Introduction of a Corporate Security Risk Management System: The Experience of Poland

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Abstract
ENG: To ensure the economic security of companies, it is necessary to introduce a risk management system based on the use of various tools, especially financial ones. The purpose of the article is to scientifically substantiate the paradigm of integration of the risk management mechanism into the system of economic security in companies on the basis of risk-oriented management. The main study method was an online survey of 50 Polish companies in January–April 2021 using a developed questionnaire consisting of 40 questions. According to the results of the expert survey, it is determined that regardless of the type of economic activity of the enterprise, the main goal of introducing risk-oriented management is to preserve assets and increase the efficiency of financial and economic processes. The introduction of risk-oriented management is perceived as a tool to increase the value of the company and ensure the achievement of strategic goals. Fraud is a significant risk to the state of economic security for modern enterprises. To prevent the fact of fraud, taking into account the specifics of the operation of companies, it is suggested to conduct an annual examination. As a result, the suggested procedure should include an audit (audit of financial statements, forensics, transition to international financial reporting standards, audit of systems and processes), assessment (assessment for audit and reporting in accordance with international financial reporting standards, risk management assessment in accordance with international standards, assessment of the effectiveness of economic security), tax analytics (identification of tax risks, analysis of compliance with tax legislation, tax audit), and a due diligence procedure for investment objects.
UKR: Мета. Підвищення соціального та економічного ефекту функціонування машинобудівних підприємств шляхом інноваційного і системного підходу до управління цими підприємствами. Методика. Огляд онлайн використаний за логікою традиційної методології огляду. Завдання масового огляду – визначити відносини між різними змінними (наприклад, між соціально-економічним статусом і політичними перевагами). Це – огляд групи людей, об’єднаних сформованими звичаями: підгрупи населення, яка дозволяє зробити обґрунтовані висновки про населення як цілісність. Як правило, в аналізі отриманих даних використані різні методи кількісних вимірів: кореляційний аналіз, регресійний аналіз і т.п. В термінах технології і організації, найновіший онлайн-огляд самий близький до традиційної схеми масових поштових оглядів, метод, який має більш ніж століття практики. Результати. В результаті, запропонована процедура включає аудит (аудит фінансових декларацій, красномовства адвоката, переміщення до міжнародних стандартів фінансової звітності, аудит систем і процесів), оцінку (оцінка для аудиту і повідомляючи відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, ризикують оцінку управління відповідно до міжнародних стандартів, оцінка ефективності економічної безпеки), податкову аналітику (ототожнення податкових ризиків, аналізу згоди з податковим законодавством, податковий аудит), і більш прискіпливу процедуру відбору інвестиційних об'єктів. Наукова новизна. Згідно з результатами досвідченого огляду, визначено, що незважаючи на вид господарської діяльності підприємства, головна мета впровадження ризик-орієнтованого управління – зберегти активи і збільшити ефективність фінансових і економічних процесів. Впровадження ризик-орієнтованого управління сприймається як інструмент, щоб збільшити значення компанії і гарантувати досягнення стратегічних цілей. Фальсифікація – істотний ризик з боку економічної безпеки держави для сучасних підприємств. Щоб запобігти факту фальсифікації, зважаючи на специфіку дій компаній, запропоновано проводити річний огляд. Практична значимість. В першу чергу перспективи для подальших вивчень включають збільшення основи відповідачів – кількість Польських компаній. Це потребує збільшити число даних компаній до 150. Це потрібно, тому що, згідно з вивченням відповідачів, Польські компанії із штатом менше 100 працівниками не мають ніякої політики управління ризику. Крім того, збільшення числа відповідачів дозволить додаткову статистичну верифікацію і висновки відносно характеристики дослідних зразків (наприклад, економічний сектор, число працівників, і т.п.).
Description
I. Leonidov: ORCID 0000-0001-7369-2464
Keywords
risk management; security; marketing tools; fraud; investment, ризик-менеджмент, безпека, маркетингові інструменти, фальсифікація, інвестиції, КМЕіСГД
Citation
Kalina I., Khurdei V., ShevchukV., Vlasiuk T., Leonidov I. Introduction of a Corporate Security Risk Management System: The Experience of Poland. Journal of Risk and Financial Management. 2022. Vol. 15, Iss. 8. 335. DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm15080335.