Розрахунок системи електропостачання для частини енергетичної системи між підстанціями 110 кВ Синельникове-Запоріжжя. Активні регулятори потужності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи бакалавра: 82с., 22 рис., 30 табл., 8 джерел. Об’єкт розробки – частина енергетичної системи між підстанціями 110 кВ Синельникове-Запоріжжя. Мета роботи – розрахунок системи електропостачання між підстанціями підстанціями 110 кВ Синельникове-Запоріжжя. Для досягнення даної мети виконано розрахунок навантажень на систему тягового електропостачання, вибір контактної мережі, проведено механічний розрахунок контактної підвіски, розрахунок струмів короткого замикання та вибір основного обладнання тягової підстанції, виконано проектування сонячної електростанції, розрахунок кабельної лінії електропересилання та вибір параметрів релейного захисту кабельної лінії. Результати роботи можуть стати основою для розробки системи електропостачання між підстанціями Синельникове-Запоріжжя.
ENG: Explanatory note to the bachelor's qualification work: 82 p., 22 figures, 30 tables, 8 sources. The object of development is a part of the power system between 110 kV Sinelnikove-Zaporizhzhia substations. Purpose - to calculate the power supply system between 110 kV Sinelnikove-Zaporizhzhia substations. To achieve this goal, we calculated the loads on the traction power supply system, selected the contact network, performed a mechanical calculation of the contact suspension, calculated short-circuit currents and selected the main equipment of the traction substation, designed a solar power plant, calculated the power transmission cable line and selected the parameters of the cable line relay protection. The results of the work can serve as a basis for the development of a power supply system between the Sinelnikovo-Zaporizhzhia substations.
Description
Keywords
електропостачання, контактна мережа, сонячна електростанція, релейний захист, power supply, contact network, solar power plant, relay protection, ВКР, КІСЕ
Citation
Бирсан О. О. Розрахунок системи електропостачання для частини енергетичної системи між підстанціями 110 кВ Синельникове-Запоріжжя. Активні регулятори потужності : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец.141–Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка / наук. керівник Д. О. Босов ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 83 с.