Підвищення надійності електричних апаратів електровозів у локомотивному депо Львів-Захід

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 48 сторінках, містить 3 ілюстрації, 2 таблиці та 10 використаних джерел. Проаналізовано конструкцію електрообладнання електровозів, розраховано основні показники надійності. Показано, що без профілактичних заходів за час виконання встановлених норм пробігів ймовірність безвідмовної роботи електровоза виявляється недопустимо низькою. Запропоновано заходи з підвищення надійності, серед яких: організація станції високовольтних випробувань, впровадження приладу для перевірки головних вимикачів, впровадження стенду для перевірки сельсинів. Результати роботи можуть стати основою для аналогічних досліджень електрообладнання інших типів ЕРС, який буде поставлятися на залізниці України.
ENG: The bachelor's thesis consists of 48 pages, contains 3 illustrations, 2 tables, and 10 sources. In the bachelor's thesis, the design of electrical equipment of electric locomotives is analyzed, and the main indicators of reliability are calculated. It is shown that without preventive measures during the implementation of the established mileage rates, the probability of trouble-free operation of the electric locomotive is unacceptably low. Measures to increase reliability are proposed, including: organization of a high-voltage test station, introduction of a device for testing main circuit breakers, introduction of a stand for testing selsins. The results of the work can become the basis for similar studies of electrical equipment of other types of EMF, which will be supplied on the railways of Ukraine.
Description
Keywords
електрорухомий склад, електричне обладнання, надійність, підвищення, випробування, electric rolling stock, electrical equipment, reliability, enhancement, testing, КРС (ЛІ)
Citation
Мандзюк В. В. Підвищення надійності електричних апаратів електровозів у локомотивному депо Львів-Захід : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник М. О. Кузін ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 48 с.