Проектування електропривода пасажирського ліфта та аналіз його енергоефективності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UK: Магістерська робота виконана на 56 сторінках, містить 13 рисунків, 3 таблиці та 16 використані джерела. В магістерській роботі було з проектовано електропривід пасажирського ліфта та про аналізовано енергоефективність системи. Розібрано основну будову стандартного пасажирського ліфта та його принцип роботи. досліджено електродвигун, визначено передавальний момент редуктора та його вибір, досліджено важливі показники статичних моментів, моментів інерції, коефіцієнта жорсткості електропривід – робоча машин.. Перевірено двигун по нагріву обґрунтували вибір електроприводу показано шляхи підвищення надійності за рахунок застосування реле на сучасній високонадійній елементній базі. Проведена ідея використання частотного перетворювача, надані принципові схеми такого блоку.
EN: The master's thesis is performed on 56 pages, contains 13 figures, 3 tables and 16 sources used. In the master's thesis the electric drive of the passenger elevator was designed and the energy efficiency of the system was analyzed. The basic structure of a standard passenger elevator and its principle of operation are analyzed. the electric motor is investigated, the transfer moment of a reducer and its choice is defined, important indicators of static moments are investigated, moments of inertia, the coefficient of rigidity of the electric drive - the working machine. The idea of using a frequency converter is carried out, the schematic diagrams of such a unit are given.
Description
Keywords
пасажирські ліфти, електропривод, мікроконтролер, реле, електрообладнання, частотний перетворювач, асинхронний електродвигун, схема керування, момент інерції, passenger elevators, electric drive, microcontroller, relay, electrical equipment, frequency converter, asynchronous motor, control circuit, moment of inertia, ВКР, КЕТЕМ
Citation
Повар О. Д. Проектування електропривода пасажирського ліфта та аналіз його енергоефективності : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник Р. В. Краснов ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 67 с.