Магістерські роботи кафедри Електротехніка та електромеханіка (КЕТЕМ)

Permanent URI for this collection

UKR: Магістерські роботи кафедри Електротехніка та електромеханіка (КЕТЕМ)
ENG: Master Thesis "Electrical Engineering and Electromechanics"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  Створення апаратно-програмного комплексу діагностування режимів зарядження тягового акумулятора електромобіля
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Василенко, Олексій Олександрович
  UKR: Магістерська робота виконана на 81 сторінці, містить 61 ілюстрацію, 2 таблиці та 31 використане джерело. В магістерській роботі проведене теоретичне дослідження з розробки апаратно-програмного комплексу діагностування режимів зарядження тягового акумулятора електромобіля. За допомогою однопалатного мікрокомп’ютеру Arduino було розроблено базову платформу цього комплексу. Крім того, було проаналізовано стан та роль електромобіля у сьогоденні. Проаналізовані типи існуючих зарядок, їх класифікацію, а також потужність. Ми детально обґрунтували також ті інструменти, які можуть допомогти при розробці системи зарядження. З’ясували, що таке мікрокомп’ютер та серія ESP 32, їх переваги, недоліки та потенціал. Багато часу було переділено надано на програмний код мікрокомп’ютеру за допомогою середовища Arduino IDE. За допомогою рисунків було представлено основні моменти коду, який бере участь як у програмній частини, так і при розробці самого інтерфейсу. Об’єктом дослідження є однопалатний мікрокомп’ютер ESP-32 Wemos D1 Mini. Предмет дослідження – розробка системи зарядження електромобіля за допомогою мікроконтролера. Метод дослідження – аналітичний.
 • Item
  Вплив характеру зміни електротягових напруги та струму на технологічні втрати електричної енергії в силових колах електровозу ВЛ8
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Большак, Артем Васильович
  UKR: Магістерська робота виконана на 72 сторінках, містить 7 ілюстрацій, 9 таблиць та 17 літературних джерел. В магістерській роботі проведено аналіз впливу характеру зміни електротягових напруги та струму на технологічні втрати електричної енергії в силових колах електровозу. Розглянуті методи розрахунки потужності та втрат електричної енергії в силових колах електровозу ВЛ8. Визначені імовірнісні закономірності зміни тягового струму та напруги електровоза, проведена оцінка технологічних втрат електроенергії на дослідній ділянці та розрахований ККД. Розглянуті основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях для машиніста електровоза. Мета дослідження полягає в визначенні втрат енергії на електровозі, підборі підходящого закону розподілення, а також запропонуванні підходу для вирішення проблеми. Об’єкт дослідження – електровоз постійного струму ВЛ8. Предмет дослідження – вплив зміни електротягових напруги та струму на втрати електричної енергії в силових колах електровозу ВЛ8. Метод дослідження – аналітичний.
 • Item
  Енергозбереження засобами електроприводу на підприємствах залізниць
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Трушина, Тетяна Юріївна
  UKR: Магістерська робота виконана на 70 сторінках, містить 4 рисунка, 5 таблиць та 30 літературних джерел. Об’єкт розробки — запропонований алгоритм (методика) досліджень по ефективності енергозбереження шляхом перемикання статорної обмотки з трикутника на зірку. Мета роботи – розробка рекомендацій по енергозбереженню в електродвигунах електроприводів нестандартного обладнання на підприємствах залізниць з ремонту декількох видів рухомого складу Метод дослідження — з використанням запропонованого алгоритму проведені розрахунки по кількісній оцінці ефективності обраного заходу по енергозбереженню.
 • Item
  Оцінка енергоефективності найбільш завантажених електроприводів мостових кранів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Самарський, Юрій Олександрович
  UKR: Магістерська робота виконана на 55 сторінках, містить 27 ілюстрацій, 4 таблиці, 1 додаток та 12 використаних джерел. В магістерській роботі розглянуто будову однобалкових та двобалкових мостових кранів, класифікацію мостових кранів, будову електроприводів мостових кранів та наведено опис технологічного процесу переміщення вантажу та вимоги до його виконання. Виконано розрахунок параметрів для асинхронного двигуна механізму підйому. Приведені імітаційні моделі пуску асинхронного двигуна та графіки перехідних процесів в двигуні під час його пуску. Виконано розрахунок енергоефективності імітаційних моделей пуску асинхронного двигуна. Розроблені основи охорони праці та безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи полягає в дослідженні процесу пуску асинхронного електроприводу механізму підйому мостового крану та порівняння величини витрат електричної енергії при прямому, реостатному та частотному пусках. Об’єкт дослідження – асинхронний електропривод механізму підйому вантажу мостового крану. Метод дослідження та апаратура – засоби імітаційного моделювання Simulink в програмі Matlab.
 • Item
  Дослідження режимів роботи захисної апаратури кіл електрорухомого складу залізниць
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Лисенко, Максим Владиславович
  UKR: Магістерська робота виконана на 60 основних сторінках, містить 26 ілюстрації, 3 таблиці та 15 використаних джерел. Метою магістерської дипломної роботи дослідження режимів захисної апаратури кіл електрорухомого складу залізниць В розділі 1 показано, опис захисної апаратури електрообладнання залізниці Розділ 2 – опис принципу дії сучасних однолінійних компонентів типу Arduino. У розділі 3 – розробка схеми реле напруги. Розділ 4 – розробка реле струму. Розділ 5 – дослідження перехідних режимів в датчиках напруги і струму в аварійних режимах.
 • Item
  Розрахунки та аналіз технологічних втрат електричної енергії в електровозах ВЛ11М
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Шірінзад, Мохсен Кіюмарс
  UK: Магістерська робота виконана на 61 сторінці, містить 11 рисунків, 8 таблиць та 25 використані джерела. В магістерській роботі виконано імовірнісно-статистичну обробку статистичних даних напруги на струмоприймачі і тягового струму електровоза ВЛ11М на основі теорії випадкових величин. Було визначено складові повної потужності електровоза для режиму з випадковими напругою і струмом, а також продуктивні і непродуктивні втрати електроенергії в силових колах електровозів ВЛ11М. Мета дослідження була оцінка впливу випадкового характеру зміни напруги і струму на технологічні витрати електричної енергії в електровозах постійного струму ВЛ11М.
 • Item
  Розробка та дослідження моделі тягового двигуна для високошвидкісного наземного транспорту (комплексна випускна робота)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Чуприна, Єгор Михайлович
  UK: Магістерська робота виконана на 65 сторінках, містить 52 рисунки, 6 таблиць та 18 використані джерела. В магістерській роботі були розглянуті загальні питання загальні питання магнітолевітаційного транспорту, описані основні варіанти реалізації систем підвісу, надані недоліки та переваги цих систем, описана будова та принцип роботи маглевів. Була представлена концепція інноваційної системи керування шляховим елементом на базі системи живлення шляхової структури. Також були розглянуті можливі варіанти реалізації цієї системи та надані функціональні схеми та топологія представленої структури. Проведено опис надпровідної системи маглеву та розрахунок параметрів електродинамічної системи підвісу. Була досліджена функціональна схема та характеристики маглеву за допомогою імітаційної моделі. Виконане моделювання та візуальне представлення топології системи котушок живлення шляхового елемента на базі шляхової структури. Мета дослідження є розробка інноваційної системи початкового руху магнітолевітаційного транспорту на основі системи SCMaglev. Об’єкт дослідження – система тяга магнітолевітаційного транспорту.
 • Item
  Аналіз впливу експлуатаційних показників на енергоефективність промислових електроприводів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Прудкогляд, Юлія Олександрівна
  UK: Метою роботи був аналіз впливу коефіцієнта навантаження двигуна на енергетичну ефективність електропривода та кількісна оцінка ефективності заміни недовантаженого двигуна двигуном меншої потужності з точки зору зменшення втрат в двигуні. В роботі розкрито поняття енергоефективності, визначено потенційні умови її підвищення в загальнопромислових електроприводах в прив’язці до запровадженої Енергетичної стратегії України, проаналізовано основні критерії енергоефективності. Показано, що для оцінки енергоефективності електромеханічної системи, можна застосовувати поняття коефіцієнту корисної дії, також узагальненого критерію енергоефективності. Розглянуто основні практичні заходи по підвищенню енергоефективності електроприводів. Містить матеріали дослідження впливу експлуатаційних показників на енергетичну ефективність електропривода, вимоги безпеки праці під час виконання робіт з розробки і експлуатації електроприводів, а також діям персоналу у разі виникнення надзвичайних ситуацій. В загальних висновках і рекомендаціях містяться основні положення та рекомендації отримані в результаті проведених досліджень.
 • Item
  Проектування електропривода пасажирського ліфта та аналіз його енергоефективності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Повар, Олег Дмитрович
  UK: Магістерська робота виконана на 56 сторінках, містить 13 рисунків, 3 таблиці та 16 використані джерела. В магістерській роботі було з проектовано електропривід пасажирського ліфта та про аналізовано енергоефективність системи. Розібрано основну будову стандартного пасажирського ліфта та його принцип роботи. досліджено електродвигун, визначено передавальний момент редуктора та його вибір, досліджено важливі показники статичних моментів, моментів інерції, коефіцієнта жорсткості електропривід – робоча машин.. Перевірено двигун по нагріву обґрунтували вибір електроприводу показано шляхи підвищення надійності за рахунок застосування реле на сучасній високонадійній елементній базі. Проведена ідея використання частотного перетворювача, надані принципові схеми такого блоку.
 • Item
  Визначення раціональних варіантів приєднання вітрових електростанцій до системи тягового електропостачання залізниць України електрифікованих за системою тяги змінного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Мася, Сергій Володимирович
  UK: Магістерська робота виконана на 57 сторінках, містить 11 ілюстрацій, 8 таблиць та 17 використаних джерел. В магістерській роботі виконано аналіз впливу потужності інтегрованої вітрової електростанції на струми короткого замикання в розподільчих установках тягової підстанції змінного струму, яка входить до системи тягового електропостачання залізниць України. Проаналізовано структурні особливості та характеристики основного обладнання тягової підстанції «Дубно» а також майбутньої вітрової електростанції. Розроблено схеми заміщення на основі яких виконано розрахунки струмів трифазного короткого замикання на шинах тягової підстанції у разі збільшення потужності приєднаної вітрової електростанції. Розглянуто питання охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях, які є актуальними в процесі експлуатації вітрової електростанції. Мета дослідження полягає у створенні еквівалентних розрахункових схем заміщення електротехнічної системи «тягова підстанція змінного струму – вітрова електростанція» у режимах короткого замикання в розподільчих установках тягової підстанції при різних варіантах приєднання вітрової електростанції та встановлення на цій основі характеру зміни діючих значень згаданих струмів короткого замикання при збільшення потужності приєднаної вітрової електростанції. Об’єкт дослідження – електротехнічна система «тягова підстанція змінного струму вітрова електростанція». Предмет дослідження – струми трифазного короткого замикання у розподільчих установках тягової підстанції. Метод дослідження – аналітичний.
 • Item
  Розробка та дослідження моделі тягового двигуна для високошвидкісного наземного транспорту (комплексна випускна робота)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Голота, Олександр Олександрович
  UK: Магістерська робота виконана на 70 сторінках, містить 50 рисунків, 6 таблиць та 20 використаних джерел. В магістерській роботі було виконано дослідження котушок живлення шляхової структури, представлено загальну інформацію про магнітолевітаційний транспорт, виконаний аналіз цього виду транспорту, а також основні варіанти реалізації системи підвісу маглевів, визначено їх переваги та недоліки. Представлено концепцію інноваційної системи керування шляховим елементом на базі системи живлення шляхової структури та розглянуті можливі варіанти реалізації цієї системи, надані фунціональні схеми та топологія представленої структури. Було проведено розрахунок параметрів системи підйому маглева з електродинамічним підвісом. Досліджено функціональну схему та характеристики маглева за допомогою імітаційної моделі. Розроблено топологію ввімкнень у вигляді схем та таблиць, а також було виконана візуалізація цієї системи за допомогою 3D-моделювання котушок шляхової структури. Мета дослідження полягає в розробці інноваційної системи початкового руху магнітолевітаційного транспорту. Об’єкт дослідження – магнітолевітаційний транспорт з електродинамічною системою підвісу.
 • Item
  Вплив стохастичного характеру зміни живлячої напруги на роботу тягового електроприводу постійного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Воскобойник, Віталій Миколайович
  UK: В магістерській роботі було розраховано і проаналізовано електромагнітні процеси в тяговому електроприводі постійного струму при стохастичній зміні, шляхом поштовхів-зростань і поштовхів – спадів, живлячої напруги. Розрахунки виконано імовірнісно - статистичним методом. Було оцінено амплітуду поштовхів струму в обмотці якоря та обмотці збудження, а також рекуперативних струмів при дії поштовхів спадів Запропоновано способи недопущення або ж зменшення стрибків струму . Дослідно було оцінено ефективність роботи тягових електроприводів постійного струму при дії на них поштовхів живлячої напруги. Об’єкт дослідження – тяговий електропривод електровозу постійного струму ДЕ1.
 • Item
  Дослідження перехідних процесів в синхронних генераторах з використанням імітаційного моделювання
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Самойленко, Микола Юрійович
  UK: В роботі проведено аналіз основних видів перехідних процесів, що мають місце в синхронному генераторі гідроагрегату електростанції. На основі науково-технічної літератури за напрямом досліджень та іншої наявної технічної інформації, використовуючи традиційні методи імітаційного моделювання, розроблено комп’ютерну модель синхронного генератора гідроагрегату електростанції в програмному середовищі Multisim пакету прикладних програм Electronic Workbench і на ній кількісно і якісно проведено дослідження перехідних процесів при виникненні короткого замикання в мережі, а також оцінено його вплив на роботу синхронного генератора. Результати моделювання було порівняно із протоколами періодичних випробувань на коротке замикання синхронного генератора, які проводяться в комплексі робіт на Середньодніпровській ГЕС (м. Кам’янське), що показало високу ступінь адекватності розробленої моделі.
 • Item
  Розробка моделі для визначення струмів короткого замикання в електротехнічному комплексі з інтегрованою сонячною електростанцією
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Оскаленко, Володимир Володимирович
  UK: В магістерській роботі проведено аналіз впливу потужності приєднаної сонячної електростанції на струми короткого замикання в розподільчих установках тягової підстанції постійного струму, яка належить до системи тягового електропостачання залізниць України. Представлена інформація щодо роботи Самбірської сонячної електростанції, її конструктивні та структурні особливості. Розроблено схему заміщення на основі якої здійснено розрахунки струмів двофазного та трифазного короткого замикання на шинах тягової підстанції у разі зростання потужності приєднаної сонячної електростанції. Розглянуто питання охорони праці та безпеки життєдіяльності, які мають суттєве значення в процесі експлуатації сонячної електростанції. Мета дослідження полягає в розробці моделі для прогнозування значень струмів короткого замикання у режимах трифазного та двофазного короткого замикання. Об’єкт дослідження – електротехнічний комплекс «тягова підстанція постійного струму сонячна електростанція». Предмет дослідження – струми трифазного та двофазного короткого замикання у розподільчих установках тягової підстанції. Метод дослідження – аналітичний.
 • Item
  Проектування електроприводу компресорної станції та аналіз її енергоефективності
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Ніжнік, Олексій Андрійович
  UK: В магістерській роботі приведений аналіз технологічного процесу, в якому особлива увага звернена на компресорну установку. Проведена порівняльна характеристика поршневих та гвинтових компресорів. розглянуті методи регулювання частоти обертання асинхронного двигуна та обраний тип електродвигуна для поршневої компресорної станції А2ХДЗК 100/320.Розрахований перетворювач частоти. Проведене дослідження перехідних процесів у електродвигуні компресора під час його пуску за допомогою графоаналітичного методу. Висновком є економічно вигідне використання гвинтових компресорів. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи проектування електропрводу компресорної станції та аналіз її енергоефективності. Об’єктом дослідження енергоефективності є Дніпровське локомотивне депо.
 • Item
  Дослідження впливу імовірнісної зміни напруги і струму на енергетичні показники електроприводу електропоїздів постійного струму
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Мехравар, Фарід Мазахір Огли
  UK: В магістерській роботі виконано імовірнісно-статистичну обробку реєстрограм напруги і струму на основі теорії випадкових величин і теорії випадкових процесів. Визначено коефіцієнт потужності та коефіцієнт реактивної потужності ,складові повної потужності та коефіцієнт корисної дії електропривода моторного вагона електропоїзда постійного струму ЕПЛ2Т для режиму з випадковими напругою і струмом. Розглянуто охорону праці та безпеку життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях, зокрема при пожежі, на тяговому рухомому складі. Мета дослідження полягає в оцінці впливу існуючого випадкового характеру зміни напруги і струму на енергетичні показники електроприводу електропоїздів постійного струму.
 • Item
  Розробка автоматизованого електропривода ескалатора
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Колісник, Костянтин Валерійович
  UK: В магістерській роботі виконано проектування та створення системи автоматизованого керування електроприводом ескалатора, проведено аналіз можливих рішень та визначено оптимальну елементну базу для створення проекту. Розроблено та відтворено на рівні симуляції в програмному середовищі ZelioSoft 2 роботу автоматики, що реалізована на базі інтелектуального реле ZelioLogic SR2B201BD. Розроблені основи охорони праці та безпеки при обслуговувані мотор-компресора. Мета дослідження полягає в розробці автоматизованого електропривода ескалатора ЕТ-3М Дніпровського метрополітену. Об’єкт дослідження – електропривод ескалатора. Предмет дослідження – автоматизація технологічного процесу переміщення в модернізованому електроприводі. Метод дослідження – аналітичний.
 • Item
  Дослідження впливу інтеграції вітрової електростанції у склад системи тягового електропостачання на струми короткого замикання тягової підстанції
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Загравський, Станіслав Володимирович
  UK: В магістерській роботі проведено аналіз впливу потужності приєднаної вітрової електростанції на струми короткого замикання в розподільчих установках тягової підстанції постійного струму, яка належить до системи тягового електропостачання залізниць України. Представлена інформація щодо впровадження вітрової електростанції Старий Самбір, її конструктивні та структурні особливості. Розроблено схему заміщення на основі якої здійснено розрахунки струмів короткого замикання на шинах тягової підстанції у разі зростання потужності приєднаної вітрової електростанції. Висвітлено ключові моменти щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності в процесі експлуатації вітрової електростанції. Мета дослідження полягає в оцінці обсягу необхідної модернізації елементів системи тягового електропостачання залізниць пов’язаного із підключенням до неї вітрової електростанції. Об’єкт дослідження – електротехнічний комплекс «тягова підстанція постійного струму вітрова електростанція». Предмет дослідження – струми короткого замикання у розподільчих установках тягової підстанції. Метод дослідження – аналітичний.
 • Item
  Математична модель тягового електропривода постійного струму транспортного засобу
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Дерковський, Михайло Дмитрович
  UK: В магістерській роботі розглядається транспортний візок в електроприводі якого використовується двигун постійного струму паралельного збудження. Математична модель привода представлена диференційними рівняннями, що відображають динамічні процеси в приводі при рушанні візка з місця. Представлені результати рішення рівнянь при рушанні з місця завантаженого та не завантаженого візка Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета дослідження полягає в розробці математичної моделі електропривода візка при його рушенні з місця. Об’єкт дослідження – транспортний візок в електроприводі якого використовується двигун постійного струму паралельного збудження. Предмет дослідження – перехідні процеси в електроприводі. Метод дослідження – аналітичний.
 • Item
  Розробка частотного перетворювача для живлення приводу компресора тролейбуса
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Гога, Євген Олександрович
  UK: В магістерській роботі проведено аналіз проблеми переходу від електроприводу постійного струму до асинхронного частотнорегульованого електроприводу компресора тролейбуса. Розроблено варіант схеми частотного перетворювача для живлення асинхронного електродвигуна приводу компресора, проведено розрахунок навантажень інвертора, виконано підбір силових ключів, ємнісного фільтру. Розроблені основи охорони праці та безпеки при обслуговувані мотор-компресора. Мета дослідження полягає в розробці раціонального рішення при переході від приводу компресора на постійному струмі до регульованого асинхронного електроприводу з перетворювачем частоти. Об’єкт дослідження – електропривод компресора тролейбуса. Предмет дослідження – електромагнітні процеси та характеристики в модернізованому електроприводі. Метод дослідження – аналітичний.