Проєкт теплопостачання об’єктів депо м. Пологи та прилеглого населеного пункту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: В бакалаврській роботі визначено опалювальні навантаження промислових приміщень та житлово-комунального сектору, витрати теплоти на вентиляцію виробничих приміщень та житлово-комунального сектору, витрати тепла на технологічні потреби, витрати тепла на гаряче водопостачання, річну витрату теплоти, обрано спосіб покриття теплового навантаження, запропоновано принципову схему котельні, а саме водяної системи теплопостачання, системи гарячого водопостачання, системи опалення та гарячого водопостачання, системи опалення та вентиляції, виконано розрахунок теплової схеми котельні, обрано теплопідготовче обладнання та виконано розрахунок трубопроводів. Мета роботи – розробка проекту теплопостачання об'єктів депо та прилеглого населеного пункту, а також розробка напрямків підвищення ККД парової турбіни.. Об’єкт розробки – система теплопостачання об’єктів депо. Метод дослідження – аналітичні методи розрахунку теплових навантажень та розрахункові методи вибору системи теплопостачання.
ENG: In the bachelor's thesis the heating loads of industrial premises and housing and communal sector, heat consumption for ventilation of industrial premises and housing and communal sector, heat consumption for technological needs, heat consumption for hot water supply, annual heat consumption are determined. boiler room scheme, namely water heating system, hot water supply system, heating and hot water supply system, heating and ventilation system, calculation of boiler room thermal scheme, selected heat treatment equipment and calculation of pipelines. The purpose of the work is the calculation of heat loads and the choice of heating system and the calculation of the thermal scheme of the boiler room. The object of development is the heat supply system of the depot facilities. The research method is analytical methods for calculating heat loads and calculation methods for choosing a heat supply system.
Description
Keywords
ентальпія, ккд, конденсат, котельня, теплопостачення, теплове навантаження, пара, паровий котел, boiler room, enthalpy, efficiency, condensate, heat supply, heat load, steam, steam boiler, КІСЕ
Citation
Поліщук Н. О. Проєкт теплопостачання об’єктів депо м. Пологи та прилеглого населеного пункту : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 144 – теплоенергетика / наук. керівник В. О. Габринець ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 66 с.