Феномен ідеалу маскулінності в епоху Бароко в контексті гендерних досліджень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: В статті розглядаються зрушення у образі традиційної маскулінності, які спричинила епоха гуманізму. Досліджуються витоки закріплення стереотипних уявлень про ідеальну модель маскулінністі цієї епохи.
RU: В статье рассматриваются изменения в образе традиционной маскулинности, на которые повиляла эпоха гумманизма. Исследуются истоки стереотипных представлений об идеальной модели маскулинности этой эпохи.
EN: The transformations of the model of traditional masculinity, which were influenced by the epoch of Baroque are considered in the article. The causes of stereotype representations about ideal masculinity of the epoch are investigated.
Description
Т. Купцова: ORCID 0000-0002-0876-0384
Keywords
традиційнa маскулінность, чоловік-інтелектуал, культура Бароко, козак, архетип, традиционная маскулинность, человек-интеллектуал, культура Барокко, казак, архетип, traditional masculinity, the culture of Baroque, сossack, archetype, human intellectual, КІМ
Citation
Купцова, Т. А. Феномен ідеалу маскулінності в епоху Бароко в контексті гендерних досліджень // Антропологічні виміри філософських досліджень : зб. матер. 5ої Міжнар. наук. конф., Дніпропетровськ, 14.04-15.04 2016 р. – Дніпропетровськ : Дніпрпетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2016. – С. 95–97.