Розробка комплексу контролю параметрів зарядження електромобіля на базі мікрокомп'ютера Arduino

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 46 сторінках, містить 11 ілюстрації, 3 таблиць, 2 додатка та 12 використаних джерел. Об’єкт розробки — мікроконтролер ATmega328 який керує зарядом електромобіля. Мета роботи —розробка принципової схеми та конструкціїї зарядного мікропроцесорного пристрою для електромобілів. Метод дослідження та апаратура — на основі аналізу технічної документації була створена принципова схема зарядного пристрою та друкована плата. Також була створена 3D модель корпусу та плати з використанням систем автоматизованого проектування. Результатом роботи є малогабаритний зарядний мікропроцесорний пристрій для електромобіля.
ENG: Bachelor's thesis completed on 46 pages, contains 11 illustrations, 3 tables, 2 applications and 12 used sources. The object of development is the ATmega328 microcontroller which controls the charge of the electric car. The purpose of the work is to develop a schematic diagram and design of a microprocessor charger for electric vehicles. Research method and equipment - on the basis of the analysis of technical documentation the schematic diagram of the charger and the printed circuit board was created. A 3D model of the case and board was also created using computer-aided design systems. The result is a small microprocessor charger for electric vehicles.
Description
Keywords
модель, зарядний пристрій, мікроконтролер, принципова схема, електромобіль, model, charger, microcontroller, principle, electric vehicle, КЕТЕМ
Citation
Васильковський В. А. Розробка комплексу контролю параметрів зарядження електромобіля на базі мікрокомп'ютера Arduino : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник А. М. Муха ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 46 с.