Визначення підходів до реалізації ефективного навчання цифровим компетентностям (презентація)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Проаналізовано підходи до організації навчання користувачів, які можуть бути застосовані в дистанційному навчанні цифровим компетентностям. Вважаємо, що для отримання якісного результату необхідно забезпечити комплексний супровід користувача. Для цього ми розглядаємо «дорожню карту користувача» – від ідентифікації користувачем необхідних компетентностей до якісного оволодіння ними. На кожному кроці користувач потребує допомоги. Фахівці бібліотек університетів, мають можливість успішно та активно проводити цю роботу завдяки професійним знанням постійній комунікації з користувачами, які мотивовані на навчання. Очікуваний результат – збільшення кількості осіб, що пройшли навчання та підвищення ефективності навчання користувачів цифровим компетентностям.
ENG: Approaches to the organization of user training that can be applied in distance learning of digital competencies are analyzed. We believe that in order to obtain a high-quality result, it is necessary to provide comprehensive user support. To do this, we consider the "user road map" – from the user's identification of the necessary competencies to high-quality mastery of them. At every step, the user needs help. Specialists of university libraries have the opportunity to successfully and actively carry out this work thanks to professional knowledge of constant communication with users who are motivated for successful learning. The expected result is an increase in the number of persons trained and an increase in the effectiveness of training users in digital competencies.
Description
Yu. Hlavcheva: ORCID 0000-0001-7991-5411
Keywords
цифрові компетентності, дистанційне навчання, ментор, доступність, «дорожня карта користувача», digital competencies, distance learning, mentor, accessibility, User's Roadmap
Citation
Бреславець О. Ю., Главчева Ю. М. Визначення підходів до реалізації ефективного навчання цифровим компетентностям : [презентація]. University Library at a New Stage of Social Communications Development : матеріали VІI Міжнар. конф., (м. Дніпро, 06.10–07.10.2022 р.). Дніпро, 2022. URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2022/paper/view/26627/15201.