Словник англійських термінів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, м. Дніпро
Abstract
UK: Словник призначений для інформаційного пошуку з метою обміну інформацією, для поповнення словникового запасу, подальшого розвитку та вдосконалення навичок розуміння англійської мови за допомогою використання дефініцій, самостійного адекватного сприйняття індивідуальних технічних текстів, осмислення професійно-орієнтованої науково-технічної літератури тощо.
RU: Словарь предназначен для информационного поиска с целью обмена информацией, для пополнения словарного запаса, дальнейшего развития и совершенствования навыков понимания английского языка посредством использования дефиниций, самостоятельного адекватного восприятия индивидуальных технических текстов, осмысления профессионально-ориентированной научно-технической литературы и тому подобное.
Description
Keywords
інформаційний пошук, англійські терміни, словник, информационный поиск, английские термины, словарь, КІМ
Citation
Перерва, К. М. Словник англійських термінів (за фаховими напрямами факультету "Управління енергетичними процесами"; для студентів І, ІІ курсів денної та заочної форми навчання ф-ту «Управління енергетичними процесами» / К. М. Перерва. – Дніпро : Дніпропетр. нац . ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. – 46 с. – (ДІІТ. Каф. Іноземні мови).