Особливості репрезентації жінки в культурі та філософії постмодерну

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Мелітопольський державний педагогічний університет, Мелітополь
Abstract
UK: Здійснено спробу проаналізувати особливості репрезентації жіночої суб’єктивності в культурі й філософії постмодерну. Авторка доходить висновку, що репрезентація жінок прагне реалізму, визнаючи необхідність відійти від стереотипів, спростувати твердження, що «постмодернізм – це чоловіча філософія», відмовитися від концепції ізольованості жінки й жіночої літератури.
RU: Предпринята попытка проанализировать особенности репрезентации женской субъективности в культуре и философии постмодерна. Автор приходит к выводу, что репрезентация женщин стремится реализма, признавая необходимость отойти от стереотипов, опровергнуть утверждение, что «постмодернизм - это мужская философия », отказаться от концепции изолированности женщины и женской литературы.
EN: The article is an attempt to analyze the peculiarities of the representation of a woman in culture and postmodern philosophy. The author concludes that the representation of a woman aims at the reality, accepting the necessity to step aside from the stereotypes, disprove the statement “postmodernism is a masculine philosophy” and to refuse the concept of the feminine isolation and feminine literature.
Description
І. Колієва: ORCID 0000-0001-6731-4192
Keywords
жіноча суб'єктивність, постмодерн, феминізм, культура, гендер, дискурс, візуалізація, женская субъективность, феминизм, female subjectivity, postmodern, femenizm, culture, gender, discourse, КФП
Citation
Колієва, І. А. Особенности репрезентации женщины в культуре и философии постмодерну / І. А. Колієва // Версус. – 2016. – № 1 (7). – С. 65–69.