Якість напруги на приєднаннях змінного струму тягових підстанцій постійного струму

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний гірничий університет, Дніпропетровськ
Abstract
UK: У статті представлені результати експериментального дослідження якості напруги на приєднаннях змінного струму тягових підстанцій електрифікованих залізниць постійного струму. Показано, що для поліпшення електромагнітної сумісності з живлячою енергосистемою і підвищення енергоефективності при впровадженні швидкісного руху доцільно реалізовувати концепцію «глибокого вводу».
RU: В статье представлены результаты экспериментального исследования качества напряжения на присоединениях переменного тока тяговых подстанций электрифицированных железных дорог постоянного тока. Показано, что для улучшения электромагнитной совместимости с питающей энергосистемой и повышения энергоэффективности при внедрении скоростного движения целесообразно реализовывать концепцию «глубокого ввода».
EN: The results of experimental research the quality of voltage connections on AC electrified railways traction substations DC. It is shown that to improve the electromagnetic compatibility of the supply grid and energy efficiency in the implementation of high-speed expedient to implement the concept of "deep entry".
Description
В. Сиченко: ORCID 0000-0002-9533-2897
Keywords
якість електроенергії, постійний струм, змінний струм, тягова підстанція, качество электроэнергии, постоянный ток, переменный ток, тяговая подстанция, quality of electric power, direct current, alternating current, traction substation, КІСЕ
Citation
Сиченко, В. Г. Якість напруги на приєднаннях змінного струму тягових підстанцій постійного струму / В. Г. Сиченко // Гірнича електромеханіка та автоматика : наук.-техн. зб. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 93. – С. 9–13.