Розробка автоматичної системи підбору джерела живлення

Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Метою даної дипломної роботи є розробка автоматизованої системи підбору джерела живлення для мікромережі на основі параметрів навантаження. Для досягнення цієї мети будуть вирішені наступні завдання: • проведення аналізу та огляду існуючих методів підбору джерела живлення; • розробка алгоритму визначення оптимального джерела живлення на основі параметрів навантаження; • проведення експериментальних досліджень розробленої системи з метою оцінки її ефективності та порівняння з існуючими методами підбору джерела живлення.
ENG: The purpose of this thesis is to develop an automated system for selecting a power supply for a microgrid based on load parameters. To achieve this goal, the following tasks will be solved: - analysis and review of existing methods of power supply selection; - development of an algorithm for determining the optimal power supply based on load parameters; - conducting experimental studies of the developed system in order to assess its effectiveness and compare it with existing methods of power supply selection.
Description
Keywords
мікромережа, джерело живлення, параметри мережі, енергоефективність, автоматизована система, навантаження, microgrid, power supply, network parameters, energy efficiency, automated system, load, ВКР, КІСЕ
Citation
Савченко А. В. Розробка автоматичної системи підбору джерела живлення : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник А. В. Антонов ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2024. 68 с.