Інші праці КЕТЕМ

Permanent URI for this collection

RU: Другие труды
EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 88
 • Item
  Дослідження робочих характеристик асинхронного двигуна аналітичним методом
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Яременко, Володимир Анатолійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 41 сторінці основного тексту, містить 15 ілюстрацій, 2 додатки, 8 таблиць та 9 використаних джерел. В бакалаврській роботі аналітичним методом проведено дослідження робочих характеристик асинхронного двигуна з фазним ротором типу АК-51/4. В основу аналітичного методу покладено стандартну методику, яка базується на результатах дослідів неробочого ходу і короткого замикання. Отримані результати представлено як в чисельному вигляді, так і у вигляді графічних залежностей. Розроблено заходи з охорони праці і безпеки в надзвичайних ситуаціях при виконанні випробувань електричних машин.
 • Item
  Розробка системи контролю температури тягової батареї електромобіля
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Сальнік, Вадим Сергійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 82 сторінках, містить 40 ілюстрацій, додаток та 17 використаних джерел. В бакалаврській роботі виконано розробку апаратно-програмного мікропроцесорного комплексу для контролю за температурою тягової батареї електромобіля. В роботі розглянуто особливості режимів роботи тягової батареї електромобілів. Проведено аналітичний огляд існуючих датчиків температури. Розроблено два варіанти принципових схем та конструкцій датчика температури тягової акумуляторної батареї електромобіля. Розроблено принципову схему та відповідне програмне забезпечення мікроконтролерного блоку контролю температури тягової батареї електромобіля. Розглянуто основні правила з охорони праці та безпеки при обслуговувані та ремонті електроустановок користувачів.
 • Item
  Впровадження інтелектуального реле Zelio в систему керування головним приводом мостового крану
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Гук, Ярослав Геннадійович
  UKR: Дипломна бакалаврська робота виконана на 42 сторінки, містить 12 ілюстрацій, 2 таблиці та 12 використаних джерел. В роботі виконано аналіз існуючої системи керування головного приводу мостового крану. Встановлено, що існуюча релейно-контакторна система керування має ряд досить чуттєвих недоліків. Автором запропоновано більш ефективне схемне рішення керування головним приводом мостового крану за допомогою програмованого інтелектуального реле Zelio та запропоновано програму для реалізації функцій старої релейно-контакторної схеми в програмі ZelioSoft на мові східчастих діаграм LADDER. Сформульовані основні вимоги охорони праці при експлуатації головного приводу мостового крану, а також в схемі керування Zelio апаратні засоби безпеки (сигналізація, блокування). Мета дослідження ‒ заміна існуючої системи керування електропривода мостового крану на більш сучасну, проектування алгоритму роботи та написання програми в середовищі Zelio Soft 2.
 • Item
  Розробка мікроконтролерного блока керування зарядного пристрою електромобіля
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Власюк, Євген Олександрович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 96 сторінках, містить 29 ілюстрації, 3 додатки та 32 використаних джерела. В бакалаврській роботі виконано розробка та створення електричної схеми для реалізації мікроконтролерного блока керування зарядного пристрою електромобіля за допомогою електронного сервісу EasyEDA Розроблена та протестована принципова схема роботи зарядного пристрою для електромобіля в програмному середовищі Flowcode , та на її базі згенеровано Hex cod , C-cod та файл для Assembler . Розібрані основні правила з охорони праці та безпеки при обслуговувані та ремонті електроустановок користувачів .
 • Item
  Розробка теплової схеми заміщення електродвигуна ДК-409 компресора ЕК-7Б
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Баяновський, Олексій Анатолійович
  UKR: Дипломна бакалаврська робота виконана на 47 сторінках, містить 19 ілюстрацій, 2 таблиці та 17 використаних джерел. В роботі проведений аналіз факторів, що впливають на надійність роботи електропривода компресора ЕК-7Б. Встановлено, що найбільший відсоток виходів з ладу електродвигуна ДК-409 компресора ЕК-7Б відбувається по причині прогару обмотки якоря (тепловий пробій ізоляції якірної обмотки). Автором розроблено теплову схему заміщення якоря електродвигуна ДК-409, яка покладена в основу методики розрахунку перевищення температури обмотки якоря та сталі якоря над температурою охолоджуючого повітря. Для оцінки теплового стану електричної машини використано метод теплових схем. За результатами моделювання встановлено, що в неномінальних умовах роботи мотор-компресора можливе перевищення допустимої величини перегріву ізоляції якірної обмотки, що призводить до скорочення строку експлуатації ізоляції майже у два рази. Для підвищення надійності роботи електропривода мотор-компресора, рекомендується: модернізувати пристрої захисту з використанням сучасної мікроелектроніки (запропонована структура уніфікованого пристрою захисту), перехід до застосування ізоляційних матеріалів в обмотці якоря більш високого класу нагрівостійкості, наприклад класу F. Мета дослідження ‒ створення теплової моделі якоря електродвигуна ДК-409 для оцінки його теплової завантаженості при роботі в неномінальних режимах.
 • Item
  Створення апаратно-програмного комплексу діагностування режимів зарядження тягового акумулятора електромобіля
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Василенко, Олексій Олександрович
  UKR: Магістерська робота виконана на 81 сторінці, містить 61 ілюстрацію, 2 таблиці та 31 використане джерело. В магістерській роботі проведене теоретичне дослідження з розробки апаратно-програмного комплексу діагностування режимів зарядження тягового акумулятора електромобіля. За допомогою однопалатного мікрокомп’ютеру Arduino було розроблено базову платформу цього комплексу. Крім того, було проаналізовано стан та роль електромобіля у сьогоденні. Проаналізовані типи існуючих зарядок, їх класифікацію, а також потужність. Ми детально обґрунтували також ті інструменти, які можуть допомогти при розробці системи зарядження. З’ясували, що таке мікрокомп’ютер та серія ESP 32, їх переваги, недоліки та потенціал. Багато часу було переділено надано на програмний код мікрокомп’ютеру за допомогою середовища Arduino IDE. За допомогою рисунків було представлено основні моменти коду, який бере участь як у програмній частини, так і при розробці самого інтерфейсу. Об’єктом дослідження є однопалатний мікрокомп’ютер ESP-32 Wemos D1 Mini. Предмет дослідження – розробка системи зарядження електромобіля за допомогою мікроконтролера. Метод дослідження – аналітичний.
 • Item
  Вплив характеру зміни електротягових напруги та струму на технологічні втрати електричної енергії в силових колах електровозу ВЛ8
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Большак, Артем Васильович
  UKR: Магістерська робота виконана на 72 сторінках, містить 7 ілюстрацій, 9 таблиць та 17 літературних джерел. В магістерській роботі проведено аналіз впливу характеру зміни електротягових напруги та струму на технологічні втрати електричної енергії в силових колах електровозу. Розглянуті методи розрахунки потужності та втрат електричної енергії в силових колах електровозу ВЛ8. Визначені імовірнісні закономірності зміни тягового струму та напруги електровоза, проведена оцінка технологічних втрат електроенергії на дослідній ділянці та розрахований ККД. Розглянуті основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях для машиніста електровоза. Мета дослідження полягає в визначенні втрат енергії на електровозі, підборі підходящого закону розподілення, а також запропонуванні підходу для вирішення проблеми. Об’єкт дослідження – електровоз постійного струму ВЛ8. Предмет дослідження – вплив зміни електротягових напруги та струму на втрати електричної енергії в силових колах електровозу ВЛ8. Метод дослідження – аналітичний.
 • Item
  Енергозбереження засобами електроприводу на підприємствах залізниць
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Трушина, Тетяна Юріївна
  UKR: Магістерська робота виконана на 70 сторінках, містить 4 рисунка, 5 таблиць та 30 літературних джерел. Об’єкт розробки — запропонований алгоритм (методика) досліджень по ефективності енергозбереження шляхом перемикання статорної обмотки з трикутника на зірку. Мета роботи – розробка рекомендацій по енергозбереженню в електродвигунах електроприводів нестандартного обладнання на підприємствах залізниць з ремонту декількох видів рухомого складу Метод дослідження — з використанням запропонованого алгоритму проведені розрахунки по кількісній оцінці ефективності обраного заходу по енергозбереженню.
 • Item
  Оцінка енергоефективності найбільш завантажених електроприводів мостових кранів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Самарський, Юрій Олександрович
  UKR: Магістерська робота виконана на 55 сторінках, містить 27 ілюстрацій, 4 таблиці, 1 додаток та 12 використаних джерел. В магістерській роботі розглянуто будову однобалкових та двобалкових мостових кранів, класифікацію мостових кранів, будову електроприводів мостових кранів та наведено опис технологічного процесу переміщення вантажу та вимоги до його виконання. Виконано розрахунок параметрів для асинхронного двигуна механізму підйому. Приведені імітаційні моделі пуску асинхронного двигуна та графіки перехідних процесів в двигуні під час його пуску. Виконано розрахунок енергоефективності імітаційних моделей пуску асинхронного двигуна. Розроблені основи охорони праці та безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи полягає в дослідженні процесу пуску асинхронного електроприводу механізму підйому мостового крану та порівняння величини витрат електричної енергії при прямому, реостатному та частотному пусках. Об’єкт дослідження – асинхронний електропривод механізму підйому вантажу мостового крану. Метод дослідження та апаратура – засоби імітаційного моделювання Simulink в програмі Matlab.
 • Item
  Дослідження режимів роботи захисної апаратури кіл електрорухомого складу залізниць
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Лисенко, Максим Владиславович
  UKR: Магістерська робота виконана на 60 основних сторінках, містить 26 ілюстрації, 3 таблиці та 15 використаних джерел. Метою магістерської дипломної роботи дослідження режимів захисної апаратури кіл електрорухомого складу залізниць В розділі 1 показано, опис захисної апаратури електрообладнання залізниці Розділ 2 – опис принципу дії сучасних однолінійних компонентів типу Arduino. У розділі 3 – розробка схеми реле напруги. Розділ 4 – розробка реле струму. Розділ 5 – дослідження перехідних режимів в датчиках напруги і струму в аварійних режимах.
 • Item
  Удосконалення методу стендових випробувань ковзних контактів електротранспорту (дисертація)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Аль Саід Ахмад, Мохаммад Ахмад Діаб
  UKR: Дисертація виконана на 115 сторінках, містить 54 ілюстрації, 32 таблиці та 55 використаних джерел. Науковою ідеєю дисертаційної роботи є встановлення нових закономірностей між температурою в зоні ковзного контакту та зносом контактного проводу, який регламентується стандартом, при проведені стендових випробувань різних типів вставок пантографів електротранспорту. Температурний режим сильнострумового ковзного контакту електротранспорту пропонується контролювати за допомогою безконтактних технологій. Отримані в дисертаційній роботі нові закономірності між зносом контактного проводу та температурним показниками сильнострумового ковзного є базисом для удосконалення методу стендовим випробувань, що дозволить зменшити енергетичні та інші витрати під час проведення порівняльних стендових випробувань вставок пантографів різних типів. Мета дослідження — розробка науково-обґрунтованих рекомендацій, щодо удосконалення стандартного методу стендових випробувань вставок струмоприймачів електротранспорту Об’єктом дослідження - процес стендових випробувань вставок пантографів. Предмет досліджень – знос контактного проводу підчас стендових випробувань вставок пантографів.
 • Item
  Система електропостачання приміщення побутово-офісного призначення з використанням відновлювальних джерел енергії та інтегрованою станцією заряджання електромобілів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Шуйський, Микита Сергійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 56 сторінках, містить 8 ілюстрацій, 7 таблиць та 18 використаних джерел. В бакалаврській роботі проведено критичний огляд сучасних тенденцій у галузі використання відновлювальних джерел енергії в системах електропостачання побутових приміщень, обґрунтування вибору джерела та схемних рішень що до його підключення до системи електропостачання. Розроблена принципова схема електропостачання об’єкта, виконано вибір проводів та кабелів, апаратури керування та захисту. Розроблена підсистема заряджання електромобілів. Наведені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.
 • Item
  Проектування електроприводу мостового крану вантажопід’ємністю 10 т
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Сівак, Назар Геннадійович
  UKR: Дипломна кваліфікаційна робота виконана на 50 сторінках, містить 17 ілюстрацій, 10 таблиць та 9 використаних джерел. В дипломній кваліфікаційній роботі проведено виконано розробку електроприводів мостового крану вантажопід‘ємністю 10 т, та надано відповідні рекомендації щодо поліпшення цих характеристик. Розраховано та обрано двигуни механізму підйому, механізму переміщення моста та механізму переміщення візка. Графо — аналітичним способом розв‘язав рівняння електропривода та знайшов час пуску. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета дослідження — проектування електроприводу мостового крану вантажопід’ємністю 10 т. Об’єктом дослідження енергоефективності мостового крана є асинхронний двигун з фазним ротором.
 • Item
  Дослідження робочих характеристик асинхронних двигунів опосередкованим методом
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Риженко, Микита Володимирович
  UKR: Дипломна бакалаврська робота виконана на 43 сторінках, містить 19 ілюстрацій, 6 таблиць та 12 використаних джерел. В ході бакалаврської роботи було проаналізовано існуючі методи визначення робочих характеристик асинхронного двигуна. В результаті аналізу встановлено, що серед них виділяються два – метод безпосереднього навантаження та опосередковані методи, які базуються на дослідах неробочого ходу і короткого замикання. Для вирішення поставленої в роботі задачі було обрано один із опосередкованих методів – побудова кругової діаграми, оскільки, наприклад, для методу безпосереднього навантаження необхідно мати дві однакові машини, що на практиці є не досить зручним. Далі було виконано лабораторні дослідження двигуна АК-61-6 в режимі неробочого ходу та режимі короткого замикання на основі яких було отримано вихідні дані для побудови спрощеної кругової діаграми, з урахуванням відомих припущень отримано сукупність робочих характеристик названого двигуна. Сформульовані основні вимоги охорони праці при експлуатації стенду, а також в схемі керування стендом передбачені апаратні засоби безпеки (сигналізація, блокування). Мета дослідження ‒ вивчення опосередкованих методів отримання робочих характеристик асинхронних двигунів на основі дослідження режимів неробочого ходу і короткого замикання.
 • Item
  Вибір електропривода поворотного круга та дослідження його енергетичних показників
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Ліньов, Олександр Володимирович
  UKR: Дипломна бакалаврська робота виконана на 48 сторінках, містить 15 ілюстрацій, 3 таблиці та 18 використаних джерел. В роботі проведено аналіз можливих схемних та компонувальних рішень електроприводів поворотного кругу для розвороту локомотиву в умовах обмеженого простору. Конструкція поворотного круга виконана у вигляді платформи, яка центральною частиною опирається на стандартний крановий опорно-поворотний пристрій, краї платформи лежать на стандартних кранових візках з колесом діаметром 400 мм. Таке рішення дозволяє уніфікувати несучу конструкцію круга, що дозволяє суттєво зменшити капітальні затрати. Привод платформи редукторний і має два асинхронних двигуна, по одному на візок. Живлення двигунів забезпечує керований напівпровідниковий перетворювач, система керування якого тісно інтегрована в систему керування механізмом в цілому. Застосування сучасного контролера в купі з регульованим електроприводом та з безконтактними давачами положення платформи дозволило побудувати високоефективну, функціональну та надійну систему. Мета дослідження ‒ вибір електропривода поворотного круга та дослідження його енергетичних показників. Об’єкт розробки ‒ електропривод поворотного круга рейкового транспорту.
 • Item
  Розробка системи діагностування та керування зарядом електромобіля на базі мікроконтролера ESP32
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Ковальов, Ярослав Ігорович
  UKR: Дипломна кваліфікаційна робота бакалавра виконана на 49 сторінках, містить 11 ілюстрації, 7 таблиць,11 використаних джерел та 2 додатки. В бакалаврській роботі виконано за допомогою середовища Easy EDA розробку принципової схеми блока живлення та підключення мікроконтролера до блока живлення та датчиків. Розроблено та відтворено в програмному середовищі SolidWorks 2014 3D модель корпусу для установки плати в середину корпуса. Розроблені основи охорони праці та безпеки при обслуговувані акумуляторів. Мета дослідження полягає в тому щоб частіше використовували мікроконтролер ESP32 в електромобілях, щоб прискорити перехід з автомобілів внутрішнього згоряння на електромобілі та для популяризації електромобілів серед звичайних людей.
 • Item
  Розрахунки та аналіз енергетичних показників електроприводу електровозів ДЕ1
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Коваль, Володимир Володимирович
  UKR: Дипломна бакалаврська робота виконана на 48 сторінках, містить 15 ілюстрацій, 2 таблиць та 17 використаних джерел. В бакалаврській роботі виконано імовірнісно-статистичну обробку статистичних даних живлячої напруги і тягового струму електровоза ДЕ1, були проведені розрахунки та проаналізовані коефіцієнти потужностей тягового електроприводу. Також визначено втрати активної потужності в електродвигуні приводу та розраховано коефіцієнт корисної дії електроприводу електровоза ДЕ1. Сформульовані основні вимоги охорони для захисту навколишнього середовища та обслуговуючого персоналу. Мета дослідження ‒ розробка методики розрахунку та аналізу таких енергетичних показників як коефіцієнт корисної дії і коефіцієнтів потужностей для тягового електроприводу електровоза ДЕ1 з урахуванням імовірнісного (стохастичного) характеру зміни живлячої його напруги та тягового струму.
 • Item
  Вибір та обґрунтування схемного рішення для стенду з випробування тягових двигунів рухомого складу метрополітену
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Гурбіч, Іван Сергійович
  UKR: Дипломна бакалаврська робота виконана на 51 сторінці, містить 16 ілюстрацій, 10 таблиць та 16 використаних джерел. В роботі виконано аналіз існуючих підходів при побудові стендів з випробування електричних машин. Встановлено, що енергетичним критерієм працездатності схеми взаємного навантаження є умова компенсації усіх втрат в схемі зовнішніми джерелами. Автором запропоновано енергоефективне схемне рішення стенду взаємного навантаження для випробування тягових електричних машин (ДК117ДМ/ВМ) вагонів метрополітену, лінійний генератор та вольтододаткова машина якого виконані за схемою статичного керованого напівпровідникового перетворювача, що має в своїй структурі ланку змінного струму (регулятор напруги, трансформатор) та ланку постійного струму (некерований випрямляч). Сформульовані основні вимоги охорони праці при експлуатації стенду, а також в схемі керування стендом передбачені апаратні засоби безпеки (сигналізація, блокування). Мета дослідження ‒ аналіз тенденцій розвитку способів та засобів післяремонтних випробувань тягових електродвигунів вагонів метрополітену та обґрунтований вибір схемного рішення для стенду з їх випробування.
 • Item
  Розробка комплексу контролю параметрів зарядження електромобіля на базі мікрокомп'ютера Arduino
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Васильковський, Валентин Андрійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 46 сторінках, містить 11 ілюстрації, 3 таблиць, 2 додатка та 12 використаних джерел. Об’єкт розробки — мікроконтролер ATmega328 який керує зарядом електромобіля. Мета роботи —розробка принципової схеми та конструкціїї зарядного мікропроцесорного пристрою для електромобілів. Метод дослідження та апаратура — на основі аналізу технічної документації була створена принципова схема зарядного пристрою та друкована плата. Також була створена 3D модель корпусу та плати з використанням систем автоматизованого проектування. Результатом роботи є малогабаритний зарядний мікропроцесорний пристрій для електромобіля.
 • Item
  Енергозбереження при ремонті рухомого складу залізниць
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Білик, Андрій Олександрович
  UKR: Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: «Енергозбереження при ремонті рухомого складу залізниць» містить: - 38 сторінок основного тексту, 4 таблиці, 3 рисунки, 17 літературних джерел. Об’єкт розробки — запропонований алгоритм (методика) досліджень по ефективності енергозбереження шляхом заміни постійно недовантаженого двигуна електроприводу, встановленого на мийній машині тягових двигунів, на менш потужній. Мета роботи – дослідження втрат активної потужності в нерегульованих електроприводах нестандартного універсального обладнання для ремонту тягових двигунів електропоїздів. Метод дослідження — з використанням запропонованого алгоритму проведені розрахунки по кількісній оцінці ефективності обраного заходу по енергозбереженню.