Випуск 27

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Вип. 27 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Локализация зоны загрязнения атмосферы при ликвидации аварии с химически опасным грузом
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Пшинько, Александр Николаевич; Беляев, Николай Николаевич; Гунько, Елена Юрьевна
  UK: Розроблено тривимірну чисельну модель розрахунку процесу нейтралізації токсичної речовини на проммайданчику в разі її аварійного витоку. Модель базується на чисельному інтегруванні рівняння конвектнвно-дифузійного переносу домішки та на моделі течії нев'язкої нестислої речовини. Наводяться результати обчислювального експерименту шодо прогнозу рівня забруднення атмосфери.
 • Item
  Математична модель безпечної деформації буферних елементів залізничних вагонів при ударі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Джус, Володимир Степанович; Куліченко, Анатолій Якович
  UK: В наведеній статті розглянуто математичні вирази вимог безпечної деформації буферних елементів вагонів згідно умови сповільнення руху при ударі із введенням у рівняння сталих величин, залежних від конструкції буферних механізмів та особливостей деформації.
 • Item
  Оценка прочностных и динамических характеристик рессорного подвешивания пассажирских тележек
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Мямлин, Сергей Витальевич; Жижко, Виктория Владимировна; Приходько, Владимир Иванович; Шкабров, Олег Анатольевич
  UK: У статті наведено результати розрахунків з визначення міцнісних характеристик пружин ресорного підвішування візків пасажирських вагонів та їх динамічних характеристик з урахуванням вимог нормативної документації.
 • Item
  Визначення умов розташування тягового редуктора, які забезпечують найменші рівні розцентрувань осей тягової передачі рухомого складу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Бондарєв, Олександр Матвійович; Бондарєв, О. О.; Жулай, Анатолій Іванович
  UK: В статті наведено аналіз факторів, які впливають на величини розцентрувань осей валів тягових двигунів та тягових редукторів локомотивів, і виконано розрахунки щодо визначення умов розташування вузлів закріплення редуктора тягового привода другого класу, які сприяють зменшенню величин розцентрувань.
 • Item
  Дослідження деформативної роботи колії зі скріпленням типу АРС-4
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Рибкін, Віктор Васильович; Настечик, Микола Петрович; Губар, Олексій Васильович; Андрєєв, Володимир Сергійович
  UKR: В даній статті наведені результати аналізу динамічних характеристик ділянок колії зі скріпленням АРС-4.
 • Item
  Прогнозування зміни тягово-енергетичних показників при виникненні обмежень швидкості
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Курган, Микола Борисович; Чернишова, Оксана Сергіївна; Мухіна, Наталія Анатоліївна
  UK: Запропоновано модель щодо прогнозування зміни часу руху та механічної роботи сили тяги локомотива при виникненні обмежень швидкості руху поїздів.
 • Item
  Точность съемки плана железнодорожной колеи и пути ее повышения
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Корженевич, Иван Петрович
  UK: Розглядаються точність зйомки плану залізничної колії та можливості щодо її підвищення.
 • Item
  Особенности взаимодействия между подсистемами асинхронного гибкого потока ремонта вагонов, формализованного в виде агрегативной системы
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Мямлин, Владислав Витальевич
  UKR: Показано негативні сторони традиційних потоково-конвеерних ліній для ремонту вагонів. Розглянуто переваги нового типу вагоноремонтного потоку - асинхронний гнучкий потік. В якості математичної моделі функціонування асинхронного гнучкого потоку запропоновано агрегативну систему. Показано особливості взаємодії між агрегативними підсистемами.
 • Item
  Ограничения режимов торможения отцепов на сортировочных горках
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Бобровский, Владимир Ильич; Вернигора, Роман Витальевич; Кудряшов, Андрей Вадимович; Ельникова, Лидия Олеговна
  UKR: Досліджено діючі обмеження режимів гальмування відчепів на гірках, розроблено методику побудови області допустимих швидкостей виходу відчепів з гальмівних позицій.
 • Item
  Влияние высоких перенапряжений при электрокристаллизации на коррозионную стойкость пленок Co-P
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Заблудовский, Владимир Александрович; Гуливец, Алексей Николаевич; Дудкина, Валентина Васильевна
  UK: Електрохімічним та гравіметричним методами досліджено вплив високих перенапруг при електроосадженні на корозійно-електрохімічну поведінку аморфних плівок Со-Р, отриманих осадженням із водяного розчину електроліту. Встановлено, що сплави, осаджені при більш високих перенапругах на катоді, виявляють більш високу корозійну стійкість.
 • Item
  Аналітичний опис кривої циклічного навантаження вуглецевої сталі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Вакуленко, Ігор Олексійович
  UK: У статті викладено результати досліджень з метою математичного опису кривої циклічного навантаження вуглецевої сталі.
 • Item
  Дослідження доцільності ремонту устаткування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Крамар, Ігор Євгенович; Яковлєв, Сергій Олександрович
  UKR: У даній роботі авторами проведено аналіз стану устаткування наших підприємств. Доведено, що в умовах невистачання інвестицій і розвалі машинобудівного виробництва залишається доцільним і вигідним не звертання до ремонту як випробуваного засобу відновлення фондів, а придбання нового устаткування.
 • Item
  Причини виникнення дефектів на поверхні кочення залізничних коліс
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Грищенко, Микола Анатолійович
  UKR: У статті наведено результати досліджень стосовно виникнення дефектів металу по поверхні кочення залізничних коліс.
 • Item
  Порівняльний аналіз перетворювальних структур тягового приводу перспективних багатосистемних електровозів з тяговими двигунами постійного струму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Муха, Андрій Миколайович
  UKR: У статті запропоновано структурні схеми статичного перетворювача для тягового приводу перспективних багатосистемних електровозів з тяговими двигунами постійного струму та проведено їх порівняльний аналіз.
 • Item
  Підвищення надійності функціонування системи керування тягового електропостачання електричного транспорту на основі експертної інформації з урахуванням важливості показників
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Матусевич, Олександр Олександрович
  UK: Розроблено метод системного підходу підвищення надійності функціонування системи керування тягового електропостачання електричного транспорту на основі експертної інформації з урахуванням важливості показників. Даний метод дає змогу проводити експертну оцінку стану функціонування системи керування та прогнозувати і вибирати раціональний варіант підвищення надійності системи.
 • Item
  Электростатические характеристики линейных изоляторов для контактных сетей железных дорог
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Ким, Ен Дар; Сыченко, Виктор Григорьевич; Калмыков, В. Л.
  UKR: Проведенням числових досліджень на математичних моделях стаціонарного електричного поля співставлені основні електричні характеристики ізолюючих підвісок з фарфорових та полімерних ізоляторів для контактних мереж змінного та постійного струму.
 • Item
  Оцінка впливу компенсації реактивної потужності на втрати електроенергії в електромережі залізничного вузла
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Бондар, Олег Ігорович; Бондар, Ігор Лазаревич
  UKR: В роботі запропоновано узагальнену математичну модель електричної мережі залізничного вузла електрифікованої залізниці. На основі цієї моделі виконано оцінку впливу встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на втрати електроенергії у мережі.
 • Item
  Дослідження можливості одержання автоколивань в системі автоматичного регулювання напруги кіл управління з релейним регулятором на основі силового ключа
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Білухін, Дмитро Сергійович
  UK: Розглянуто можливість використання сучасних силових напівпровідникових ключів для реалізації асинхронного способу управління напругою кіл бортового живлення електровозів.
 • Item
  Электромеханические принципы обеспечения взаимной нагрузки электрических машин постоянного тока
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Афанасов, Андрей Михайлович
  UK: Розглянуто принципово можливі варіанти забезпечення взаємного навантаження електричних машин постійного струму.