Інші праці КЕТЕМ

Permanent URI for this collection

RU: Другие труды
EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 106
 • Item
  Електричні апарати : навчально-методичні рекомендації до виконання контрольного завдання на тему: «Розрахунок електромагнітного контактора»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Устименко, Дмитро Володимирович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення та методику розрахунку електромагнітного контактора.
 • Item
  Електричні апарати : навчально-методичні рекомендації до лабораторної роботи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Устименко, Дмитро Володимирович; Карзова, Оксана Олександрівна; Балійчук, Олексій Юрійович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із дослідження електричних апаратів в умовах лабораторії кафедри електротехніки та електромеханіки УДУНТ. Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання лабораторних робіт, вимоги до аналізу результатів та оформлення робіт.
 • Item
  Визначення раціональної потужності резервної системи електропостачання житлового будинку на основі застосування відновлюваних джерел енергії
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Шуйський, Микита Сергійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 64 сторінках, містить 7 ілюстрацій, 10 таблиць та 31 використане джерело. В магістерській роботі проведено критичний огляд сучасних тенденцій у галузі використання відновлювальних джерел енергії в системах електропостачання побутових приміщень, обґрунтування вибору джерела та схемних рішень що до його підключення до системи електропостачання. Розроблена принципова схема електропостачання об’єкта, виконано вибір обладнання сонячної станції, апаратури керування та захисту. Наведені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.
 • Item
  Аналіз доцільності застосування частотно-регульованих приводів відцентрових насосів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Чигарний, Андрій Вікторович
  UKR: Дипломна магістерська робота виконана на 67 сторінках, містить 30 ілюстрацій, 15 таблиць та 27 використаних джерел. В роботі проведено аналіз режимів роботи насосних установок та способів керування їх продуктивністю. Встановлено, що для насосних станцій які працюють в умовах суттєвого коливання тиску та витрати в мережі найбільш енергоефективним є спосіб регулювання швидкості обертання робочого колеса насосу. Порівняння витрат енергії в насосній установці при різних способах керування режимами її роботи показало, що при дроселюванні напірного трубопроводу споживана установкою потужність знижується за лінійним законом, а при частотному регулюванні ‒ за кубічним законом. Так при зменшенні витрати в мережі на 15 %, використовуючи дроселювання напірного трубопроводу, досягається зменшення витрати електроенергії на 3…5 %, а при частотному регулюванні ‒ до 36 %. В мінімальній робочій точці, за рахунок застосування частотно-регульованого електроприводу насосу досягається економія споживаної потужності у 88 %. В роботі доведено, що використання частотно-регульованих приводів для насосів в технологічних процесах дозволяє знизити енергоспоживання технологічним обладнанням і їх використання є доцільним. Мета дослідження ‒ порівняння енергетичних втрат в приводах насосних агрегатів з різними видами керування їх режимами роботи. Визначення вузлів приводних систем та умов експлуатації, де найбільш вигідним є застосування частотного керування.
 • Item
  Дослідження енергетичних показників електроприводу переміщення мостового крану
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Сівак, Назар Геннадійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 58 сторінках, містить 24 ілюстрації, 1 таблицю та 17 використаних джерел. В магістерській роботі проведено аналіз існуючих кінематичних схем приводів переміщення мостових кранів. Описано принципову схему керування однодвигунним електроприводом за допомогою кулачкового контролера, описано обмеження і припущення, які використовуються при моделюванні, описано математичну структурну модель електропривода переміщення мостового крану та ідентифіковано параметри досліджуваного привода, представлено результати моделювання у вигляді тахограми розгону і часових залежностей.
 • Item
  Удосконалення системи обліку електроенергії на тяговій підстанції
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Сердюк, Ксенія Миколаївна
  UKR: Магістерська робота виконана на 74 сторінках, містить 12 ілюстрацій, 9 таблиць та 20 використаних джерел. В магістерській роботі з метою удосконалення існуючої системи обліку електричної енергії тягової підстанції змінного струму за рахунок впровадження вимірювальних комплексів з більш високим класом точності та з метою зменшення небалансу у розрахунках електричної енергії проведено аналіз існуючої системи тягового електропостачання змінного струму і обліку електричної енергії, виконано розрахунки небалансу електричної енергії та досліджено спектр гармонік в низьковольтній мережі за умови їх обліку GS-метрами, із і без застосування GS-фільтрів і в залежності від типу навантаження.
 • Item
  Порівняльний аналіз опосередкованих методів отримання робочих характеристик асинхронних двигунів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Риженко, Микита Володимирович
  UKR: Магістерська робота виконана на 48 сторінках, містить 19 ілюстрацій, 8 таблиць та 10 використаних джерел. В магістерській роботі проведено розрахунок робочих характеристик асинхронного двигуна АК61-6 на основі його паспортних даних та результатів дослідів неробочого ходу і короткого замикання. Отримані характеристики порівняно із робочими характеристиками, отриманими при побудові кругової діаграми для названого двигуна. В результаті порівняльного аналізу встановлено, що робочі характеристики, отримані з різних опосередкованих методів мають найбільший збіг лише в точках, що лежать навколо номінального режиму. Таким чином, підтверджено відносно невисоку точність графо-аналітичних методів, як способу отримання робочих характеристик асинхронних двигунів.
 • Item
  Розробка системи на базі ПЛК для дистанційного керування виконавчими електроприводами
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Міщенко, Сергій Сергійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 75 сторінках, містить 40 ілюстрацій, 12 таблиць та 13 використаних джерел. В магістерській роботі запропоновано конфігурацію системи дистанційного керування малопотужним асинхронним частотно-регульованим електроприводом Hitachi SJ100 на основі промислового програмованого логічного контролера Kinco K-506-24AR. Розроблено користувацьку програму на мові LD в середовищі Kinco Builder для здійснення керування асинхронним електроприводом Hitachi SJ100 засобами його інтелектуальних логічних входів.
 • Item
  Дослідження можливостей підвищення енергоефективності систем опалення та вентиляції промислових будівель шляхом їх автоматизації
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Ліньов, Олександр Володимирович
  UKR: Дипломна магістерська робота виконана на 71 сторінці, містить 31 ілюстрацію, 14 таблиць та 26 використаних джерел. В роботі проведено аналіз систем вентиляції та опалення і визначено оптимальну структуру системи підтримання мікроклімату на прикладі відділення з ремонту лужних акумуляторів локомотивного депо. Автором розроблена структура та визначений функціональний склад автоматичної системи вентиляції у відділені з ремонту лужних акумуляторів локомотивного депо, а також виконано вибір засобів автоматизації. Застосування утилізатора теплоти вентиляційних викидів та регульованого електроприводу вентиляторних установок дозволяє знизити витрати електричної енергії майже на 50 % у порівнянні з системою де дані елементи відсутні. Запропоновані енергоефективні алгоритми функціонування основних вузлів розробленої системи. Рекомендовано з метою підвищення енергоефективності системи підтримання мікроклімату виробничих підприємств: використовувати в її складі утилізатор теплоти вентиляційних викидів; застосовувати регульований електропривод вентиляторів; автоматизувати процес управління з використанням спеціалізованих програмованих логічних контролерів. Мета дослідження ‒ визначення потенціалу енергозбереження автоматичних систем підтримання мікроклімату промислових будівель та умов при яких він досягається.
 • Item
  Розробка підсистеми HMI для SCADA системи керування виконавчими електроприводами
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Кошляченко, Дмитро Віталійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 76 сторінках, містить 56 ілюстрацій, 12 таблиць та 10 використаних джерел. В магістерській роботі сконфігуровано підсистему HMI SCADA-системи для керування та контролю за виконавчим електроприводом на елементній базі фірми Kinco. Проведено аналіз основних функціональних можливостей програмного середовища Kinco HMI Ware, а також розроблено графічну оболонку людино-машинного інтерфейсу для управління промисловим перетворювачем частоти Hitachi SJ300 з використанням протоколу ASCII.
 • Item
  Дослідження перехідних процесів у колах керування зарядного комплексу електромобіля
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Ковальов, Ярослав Ігорович
  UKR: Магістерська робота виконана на 55 сторінках, містить 40 ілюстрацій, 5 таблиць та 7 використане джерело. В магістерській роботі проведена розробка та побудова блок-схем для напруги пілот сигналу. Написаний код, побудована фізична схема підключення до Arduino UNO, проведення працездатності написаного коду, заміри напруги для переконання коректності правильно написаного коду. Наведені основи охорони праці та безпеки в електричних установках.
 • Item
  Розробка малопотужної гібридної електростанції
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Діхтяр, Олександр Вікторович
  UKR: Магістерська робота виконана на 52 сторінках, містить 14 ілюстрацій, 3 таблиці та 14 використане джерело. В магістерській роботі виконано аналіз роботи сонячних і вітрових малопотужних електростанцій і дана порівняльна характеристика альтернативних джерел електроенергії, розроблено малопотужну гібридну електростанцію та досліджено її роботу. Моделювання роботи вітрогенератора в залежності від швидкості вітру здійснено за допомогою Matlab. Наведені основи охорони праці при роботі з ПЕОМ.
 • Item
  Аналіз впливу напруги живлення на тепловий стан електродвигуна поршневого компресора ДК-406(ДК-409)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Гурбіч, Іван Сергійович
  UKR: Дипломна магістерська робота виконана на 64 сторінках, містить 22 ілюстрацій, 4 таблиці та 22 використаних джерел. В роботі виконано аналіз статистичних даних по поломкам мотор-компресора ЕК-7Б. Виявлені фактори, що найбільше впливають на втрату працездатності механізмом, серед яких найімовірнішими є невідповідність фактичної тривалості увімкнення унормованій величині через відхилення напруги живлення від номінального значення та перевантаження струмом якоря двигуна в холодний період. Автором розроблена математична модель електромеханічної системи мотор-компресора, що враховує коливання напруги живлення та зміну температури навколишнього середовища. Для оцінки теплового стану електричної машини використано метод теплових схем. За результатами моделювання встановлено, що в нормальних умовах експлуатації, а також за відсутності підвищених моментів опору в механізмі, які викликані загусанням мастила за низьких температур, розрахункова величина перегріву якірної обмотки не перевищує гранично допустимого значення для ізоляції класу В. Небезпечною буде ситуація, коли компресор працює з підвищеним моменту опору в механізмі (спостерігається при від’ємних температурах навколишнього середовища, -10ºС і нижче) і при цьому напруга на якорі матиме мінімально допустиме значення. Експлуатація в таких умовах приведе до значного (в рази) зменшення терміну експлуатації машини. Мета дослідження ‒ аналіз впливу зміни напруги живлення електродвигуна ДК-406(ДК409) та температури навколишнього середовища на його тепловий стан шляхом комп’ютерного математичного моделювання.
 • Item
  Аналіз використання частотно-регульованого приводу в компресорних установках
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Гречуха, Вадим Миколайович
  UKR: Дипломна магістерська робота виконана на 66 сторінках, містить 19 ілюстрацій, 10 таблиці та 20 використаних джерел. В роботі виконано аналіз особливостей влаштування та експлуатації промислових систем стисненого повітря, встановлені основні типи компресорів та області їх застосування, вивчений досвід експлуатації таких систем в Європейському Союзі. Автором проведена порівняльна оцінка енергоефективності найбільш розповсюджених способів регулювання продуктивності гвинтового компресору: перепусканням з нагнітання на всмоктування; переведенням компресора на режим холостого ходу; зміною частоти обертання ведучого валу гвинтового компресора. Встановлено, що при зміні відносного споживання стисненого повітря в діапазоні від 0,31 до 1,0 перший спосіб не забезпечує зниження споживаної потужності, другий спосіб дозволяє знизити добове споживання електричної енергії на 18,21% в порівнянні з першим способом і третій спосіб здатен забезпечити найвищу енергетичну ефективність ‒ добове споживання електричної енергії на 32,3% менше в порівнянні з першим способом та на 17,3% в порівнянні з другим способом. Враховуючи отримані результати, для підвищення енергоефективності систем стисненого повітря, рекомендується: застосовувати для приводу компресорних блоків енергоефективні електродвигуни; в системах, що характеризуються відносно невеликим об’ємом ресивера, сильно чи швидко змінним в часі споживанням, малою кількістю компресорів хоча б у одного компресора має регулюватись швидкість обертання. Мета дослідження ‒ визначення ступеня енергоефективності систем стисненого повітря та умов її досягнення при використанні частотно-регульованого приводу в компресорних установках.
 • Item
  Дослідження задачі вибору раціонального виду побутових електролічильників у сучасних умовах
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Гармаш, Денис Геннадійович
  UKR: Кваліфікаційна робота магістра виконана на 53 сторінках, містить 12 ілюстрацій, 2 таблиці та 22 використаних джерела. У роботі проведено огляд сучасних електронних та мікропроцесорних лічильників електричної енергії, розглянуто їх принципові схеми, проведено порівняльний аналіз двох та трьохзонних лічільників, а також надано рекомендації щодо вибору типу лічильника в залежності від місць та умов їх застосування.
 • Item
  Дослідження перехідних процесів у колах керування зарядного комплексу електромобіля
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Васильковський, Валентин Андрійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 72 сторінках, містить 105 ілюстрацій, 2 таблиці та 10 використаних джерел. В магістерській роботі проведена розробка та побудова блок-схем для напруги пілот сигналу та значення струмової установки. Написаний код, побудована фізична схема підключення до Arduino UNO, проведення працездатності написаного коду, заміри напруги для переконання коректності правильно написаного коду. Наведені основи охорони праці та безпеки в електричних установках.
 • Item
  Енергоощадність шляхом застосування енергоефективних трифазних двигунів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Білик, Андрій Олександрович
  UKR: Кваліфікаційна робота магістра виконана на 61 сторінках, містить 3 ілюстрації, 3 таблиці та 16 використаних джерел. Об’єкт розробки — запропонований алгоритм (методика) досліджень з ефективності енергозбереження шляхом заміни двигунів серії AIP на енергоефективні. Мета роботи — дослідження доцільність застосування в якості двигунів електроприводів одношвидкісних трифазних асинхронних енергоефективних двигунів з точки зору покращення показників ефективності роботи в енергетичному аспекті. Метод дослідження — з використанням запропонованого алгоритму проведені розрахунки по кількісній оцінці ефективності обраного заходу з енергозбереження.
 • Item
  Підвищення енергоефективності реконструйованої освітлювальної мережі об’єкту залізничного транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Ананко, Павло Володимирович
  UKR: Магістерська робота виконана на 63 сторінках, містить 17 ілюстрацій, 3 таблиці та 15 використаних джерел. В магістерській роботі проведена розробка математичної моделі високовольтної електричної мережі живлення не тягових,у тому числі освітлювальних навантажень і прогнозування на її основі впливу підвищення рівня напруги в мережі з 6 кВ до 10 кВ на втрати потужності у її складових частинах у рамках комплексного підходу по підвищенню енергоефективності реконструйованої системи. Наведені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.
 • Item
  Наукове обґрунтування та розробка засобів підвищення ефективності роботи системи електричної тяги постійного струму при аварійних режимах (дисертація)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2013) Михаліченко, Павло Євгенович
  UKR: Дисертація присвячена підвищенню ефективності роботи системи електричної тяги постійного струму в аварійних режимах її роботи. Запропоновано ряд заходів, впровадження яких дозволить полегшити перебіг перехідних електромагнітних процесів. Останнє, в свою чергу, дозволить підвищити безперебійність руху поїздів, зменшити витрати на ремонт. Розроблено математичні моделі системи електротяги і на основі їх чисельних розрахунків досліджено вплив взаємного розташування електровозу та точки короткого замикання, схеми секціонування тягової мережі, схеми з’єднання тягових двигунів, степені послаблення збудження на основні перехідні електромагнітні величини і характер протікання генераторних струмів в режимах короткого замикання в тяговій мережі і на електровозі. Для підтвердження результатів теоретичних досліджень на діючих ділянках Придніпровської залізниці виконані різні експерименти короткого замикання. Математичні моделі дозволили оцінити вплив тривалості відриву, а також положення електровозу на фідерній зоні на величину кидків фідерних і електровозних струмів в режимі «відриву-торкання» струмоприймача. Результати моделювання дали можливість для кожного із цих аварійних режимів оцінити імовірність перепалу контактного проводу. Теоретичні дослідження підтверджені осцилограмами фідерних струмів і напруг.
 • Item
  Дослідження робочих характеристик асинхронного двигуна аналітичним методом
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Яременко, Володимир Анатолійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 41 сторінці основного тексту, містить 15 ілюстрацій, 2 додатки, 8 таблиць та 9 використаних джерел. В бакалаврській роботі аналітичним методом проведено дослідження робочих характеристик асинхронного двигуна з фазним ротором типу АК-51/4. В основу аналітичного методу покладено стандартну методику, яка базується на результатах дослідів неробочого ходу і короткого замикання. Отримані результати представлено як в чисельному вигляді, так і у вигляді графічних залежностей. Розроблено заходи з охорони праці і безпеки в надзвичайних ситуаціях при виконанні випробувань електричних машин.