Вибір раціональної конструкції сталевого каркасу складської будівлі залізничної станції м. Дніпро

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет транспорту ім. акад. В. Лазаряна
Abstract
UKR: Представлені сучасні напівпровідникові прилади з використанням транзисторів, які в подальшому будуть застосовуватися на тягових перетворювачах всього діапазону потужностей. Це дозволить підвищити замикаючу здатність і величину струму, що пропускається. Заміна шестипульсних випрямлячів повністю себе виправдовує. І зайвий раз показує, що використання агрегатів з меншою потужністю, але по багато пульсовим схемам, забезпечить подальше зниження втрат електроенергії при задовільному режимі напруги в тяговій мережі, але по багатопульсовим схемам, забезпечить подальше зниження втрат, скорочення капіталовкладень при зменшенні витрат дефіцитних електротехнічних матеріалів. Мета роботи – модернізація тягових агрегатів з використанням сучасних напівпровідникових пристроїв. Предмет дослідження – методи розрахунку системи тягового електропостачання.
ENG: Modern semiconductor devices with the use of transistors are presented, which will be further used on traction converters of the whole power range This will increase the closing capacity and the amount of current passed. Replacement of six-pulse rectifiers fully justifies itself. And once again shows that the use of units with less power, but on multi-pulse circuits, will further reduce electricity losses at a satisfactory voltage in the traction network, but on multi-pulse circuits, will further reduce losses, reduce investment while reducing the cost of scarce electrical materials The purpose of the work is to modernize traction units with the use of modern semiconductor devices. The subject of research - methods of calculation of the traction power supply system.
Description
Keywords
ІНВЕРТОРИ, ВИПРЯМЛЯЧІ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПРИСТРОЇ, ТРАНЗИСТОРИ, ПЕРЕТВОРЮЮЧІ АГРЕГАТИ, ПОСТІЙНИЙ СТРУМ, DC, CONVERTERS, INVERTERS, TRANSISTORS, SEMICONDUCTOR DEVICES, RECTIFIERS, MODERNIZATION, ВКР
Citation
Породько Я. В. Використання сучасних напівпровідникових пристроїв при створенні тягових агрегатів : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра :спец. Електротехнічні системи електроспоживання / наук керівник В. М Ляшук Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 60 с.