Аналітичний опис кривої циклічного навантаження вуглецевої сталі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: У статті викладено результати досліджень з метою математичного опису кривої циклічного навантаження вуглецевої сталі.
RU: В статье представлены результаты исследований с целью математического описания кривой циклического нагружения углеродистой стали.
EN: In the article the research results of mathematical description of curve of cyclic loading of carbon steel are presented.
Description
І. Вакуленко: ORCID 0000-0002-7353-1916
Keywords
вуглецева сталь, циклічне навантаження, статичне навантаження, деформація, углеродистая сталь, циклическое нагружение, статическая нагрузка, деформация, carbon steel, cyclic loading, static load, deformation, КТМ
Citation
Вакуленко, І. О. Аналітичний опис кривої циклічного навантаження вуглецевої сталі / І. О. Вакуленко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 27. – С. 220–222. – DOI: 10.15802/stp2009/14303.