Intelligent Decision Support System

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
RS Global Sp. z O.O., Poland
Abstract
ENG: Here one of the new efficient approaches to solving problems of intelligent support of making decisions of a cooperate enterprise scale is analyzed, bearing in mind that the enterprise is oriented towards integration of two interconnected information technologies: a technology of constructing information storages and a technology of intelligent data analysis. A new conception of the role of informating-controlling systems in controlling and operating pipe manufacturing process is suggested. It broadens a traditional view over information systems just as if it were only an instrument of a computer data analysis. The role of the modern information systems in the manufacturing as an independent scientific and applied direction serving as a connecting link in the triad “raw product – ngineering process – end product” is substantiated. Some problems connected with plantation of the informating-controlling systems in the pipe manufacturing is formulated. It broadens a traditional view over information systems just as if it were only an instrument of a computer data analysis. The practical application of this product permits the operating personnel of the enterprise to control the engineering process, analyze the processes passing in each mill, adjust the PRP mills’ engineering characteristics in the pipe-manufacturing process. The suggested approach influences quite strongly the production’s quality improving and enables to work stably in the thin-walled pipe grades sphere.
UKR: Тут аналізується один з нових ефективних підходів до вирішення завдань інтелектуальної підтримки прийняття рішень масштабу великого підприємства, враховуючи, що підприємство орієнтоване на інтеграцію двох взаємопов'язаних інформаційних технологій: технології побудови сховищ інформації та технології інтелектуального аналізу даних. Запропоновано нову концепцію ролі інформаційно-керуючих систем в управлінні та управлінні процесом виробництва труб. Це розширює традиційний погляд на інформаційні системи так само, як якщо б це був всього лише інструмент комп'ютерного аналізу даних. Обґрунтовано роль сучасних інформаційних систем у виробництві як самостійного науково–прикладного напрямку, службовця сполучною ланкою в тріаді "сировина – технологічний процес - кінцевий продукт". Сформульовано деякі проблеми, пов'язані з впровадженням інформаційно-керуючих систем у трубному виробництві. Це розширює традиційний погляд на інформаційні системи так само, як якщо б це був всього лише інструмент комп'ютерного аналізу даних. Практичне застосування цього продукту дозволяє експлуатаційному персоналу підприємства контролювати технологічний процес, аналізувати процеси, що проходять на кожному стані, коригувати технічні характеристики станів PRP в процесі виробництва труб. Запропонований підхід досить сильно впливає на підвищення якості продукції і дозволяє стабільно працювати в сфері тонкостінних марок труб.
Description
G. Shvachych: ORCID 0000-0002-9439-5511; I. Pobochij: ORCID 0000-0001-7023-1857; M. Sazonova: ORCID 0000-0002-9513-9659; O. Bilyi: ORCID 0000-0003-1234-5404
Keywords
information system, data analysis, information storages, intelligent decision, інформаційна система, аналіз даних, сховища інформації, інтелектуальне рішення, КЛВ, КПМ та ОТ, КФП
Citation
Shvachych G., Pobochij I., Sazonova M., Bilyi O., Moroz D. Intelligent Decision Support System. International Academy Journal Web of Scholar. 2021. № 2(52). P. 3–11. DOI: 10.31435/rsglobal_wos/30042021/7518