Інші праці КРС (ЛІ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 85
 • Item
  Експертиза залізнично-транспортних пригод
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Березовий, Микола Іванович; Козаченко, Дмитро Миколайович; Болжеларський, Ярослав Володимирович; Болвановська, Тетяна Валентинівна; Мілянич, Андрій Романович
  UKR: У навчальному посібнику викладено правові аспекти судово-експертної діяльності в Україні та країнах ЄС. Розглянуто приклади побудови узагальнених моделей механізмів залізнично-транспортних пригод при проведенні судових експертиз та експертних досліджень, послідовність розробки методик експертних досліджень. Призначений для вивчення теоретичного матеріалу та виконання практичних і самостійних робіт студентами, що навчаються у закладах вищої освіти за напрямом 275 «Транспортні технології» і вивчають дисципліну «Експертиза залізнично-транспортних пригод». Ліцензовано за ліцензією Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND 4.0).
 • Item
  Механізм для очистки котла цистерни від залишків пеку
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2017) Мілянич, Андрій Романович
  UKR: 1. Назва винаходу: механізм для очистки котла цистерни від залишків пеку 2. Галузь астосування: відноситься до інструментів для очищування поверхні металу від затверділих нашарувань. 3. Суть винаходу полягає у тому, що механізм для очистки котла цистерни від залишків пеку, що містить вісь встановлену з можливістю обертання, і зв'язану з нею по меншій мірі одна торцева щітка із засобом її притискування до поверхні очистки, виконаного у вигляді важільної системи відрізняється тим, що інструмент обробки закріплений до рухомої каретки з можливістю її зворотно-поступального переміщення тролея, яка вільно встановлена і закріплена по довжині порожнини котла цистерни, до даної каретки ще закріплений триланковий зубчастий механізм із знакоперемінним обертанням вихідного колеса, на вихідному валу якого закріплений важіль з можливістю здійснення ним зворотно-поступального коливного руху. 4. Альтернативне рішення: збірний інструмент, в який включено очисні щіткові елементи металевого ворсу, переміщується в порожнині котла цистерни при посередництві електромагнітів, які переміщується зовнішньою поверхнею даної цистерни. 5. Технічний результат: розширення технологічних можливостей, зокрема, створенням спроможності руйнування монолітності затверділих нашарувань пеку і його відокремлення від поверхні металу.
 • Item
  Проєкт реконструкції колії на ділянці С-Г регіональної філії «Львівська залізниця»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Кондур, Ростислав Ігорович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 45 с., 7 рис., 5 табл., 2 додатки, 14 джерел. В бакалаврській роботі встановлено невідповідності фактичних технічних параметрів залізничної колії чинним нормам проектування залізничних ліній. Запроектовано повздовжній та поперечний профіль відповідно до чинних норм проектування реконструкції ділянки. Розраховано технічні параметри кривих. Розроблено заходи з охорони праці під час виконання робіт з реконструкції колії. Результати роботи можуть використовуватись проектними інститутами при складанні проекту організації робіт на ділянці залізничної колії під час ремонту залізничної колії колійними машинними станціями. Об’єкт розробки – технічні параметри залізничної колії. Мета роботи – проаналізувати фактичні технічні параметри залізничної колії та привести їх до чинних вимог, тобто розробити проект реконструкції ділянки.
 • Item
  Розрахунок режимів відновлення та вибір технологічного обладнання для ремонту бокової рами візка моделі 18-100
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Хамула, Юрій Васильович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 54 сторінках, містить 23 ілюстрацій, 5 таблиці та 14 використаних джерел. Об'єктом дослідження в даній роботі виступають існуючі на даний момент технологічні процеси по ремонту візків вантажних вагонів відповідно до нормативних документів. Метою даної роботи є розробка розширеного технологічного процесу ремонту візка вантажного вагона на базі типового технологічного процесу ремонту візка моделі 18-100 та більш широкого з врахуванням особливостей конструкції візка та проведених модернізацій з врахуванням нормативно- технічної документації по ремонту вантажних візків. Методи дослідження. метод аналізу, метод порівняння, метод співставлення, метод підбору по певним показникам та інші. Результати цієї роботи можна використати при модернізації та оновлення технологічних процесів ремонту вантажних візків та відповідних підрозділів, підвищення продуктивності та охорони праці, які пов’язані з ремонтом вантажних візків.
 • Item
  Дослідження конструкції та елементів вантажного вагона моделі 12-9745 при збільшенні навантаження до 25 т/вісь
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Саінчук, Володимир Сергійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 49 сторінках, містить 17 ілюстрацій, 4 таблиці та 11 використаних джерел. Об’єктом дослідження є стан основних несучих частин напіввагона моделі 12 9745 при збільшеному осьовому навантаженні. Предметом дослідження є методи підвищення техніко- економічних показників напіввагона-моделі 12-9745, а також перевірка на міцність кузова, рами та деяких інших елементів вагона. Метою роботи є аналіз можливості підвищення вантажопідйомності напіввагона моделі 12 9745 реальної моделі з осьовим навантаженням 23,5 т/вісь до 25 т/вісь з пропозицією варіантів підсилення конструкції кузова для реалізації цієї можливості. Методи дослідження. В роботі використано аналітичні та розрахункові методи, виконано оцінку міцності основних елементів напіввагона. Визначено та зроблено перевірки на міцність деяких відповідальних вузлів вагона моделі 12-9745 з порівнянні з допустимими значеннями. Запропоновано шляхи до підвищення вантажепідємності та збільшення прибутку Результати роботи можуть стати основою для подальших досліджень для вантажних вагонів зі збільшеним осьовим навантаженням та шляхів його підвищення.
 • Item
  Удосконалення технології ремонту та утримання колісних пар пасажирських вагонів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Пошванюк, Альона Богданівна
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 53 сторінках, містить 29 ілюстрацій, 7 таблиць та 16 використаних джерел. Об'єктом дослідження є існуючі технологічні процеси по ремонту колісних пар пасажирських та вантажних вагонів. Метою даної роботи є удосконалення технології утримання та ремонту колісних пар, раціональна організація виробничих процесів колісного цеху пасажирського ВРЗ або депо. При виконанні даної роботи використані наступні емпіричні та теоретичні методи, а саме : метод аналізу та порівняння, метод базового агрегату (метод уніфікації - створення або модифікація конструкцій (виробничої площі) на основі стандартних та апробованих компонентів та нормативних документів), метод модифікації (пристосування колісної пари), що вже випускається, до нових умов без зміни в них найбільш дорогих і відповідальних частин). Результати роботи можуть стати основою для подальших досліджень в області модернізації та оновлення колісних цехів, підвищення продуктивності праці підприємств, що ремонтують колісні пари пасажирських вагонів та удосконалення технологічних процесів, що стосуються ремонту колісних пар вагонів.
 • Item
  Дослідження стану теплоізоляції кузовів пасажирських вагонів із застосуванням тепловізійного контролю
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Качараба, Василина Володимирівна
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 54 сторінках, містить 34 ілюстрацій, 1 таблицю та 14 використаних джерел. Мета роботи – аналіз конструктивних схем, теплотехнічних характеристик кузовів пасажирських вагонів України та світу, шляхи їхньої уніфікації та перспективи розвитку. Предметом дослідження є кузова пасажирських вагонів , а також конструктивні рішення щодо модернізації кузовів вагонів у рухомому складі України, що дозволяють забезпечувати уніфікацію. Методи дослідження – метод порівняння, аналізу та синтезу, метод базового агрегату (метод уніфікації - створення або модифікація конструкцій на основі стандартних та апробованих компонентів), метод модифікації (пристосування виробу, що вже випускається, до нових умов без зміни в них найбільш дорогих і відповідальних частин) і метод агрегатування (принцип модульності, коли новий виріб створюється на основі комбінації вже наявних уніфікованих агрегатів, які мають повну взаємозамінність (сумісність) за експлуатаційними показниками та приєднувальним розміром). Визначено ряд потенційних тепловтрат в кузовах вагонів, проведено розрахунки необхідної товщини стінки вагона, визначено тенденції та напрямки щодо покращення теплоізолючих властивостей кузовів вагонів. При проведенні вимірювань складено попередній план, умови та методика проведення тепловізійного контролю на основі технічних характеристик тепловізора Testo 875-1. Результати роботи можуть стати основою для подальших досліджень в області збереження тепла, підвищення опору теплоізоляції кузовів пасажирських вагонів та контейнерів з метою підвищення комфортиності пасажирів під час подорожей залізничним транспортом або ж збереженості при доставці вантажів.
 • Item
  Перевірка на міцність типових елементів двоповерхових пасажирських вагонів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Воробець, Володимир Ігорович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 48 сторінках, містить 18 ілюстрацій, 2 таблиці та 9 використаних джерел. Об’єктом дослідження є конструкція двоповерхових пасажирських вагонів виробництва компанії Шкода та ТВБЗ. Предметом дослідження є конструкторська документація, нормативно- правові документи УЗ та інструкції з обслуговування даного рухомого складу. Метою роботи є розробка напрямків та можливостей розробки в Україні двоповерхових пасажирських вагонів та перевірка відповідності окремих частин вагона нормативним значенням та показникам міцності рухомого складу. Методи дослідження. В роботі використано аналітичні методи розрахунку, числові методи розрахунку, виконано попередні ( приблизні) розрахунки окремих частин вагона. Результати даної бакалаврської роботи можуть стати основою для подальших досліджень для розробки двоповерхових пасажирських вагонів з параметрами нової конструкції, які частково взято з світового досвіду розвитку та розрахунків для такого рухомого складу, котрий все більше стає потрібним і може стати як один із основних транспортних засобів в майбутньому.
 • Item
  Удосконалення технології ремонту та технічного утримання візків пасажирських вагонів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Війтів, Павло Миколайович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 50 сторінках, містить 14 ілюстрацій, 3 таблиці та 11 використаних джерел. Об'єктом дослідження в даній роботі виступають існуючі технологічні процеси по ремонту візків пасажирських вагонів. Метою даної роботи є розробка на базі існуючої технології утримання та ремонту пасажирських візків колискової конструкції, вибір та розрахунок раціональної організації виробничих процесів в підрозділі по ремонту візків пасажирських вагонів. При виконанні даної роботи використані наступні теоретичні та емпіричні методи, а саме такі : метод аналізу, метод порівняння, метод базового агрегату (метод уніфікації - створення або модифікація конструкцій (виробничої площі) на основі стандартних та апробованих компонентів та нормативних документів- норма проектування) та інші. Результати цієї роботи можуть бути використані при модернізації та оновлення технологічних процесів ремонту візків та відповідних підрозділів, підвищення продуктивності праці пов’язані з ремонтом візків пасажирських вагонів.
 • Item
  Проєкт організації робіт з капітального ремонту колії на ділянці А-В Підзамчівської дистанції колії
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Чорна, Аліна Іванівна
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 37 с., 22 рис., 9 табл., 1 додаток, 9 джерел. В бакалаврській роботі розроблено проект оздоровлення хворого земляного полотна з наявними в ньому дефектами у вигляді баластного ложа і спливів укосів. Для оздоровлення земляного полотна прийнято застосувати дренажну прорізь шляхом осушення баластних лож односторонньою роздільною бортовою вирізкою та відсипати віджимну берму. Вибрано конструкцію із геомембраною для основної площадки земляного полотна. Розраховано всі необхідні об’єми робіт та розроблено заходи з охорони праці під час виконання робіт з оздоровлення земляного полотна. Результати роботи можуть використовуватись колійними машинними станціями з ремонту земляного полотна. Об’єкт розробки – основна площадки земляного полотна залізничної колії. Мета роботи – розробити проектні рішення з підсилення основної площадки земляного полотна.
 • Item
  Удосконалення системи технічної експлуатації дизель-поїздів у моторвагонному депо Королево
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Смолінський, Дмитро Петрович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 53 сторінках, 12 таблиць та 16використаних джерел. Об‘єктом дослідження у дипломному проекті є процес експлуатації дизель поїздів у моторвагонному депо Королево та режими ведення дизель-поїздів. Метою роботи є підвищення ефективності використання рухомого складу в депо Королево шляхом удосконалення системи його технічної експлуатації. Для досягнення вказаної мети проаналізовані показники роботи депо, встановлені тенденції їх розвитку, запропоновані заходи з покращення системи технічної експлуатації дизель-поїздів, серед яких оновлення рухомого складу дизель-поїздами серії ДЕЛ-02, організація подовженого тягового плеча та пункту технічного обслуговування дизель-поїздів. Запропоновані заходи призведуть до значного покращення показників використання дизель-поїздів. Так очікується зростання технічної швидкості на 18,5%, ділянкової швидкості на 20,5%, зниження витрати палива у абсолютних показниках на 243,6 кг (53,9%), а питомої витрати палива – на 31,3 кг/104 ткм бр. (41,2%). Висвітлені питання охорони праці та розраховано термін окупності капітальних вкладень у оновлення рухомого складу.
 • Item
  Організація експлуатації рейкових автобусів у моторвагонному депо Львів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Палійчук, Юрій Дмитрович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 48 сторінках, містить 3 ілюстрації, 8 таблиць та 11 використаних джерел. Об’єкт розробки – технологія експлуатації рейкових автобусів. Мета роботи – поліпшення організації експлуатації рейкових автобусів у моторвагонному депо Львів З метою розробки шляхів поліпшення використання рейкових автобусів проаналізований досвід їх експлуатації на тягових плечах, встановлені основні показники використання. Зважаючи на військовий стан та очікуване збільшення пасажиропотоку запропоновано організувати тягове плече рейкових автобусів Мостиська-2 (Держкордон) – Львів – Тернопіль. Рух рейкових автобусів передбачено у світлу пору доби, через рівні інтервали часу. Складено графік руху, визначено, що для забезпечення заданого об’єму перевезень необхідно чотири рейкових автобуси. Розраховані основні показники ремонту рейкових автобусів. Проведено порівняльні тягові розрахунки, які підтвердили можливість реалізації запланованих показників – технічної і ділянкової швидкості, часу ходу по перегонах. Розраховано витрати енергоресурсів на тягу поїздів у випадку застосування рейкових автобусів та електропоїздів ЭР9М. Результати роботи можуть використатись в удосконаленні експлуатації рейкових автобусів.
 • Item
  Підвищення ефективності експлуатації тепловозів М62 в умовах локомотивного депо Ковель
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Ощановський, Дмитро Михайлович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 47 сторінках, містить 7 ілюстрацій, 5 таблиць та 13 використаних джерел. Об’єкт розробки – надійність локомотивів депо, показників використання локомотивівв та напрямки підвищення надійності тепловозів. Мета роботи – підвищення ефективності використання тепловозів М62 в умовах локомотивного депо Ковель шляхом підвищення надійності тепловозів. Методи дослідження – проаналізовані показники, які харакретизують надійність тепловозів, виявлено негативну тенденцію їх розвитку. Розглянуто основні показники надійності. З метою підвищення ефективності експлуатації тепловозів запропоновано певні рішення: розглянуто можливість підвищення надійності приводів допоміжного обладнання і впровадження пункту безреостатної діагонстики. Виконано статистичний аналіз показників надійності та використання локомотивів. В роботі проведено оцінку ергономічної ефективності роботи машиністів з конкретними нормами і прикладами. Результати роботи можуть бути впроваджені у локомотивному депо.
 • Item
  Проєкт реконструкції безстикової колії з використанням комплексу сучасних машин на довготривало закритому перегоні
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Медвідь, Володимир Миронович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 52 с., 6 рис., 4 табл., 2 додатки, 5 джерел. В бакалаврській роботі на основі типових технологічних процесів розроблено проект організації робіт з реконструкції (модернізації) безстикової колії з рейок типу Р65 на безстикову конструкцію з рейок типу Р65, залізобетонні шпали, скріплення типу КБ, баласт щебеневий. Реконструкція (модернізація) колії здійснюється за 5 етапів на перегоні довжиною 6 км, що закривається на 10 робочих днів, максимальна потреба монтерів колії склала 48 чоловік. Розроблено графіки виконання робіт на довготривало закритому перегоні довжиною 6 к м.Результати роботи можуть використовуватись колійною машинною станцією під час проведення ремонтних робіт. Об’єкт розробки –технологічний процес реконструкції (модернізації) безстикової колії на довготривало-закритому перегоні. Мета роботи – розробити проект організації робіт на ділянці Д-Е безстикової довжиною 6 км Львівської дистанції колії на основі типових технологічних процесів.
 • Item
  Удосконалення технології ремонту колісних пар електровозів в умовах Львівського ЛРЗ
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Макота, Василь Васильович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 56 сторінках, містить 5 ілюстрацій, 7 таблиць та 12 використаних джерел. Об’єкт розробки – технологічний процес ремонту колісних пар у колісному цеху Львівського ЛРЗ. Мета роботи – підвищення ефективності технологічного процесу ремонту колісних пар шляхом технічного переоснащення колісного цеху та удосконалення технології ремонту колісних пар. Для досягнення зазначеної вище мети у дипломному проекті розраховані основні параметри цеху, проаналізовано існуюче обладнання, доведена можливість технічного переоснащення, запропоновано впровадити у цеху потокову форму виробництва, запроектовано розміщення потокової лінії, запропоновано впровадження мийної машини у приміщенні цеху, заміну газового горна, яке використовувалось для нагріву бандажів колісних пар на індукційний нагрівач, який обладнаний системою контролю температури нагріву бандажа. Удосконалено технологію відновлення колісних пар електровозів постійного струму з використанням запропонованого обладнання. Розроблено кондуктор для свердління отворів у торці осі колісної пари електровоза ДЕ1. Розглянуто стан охорони праці у колісному цеху Львівського ЛРЗ та за-пропоновано заходи зі зменшення впливу шкідливих та небезпечних факторів на захворювання та травматизм.
 • Item
  Проєкт організації середнього ремонту залізничної колії на ділянці Б-Г Стрийської дистанції колії
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Кондур, Любомир Ігорович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 58 с., 7 рис., 11 табл., 2 додатки, 12 джерел. На ділянці Б-Г Стрийської дистанції колії Львівської залізниці розроблено проект організації робіт середнього ремонту залізничної колії. Визначено фактичний стан елементів верхньої будови колії на ділянці Б-Г та для заданих умов експлуатації проведені інженерні розрахунки залізничної колії. Передбачені заходи з безпеки праці під час виконання робіт з очищення баласту. Результати роботи можуть використовуватись колійною машинною станцією під час виконання ремонтних робіт. Об’єкт розробки – технологічний процес організації робіт з середнього ремонту колії. Мета роботи – на основі даних фактичного технічного стану залізничної колії розробити технологічний процес організації робіт з середнього ремонту колії із забезпеченням вимог безпеки праці та виконати розрахунки виправки кривої та підвищення зовнішньої рейки.
 • Item
  Удосконалення технології ремонту електричних машин в умовах Львівського ЛРЗ
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Говдиш, Дмитро Тарасович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 55 сторінках, містить 3 ілюстрації, 4 таблиці та 14 використаних джерел. Об’єкт розробки – технологія ремонту електричних машин на Львівському ЛРЗ. Мета роботи – удосконалення технології ремонту електричних машин в умовах Львівського ЛРЗ. Методи дослідження використовують в удосконаленні процесу ремонту тягових електричних двигунів на Львівському локомотиворемонтному заводі шляхом реконструкції електромашинного цеху та удосконалення технології випробувань тягових електричних двигунів. Для досягнення вказаної мети у дипломному проекті проаналізовано технологічний процес ремонту тягових електродвигунів, запропоновано проект реконструкції та відповідне технологічне оснащення. Розглянуто організацію виробничого процесу ремонту в цеху з основними показниками та необхідною виробничою площею цеху. Опрацьовано проект технічного переоснащення електромашинного цеху, як можливості збільшення потужності ЛРЗ.
 • Item
  Удосконалення системи технічної експлуатації та ремонту тепловозів на підприємстві «Львіввугілля»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Вельган, Тарас Володимирович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 55 сторінках, містить 5 ілюстрацій, 8 таблиць та 8 використаних джерел. Об’єкт розробки – процес експлуатації та система утримання локомотивів депо «Львіввугілля».. Мета роботи – підвищення ефективності використання тепловозів депо «Львіввугілля» (далі – депо) шляхом аналізу системи технічної експлуатації та розробки шляхів її удосконалення. У результаті аналізу запропоновано ряд заходів з удосконалення системи технічної експлуатації тепловозів, серед яких організація пункту ТО з оглядовими канавами, удосконалення способів обслуговування локомотивів машиністами. Розраховані основні показники ремонту тепловозів ТЭМ2 у депо і запропоновано відповідне технологічне оснащення, яке необхідне для проведення ремонтів даного виду. Розроблено рекомендації по обслуговуванню тепловозів ТЭМ2 машиністами, що перекваліфіковуються з тепловозів ЧМЭ3. Розроблена технологія очищення секцій холодильника при перевірці на протікання охолоджувачів. Для цього підібрано додаткове обладнання для створення необхідного тиску подачі водоповітряної суміші в секцію холодильника. Результати роботи можуть бути впроваджені у локомотивному депо. Результати роботи можуть стати основою для створення дослідної установки, яка дозволить впровадити метод очищення секцій холодильника при їхній перевірці.
 • Item
  Розрахунок життєвого циклу відповідальних вузлів тертя локомотивів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Ющишин, Степан Романович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 44 сторінках, містить 13 ілюстрації, 1 таблицю та 14 використаних джерел. В бакалаврській роботі проведені дослідження для визначення технологічних шляхів підвищення довговічності бабітових підшипників ковзання тягового рухомого складу. Об’єкт розробки – відповідальні вузли тертя тягового рухомого складу. Мета роботи – оптимізація структурних параметрів бабітових підшипників для подовження їх життєвого циклу. Методи дослідження – порівняльні та описові методи аналізу літературних джерел, методи математичного моделювання та функціонального аналізу.
 • Item
  Визначення основних параметрів системи кондиціонування пасажирського вагона при збільшенні кількості пасажирів до 60
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Шеремета, Роман Іванович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 54 сторінках, містить 11 ілюстрацій, 2 таблиці та 10 використаних джерел. Об'єктом дослідження в даній роботі виступають існуючі на даний момент системи кондиціонування пасажирських вагонів відповідно до нормативних документів. Метою даної роботи є перевірка роботи та забезпеченість існуючої системи кондиціонування пасажирського вагона при збільшенні кількості пасажирів до 60 осіб. Методи дослідження. метод аналізу, метод порівняння, метод співставлення, метод підбору по певним показникам, метод заміщення та інші. Результати цієї роботи можна використати при модернізації, подальших шляхів розвитку СКП та оновлення технологічних процесів ремонту пасажирських вагонів при проведенні відповідних ремонтів у відповідних підрозділах підприємств та напрямки зниження навантаження на енергетичну систему вагона.