Соціальні мережі як інструмент популяризації інформаційних ресурсів та сервісних можливостей ДОУНБ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Реалії сьогодення, «зануренність» суспільства у віртуальний світ та суттєвий досвід роботи бібліотек у мережі Інтернет доводить, що це середовище можна використовувати для реалізації найважливішого завдання сучасної бібліотеки – доступу до знань і освітніх можливостей, накопичених цивілізацією. За роки широкого доступу до мережі у бібліотечної спільноти сформувався власний віртуальний бібліотечний простір, який надає бібліотекам можливість заявляти про себе, про про свої досягнення та можливості їх використання громадою. В умовах надлишку інформації та дефіциту часу саме віртуальна бібліотека, віртуальний бібліотечний ресурс може посісти значне місце у читацькому уподобанні. Тож, бібліотека має виходити за бібліотечні стіни. Нескута звичними уявленнями, відкрита читачеві, готова до діалогу, бібліотека може досягти якісно нових обріїв.
ENG: The realities of today, the "immersion" of society in the virtual world and the significant experience of libraries in the Internet proves that this environment can be used to implement the most important task of the modern library - access to knowledge and educational opportunities accumulated by civilization. Over the years of wide access to the network, the library community has formed its own virtual library space, which provides libraries with the opportunity to declare themselves, their achievements and the possibility of their use by the community. In the conditions of excess of information and shortage of time, the virtual library, virtual library resource can take a significant place in the reader's preferences. Therefore, the library should go beyond the library walls. Unfettered by the usual ideas, open to the reader, ready for dialogue, the library can reach qualitatively new horizons.
Description
Keywords
соціальні мережі, віртуальні бібліотеки, віртуальні бібліотечні ресурси, інформаційні ресурси, social networks, virtual libraries, virtual library resources, information resources
Citation
Піскун В. А. Соціальні мережі як інструмент популяризації інформаційних ресурсів та сервісних можливостей ДОУНБ : [презентація]. University Library at a New Stage of Social Communications Development : матеріали VІI Міжнар. конф., (м. Дніпро, 06.10–07.10.2022 р.). Дніпро, 2022. URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2022/paper/view/26755.