Підвищення ефективності електроприводів на підприємствах по ремонту рухомого складу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: В магістерській роботі проведено аналіз технічних характеристик електроприводів нестандартного обладнання, яке прийнято в якості базового. Показана актуальність підвищення енергетичних показників електродвигунів приводів для країни. Проаналізовано можливі способи підвищення коефіцієнтів потужності та корисної дії та обрано раціональний. Запропонована методика досліджень, з використання якої проведено дослідження для двигунів серій АИР, АИС, АМУ. Мета роботи – оцінити кількісну зміну втрат активної потужності при заміні недовантажених асинхронних двигунів нерегульованих електроприводів на підприємствах по ремонту рухомого складу залізниць при використанні двигунів різних серій.
EN: In this work, the analysis of technical characteristics of electric drives of the non-standard equipment which is accepted as basic is carried out. The current interest for increasing of the energy performance of electric drive motors in Ukraine is demonstrated. Possible ways to increase power and efficiency factors are analyzed and a rational way is chosen. A research method was developed and applied for the investigation of AIR (АИР), AIS (АИС), AMU (АМУ) engines series. The purpose of this work was to estimate the quantitative change of active power losses when replacing underloaded asynchronous motors of unregulated electric drives at enterprises for repair of railway rolling stock when using engines of different series.
Description
Keywords
ефективність, електропривід, рухомий склад, асинхронний двигун, нестандартне обладнання, енергетичні показники двигунів, мийна машина ММ506, недовантажені двигуни, efficiency, electric drive, rolling stock, asynchronous motor, non - standard equipment, energy indicators of motors, cleaning machine MM506, underloaded motors, ВКР
Citation
Гацуляк А. В. Підвищення ефективності електроприводів на підприємствах по ремонту рухомого складу : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 – eлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник О. Л. Маренич ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 89 с.