бібліотечних змін пов’язана особливістю розміщення закарпатського регіону та прихистком в ньому тимчасово переміщених осіб та біженців. Аналізується робота Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету та Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка з надання допомоги постраждалим від війни людям, значна частина з яких діти. Розглядається моральні та психологічні засади роботи книгозбірень, які стали необхідністю в бібліотечному обслуговуванні з внутрішньо переміщеними особами, значна роль яких приділяється дітям. Особлива увага біблотечних форм надання допомоги, також, направлена на наукову та навчальну підтримку викладачів-переселенців, які на час воєнної загрози вимущені були покинути свої заклади та домівку. Бібліотеки стали надійним культурним, психологічним, науковим прихистком людям, які залишились в Україні під час війни.
 • Item
  How’s our Library e-Services? Measuring user Satisfaction in the Virtual Environment
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2022) Manabat, April R.
  ENG: Objective. This study aims to determine the satisfaction of library users with the virtual service of Nazarbayev University Library during the Spring 2021 to Spring 2022 semesters. Methods. This study employed a descriptive approach to determine the satisfaction of users with the virtual service of Nazarbayev University Library during the Spring 2021 to Spring 2022 semesters. Using the data gathered from LibAnswers’ Quality of Service (QoS), this study examined various metrics in answering the queries received both in synchronous (chat service) or asynchronous (email service) virtual service. Statistical data were tabulated and analyzed and the feedback from patrons were interpreted using Voyant Tools, a web-based data visualization software. Results. The study describe how patrons were satisfied with the virtual library service of NU Library as perceived through their feedback and their overall experience of the service. In addition, the study pointed out that the Library considers all virtual transactions urgent and put the satisfaction of their patrons on top priority based on the metrics. Conclusions. The study revealed that patrons were satisfied with the virtual service rendered by NU Library both in synchronous and asynchronous format. With the help of the metrics generated from LibAnswers Quality of Service (QoS) feature, the NU Library was able to provide an excellent service despite the limitations brought by the pandemic. The feedback from patrons was indeed a proof of their satisfaction. As service quality and user satisfaction will always go together, the library, as a service-oriented information arm of any institution, should always put their patrons as their top priority.
Організатори конференції: – Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій (Україна) – Бібліотека Назарбаєв Університету (Республіка Казахстан) – Бібліотеки Університету Де Ла Саль (Філіппіни) Стратегічні партнери: – Українська бібліотечна асоціація (Україна) – European Network of Open Education Librarians – Асоціація "Центр впровадження енергозберігаючих та інноваційних технологій" (Україна) Organizers: – Scientific Library of the Ukrainian State University of Science and Technologies (Ukraine) – Nazarbayev University Library (Republic of Kazakhstan) – De La Salle University Libraries (Philippines) Strategic partners: – Ukrainian Library Association (Ukraine) – European Network of Open Education Librarians – Association "Center for Implementation of Energy Saving and Innovative Technologies" (Ukraine)