Інші праці КІМ ДІІТ

Permanent URI for this collection

EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Collection of theses The 7th International Scientific Multidisciplinary Conference of Students and Beginner Scientists "Modern Technologies: Improving the Present and Impacting the Future"
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2023)
  ENG: The collection contains abstracts of the International Scientific Multidisciplinary Conference of Students and Young Scientists "Modern Technologies: Improving the Present and Impacting the Future", which took place on 23-24 November 2023 at the Ukrainian State University of Science and Technology. The abstracts are presented in English, German, Polish, French and Spanish. For students, postgraduates, and lecturers.
 • Item
  Англійська мова : методичні рекомендації до лексико-граматичних тестів... Ч. 2.
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Мунтян, Антоніна Олександрівна
  UKR: Методичні рекомендації містять лексико-граматичні тести для підготовки абітурієнтів до іспиту з англійської мови, що базується на різноманітних тестових завданнях, які відповідають структурі проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Тести допомагають визначити рівень мовної компетенції абітурієнтів, орієнтують у стратегіях успішного проходження тестів. Тести складено на базі автентичних матеріалів з урахуванням мовних особливостей та типових помилок. Призначено для випускників ВИШів зі ступенем бакалавр, а також викладачів англійської мови.
 • Item
  Англійська мова : методичні рекомендації до лексико-граматичних тестів... Ч. 1.
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Мунтян, Антоніна Олександрівна
  UKR: Методичні рекомендації містять лексико-граматичні тести для підготовки абітурієнтів до іспиту з англійської мови, що базується на різноманітних тестових завданнях, які відповідають структурі проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Тести допомогають визначити рівень мовної компетенції абітурієнтів, орієнтують у стратегіях успішного проходження тестів. Тести складено на базі автентичних матеріалів з урахуванням мовних особливостей та типових помилок. Призначено для випускників ЗВО зі ступенем бакалавр, а також викладачів англійської мови.
 • Item
  Англійська мова : методичні рекомендації до практичних занять. Ч. 2.
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Мунтян, Антоніна Олександрівна
  UKR: Друга частина методичних рекомендацій торкається наступних тем: військова підготовка, стройова підготовка, бойове забезпечення. Методичні рекомендації призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з військових спеціальностей. Методичні вказівки включають навчальні тексти з тем за програмою, завдання на закріплення лексики, тематичні проблемні ситуації та тексти для самостійного читання з оригінальних джерел.
 • Item
  Англійська мова : методичні рекомендації до практичних занять. Ч. 1.
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Мунтян, Антоніна Олександрівна
  UKR: Перша частина методичних рекомендацій торкається наступних тем: словники та їх типи, національна безпека і оборона, Державна служба України з безпеки на транспорті. Методичні рекомендації призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з військових спеціальностей. Методичні вказівки включають навчальні тексти з тем за програмою, завдання на закріплення лексики, тематичні проблемні ситуації та тексти для самостійного читання з оригінальних джерел.
 • Item
  Англійська мова. Ч. 2.
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Мунтян, Антоніна Олександрівна; Шпак, Ірина Володимирівна
  UKR: Друга частина методичних рекомендацій присвячена наступним темам: структура наукового дослідження, методологія наукової роботи, термінологія, вимоги до написання наукової статті, оформлення статті, формати цитування. Методичні рекомендації надають можливість студентам-аспірантам у процесі як практичних занять, так і під час самостійної роботи повторити й закріпити програмний матеріал. Для оптимізації засвоєння кожна тема супроводжується тренувальними вправами, виконання яких дозволяє зрозуміти ступінь засвоєння матеріалу. Для аудиторної та самостійної роботи студентів та аспірантів денної та заочної форм навчання.
 • Item
  Англійська мова. Ч. 1.
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Мунтян, Антоніна Олександрівна; Шпак, Ірина Володимирівна
  UKR: Методичні рекомендації надають можливість студентам-аспірантам у процесі як практичних занять, так і під час самостійної роботи повторити й закріпити програмний матеріал. Для оптимізації засвоєння кожна тема супроводжується тренувальними вправами, виконання яких дозволяє зрозуміти ступінь засвоєння матеріалу. Для аудиторної та самостійної роботи студентів та аспірантів денної та заочної форм навчання.
 • Item
  Русский язык: нормы ведения научного и делового дискурсов : пособие по русскому языку для иностранных студентов старших курсов
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Бондаренко, Лариса Ивановна; Заваруева, Инна Ивановна
  RU: Цель пособия - развивать умение иностранных студентов оптимально использовать средства русского языка при устном и письменном общении в сферах непосредственно связанных с административно-правовой, а также с будущей профессиональной деятельностью. Книга направлена на выработку и развитие умений и навыков работы с научной литературой, вести профессиональную беседу на русском языке; совершенствование навыков создания и оформления собственных научных текстов (тезисы, статья, выпускная квалификационная работа и др.). Пособие также содержит требования к оформлению деловых бумаг и образцы их заполнения. Рекомендовано преподавателям русского языка как иностранного и иностранным студентам продвинутого уровня обучения, работающим над написанием курсовых и выпускных квалификационных работ.
 • Item
  Научный дискурс в его сферной парадигме : учебное пособие по русскому языку для студентов иностранцев естественных и технических специальностей продвинутого этапа обучения
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2017) Заваруева, Инна Ивановна
  RU: В учебном пособии раскрываются основы теории и практики научного стиля русского языка в сфере естественных и точных наук. Пособие направлено на развитие навыков письменной и устной речевой деятельности в научной сфере: овладение языковыми средствами научного стиля русского языка, совершенствование навыков создания и оформления собственных научных текстов (тезисы, статья, выпускная квалификационная работа и др.). Целью пособия является подготовка иностранного учащегося к речевому оформлению самостоятельного научного. Рекомендовано иностранным студентам продвинутого уровня обучения, работающим написанием курсовых и выпускных квалификационных работ.
 • Item
  Українська мова для іноземних студентів : вступний курс: теорія і практика
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Заваруєва, Інна Іванівна
  UK: Вступний курс розрахований на 2 тижні щоденних занять (5 уроків). Кожен урок має однотипну структуру подання матеріалу: від звуків і букв до складів, фраз і мікротекстів. У Вступному курсі реалізований принцип мінімізованого подання фонетичного матеріалу і граматики довідмінкового періоду для формування у студентів мовних навичок в обсязі А1, первинних навичок письма, а також засвоєння початкової граматики. Запропонований матеріал пристосований до потреб студентів-іноземців та орієнтований на носіїв будь-якої мови.
 • Item
  Феномен ідеалу маскулінності в епоху Бароко в контексті гендерних досліджень
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Купцова, Тетяна Анатоліївна
  UK: В статті розглядаються зрушення у образі традиційної маскулінності, які спричинила епоха гуманізму. Досліджуються витоки закріплення стереотипних уявлень про ідеальну модель маскулінністі цієї епохи.
 • Item
  Вплив розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на гуманітарну освіту
  (Publishing House of Katowice School of Technology, Poland, 2020) Шаргун, Тетяна Олексіївна; Поцелуйко, Андрій Богданович; Мунтян, Антоніна Олександрівна
  EN: In the article the main tendencies of information-communication technologies influence on humanitarian education on the basis of scientific sources analysis are investigated. It is found out that informatization is a link between humanitarian and natural science disciplines. It is shown that the new information environment conforms to the urgent needs of humanitarian education and may be used in the educational process. The important influence of information technologies on the development of individual and distance education and self-education in particular, and through them on the activization of a personal oriented approach introduction is marked. It is indicated that the basic principles of personal oriented studying are its individualization and differentiation. It is established that computer competence is one of the information culture components of the educational process participants.
 • Item
  The Fountainhead: Stylistic Devices for Gale Wynand’s Artistic Image Verbalization
  (Przemyśl, 2019) Shpak, Iryna V.
  EN: The given piece is an attempt to analyze some stylistic devices used by an American writer Ayn Rand in the novel “The Fountainhead” to actualize and verbalize the artistic image of Gale Wynand’s. In the course of the research the author comes to the conclusion that among many other stylistic devices Ayn Rand uses anaphor that gives sharpness and expressiveness to the literary text; anadiplosis to logically link the sentences into a single integral semantic group, etc.
 • Item
  Harry Potter: Social and Cultural Perspective in Literature and its Perception in Ukraine and Russia
  (Арбуз, Дніпро, 2019) Muntian, Antonina O.; Shpak, Iryna V.
  EN: This piece is an attempt to analyze social and cultural perception of J.K. Rowlng’s series about Harry Potter in Ukraine and Russia. In the course of research the authors come to conclusion that perception of the novels in Ukraine and Russia differs greatly. It is idiosyncratic for Ukraine to deal with practical aspect of reception such as translation and adaptation, while in Russia the accent is on the theoretical level of the reception.
 • Item
  Словник англійських термінів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, м. Дніпро, 2018) Перерва, Катерина Михайлівна
  UK: Словник призначений для інформаційного пошуку з метою обміну інформацією, для поповнення словникового запасу, подальшого розвитку та вдосконалення навичок розуміння англійської мови за допомогою використання дефініцій, самостійного адекватного сприйняття індивідуальних технічних текстів, осмислення професійно-орієнтованої науково-технічної літератури тощо.
 • Item
  Женская идентичность в критической работе Алисии Острайкер: «Stealing the Language: The Emergence of Women's Poetry in America»
  (Університет м. Шеффілд, Великобританія, 2018) Мунтян, Антонина Александровна
  RU: Аннотация: Целью данного исследования является попытка проанализировать женскую идентичность с точки зрения теоретической рецепции на материале критического наследия Алисии Острайкер «Кража языка: возникновение женской поэзии в Америке». В ходе исследования автор проводит подробный анализ каждого раздела доработку «Кража языка: возникновение женской поэзии в Америке» с точки зрения актуализации женской идентичности в 20-м веке.
 • Item
  Concept Variability in the Political Discourse
  (Economics College in Stalowa Wola, Poland, 2018) Koliieva, Iryna A.; Kuptsova, Tatiana A.
  EN: Annotation. The article deals with analyses of the linguistic peculiarities and variability of the concepts in the publicistic texts. It is highlighted that the character and the means of the representation of a national concept in the publicistic style determined the peculiarities of its individual concept sphere.
 • Item
  Феномен ідеалу маскулінності в епоху Бароко в контексті гендерних досліджень (препринт)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Купцова, Тетяна Анатоліївна
  UK: В статті розглядаються зрушення у образі традиційної маскулінності, які спричинила епоха гуманізму. Досліджуються витоки закріплення стереотипних уявлень про ідеальну модель маскулінністі цієї епохи.
 • Item
  Філософська репрезентація гендеру у формуванні модерних вимірів української культури
  (Вид-во Маковецький, 2014) Купцова, Тетяна Анатоліївна
  UK: В статті осмислюються метафізичні аспекти гендеру в українській філософській думці початку двадцятого століття. Досліджуються особливості відображення соціокультурних аспектів статевого у процесі зародження модерної філософії.
 • Item
  Женские образы в произведениях Александра Поупа «Похищение локона» и «Элоиза к Абеляру»
  (Вид-во Маковецький, Дніпропетровськ, 2009) Мунтян, Антонина Александровна
  RU: В статье описаны женские образы в произведениях Александра Поупа «Похищение локона» и «Элоиза к Абеляру».