Control of Tandem-Type Two-Wheel Vehicle at Various Notion Models Along Spatial Curved Lay of Line

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний гірничий університет
Abstract
EN: Wheeled vehicle is considered as a material point under the conditions of non-uniform movement along curved spatial lay of line. Hodograph in a class of spatial lines describes kinematics of a vehicle. A kinetostatics problem of tandem-type two-wheel vehicle is being solved. Equivalent contact dynamics are being determined.
UK: Двоколісний екіпаж розглядається як матеріальна точка при нерівномірному русі по просторовій криволінійній трасі. Кінематика екіпажу представлена через годограф в класі спірале-гвинтових ліній. Розв’язується задача кінетостатики двоколісного екіпажу тандемної схеми, визначаються еквівалентні контактні рушійні сили.
RU: Двухколёсный экипаж рассматривается как материальная точка при неравномерном движении по пространственной криволинейной трассе. Кинематика экипажа описывается годографом в классе спиралевинтовых линий. Решается задача кинетостатики двухколёсного екипажа тандемной схемы, определяются еквивалентные контактные движущие силы.
Description
Keywords
hodograph, kinematics, kinetostatics, Euler-Lagrange equations, equivalent contact dynamics, static invariants, годограф, кінематика, кінетостатика, рівняння Ейлера-Лагранжа, еквівалентні сили, статичні інваріанти, кинематика, кинетостатика, уравнения Ейлера-Лагранжа, еквивалентные силы, статические инварианты, КТМЕХ
Citation
Control of tandem-type two-wheel vehicle at various notion models along spatial curved lay of line: [препринт] / А. S. Beshta, V. V. Kravets, К. М. Bass, Т. V. Kravets, L. А. Tokar // Енергетика, керування та інформаційні технології в геотехнічних системах : зб. наук. пр. / Нац. гірничий ун-т. — Дніпропетровськ, 2015. — С. 27—32.