Світові економічні кризи: причини виникнення, наслідки та шляхи подолання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний лісотехнічний університет України, Львів
Abstract
UK: В статті досліджується та аналізується історія розвитку та передумови виникнення світових криз. Проведено аналіз робіт відомих економістів та політиків світового рівня стосовно природи виникнення економічних та фінансових криз та їх наслідків для світової економіки. Розглянуто та надано аналіз причин виникнення економічних криз в Україні та визначені основні проблеми національної економіки.
RU: В статье исследуется и анализируется история развития и предпосылки возникновения мировых кризисов. Проведено анализ работ известных экономистов и политиков мирового уровня относительно природы возникновения экономических и финансовых кризисов, а так же их последствий для мировой экономики. Рассмотрены и проанализированы причины возникновения экономических кризисов в Украине и определены основные проблемы национальной экономики.
EN: The paper investigates and analyzes the history of and predictors of global crises. The analysis of the works of famous economists and politicians of the world concerning the nature of the emergence of economic and financial crises and their consequences for the world economy. Problems crisis Ukraine's economy and the basic problems of the national economy.
Description
О. Орловська: ORCID 0000-0002-7225-0717
Keywords
економіка, економічна криза, національна економіка, циклічність економіки, інфляція, безробіття, глобалізація, экономика, экономический кризис, национальная экономика, цикличность экономики, инфляция, безработица, глобализация, economy, economic crisis, the national economy, the cyclical nature of the economy, inflation, unemployment, globalization, КГСЕП (ЛФ)
Citation
Орловська О. В. Світові економічні кризи: причини виникнення, наслідки та шляхи подолання. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-тех. пр. Нац. лісотехн. ун-ту України. Львів, 2015. Том 25 № 2. С. 197–202. Повний текст.